115 nejlepších anglických citátů s překladem (známé, vtipné)

Připravili jsme pro vás nejkrásnější anglické citáty s překladem do češtiny. Vybrali jsme anglické citáty o lásce, přátelství, vtipné citáty, k zamyšlení, o rodině citáty z písní slavných osobností i citáty o životě.

Citáty naleznete seřazené dle následujících kategorií:

Anglické citáty o lásce

Lásku je těžké vyjádřit slovy v jakémkoliv jazyce. Co na to angličtina?

 • At the touch of love everyone becomes a poet.“ ― Platón
 • S dotekem lásky se každý stává básníkem.

 • „All, everything that I understand, I only understand because I love.“ — Lev N. Tolstoj
 • Vše, čemu rozumím a jediné čemu mohu rozumět je láska.

 • „If I know what love is, it is because of you.“ — Herman Hesse
 • Jestliže vím, co znamená láska, vím to díky Tobě.

 • „To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved, that’s everything.“ — T. Tolis
 • Milovat neznamená nic. Teprve být milován něco znamená. Ale milovat a být milován, to je vše na čem záleží.

 • „I’m much more me when I’m with you.“ Neznámý autor
 • Jsem mnohem více sám sebou, když jsem s Tebou.

 • „Pleasure of love lasts but a moment. Pain of love lasts a lifetime.“ — Bette Davis
 • Potěšení z lásky trvá chvíli. Bolest trvá věčnost.

 • „Love is like war: easy to begin but very hard to stop.“ — H. L. Mencken
 • Láska je jako válka: je jednoduché ji začít, ale nesmírně náročné ji ukončit.

 • „Love is so short, forgetting is so long.“ ― Pablo Neruda
 • Láska je krátká a zapomínání tak dlouhé.

 • When love is not madness it is not love.“ ― Pedro Calderón de la Barca
 • Když láska není šílená, není to láska.

 • „The greatest thing you’ll ever learn Is to love and be loved in return.“ — Nat King Cole
 • Nejúžasnější věc, kterou se kdy naučíš je milovat a být milován.

 • „Where there is love there is life.“ — Mahatma Gandhi
 • Kde je láska, tam je život.

 • „You can’t rush something you want to last forever.“ Neznámý autor
 • Nemůžeš uspěchat něco, co chceš aby vydželo navždy.
Close your eyes and I’ll kiss you, Tomorrow I’ll miss you. Paul McCartney

Anglické citáty o životě

Anglické citáty s překladem o životě jaký je:

 • „The most important thing is to enjoy your life – to be happy – it’s all that matters.“  — Audrey Hepburn
 • Nejdůležitější věcí v životě je být šťastný – to je vše, na čem záleží.

 • „Time is free, but it’s priceless.“ — Harvey MacKay
 • Čas je zdarma, ale je k nezaplacení.

 • „Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.“ — Albert Einstein
 • Život je jako jízda na kole. Musíš se hýbat vpřed, abys neztratil rovnováhu.

 • „You get in life what you have the courage to ask for.“ — Oprah Winfrey
 • V životě dostaneš to, o co máš odvahu si říct.

 • „In order to be happy oneself it is necessary to make at least one other person happy.“— Theodor Reik
 • Aby jeden mohl být šťastný, musí učinit alespoň jednoho dalšího šťastným.

 • „To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.“ — Oscar Wilde
 • Žít, to je ta nejvzácnější věc na světě. Většina lidí totiž pouze existuje.

 • „Life is not always a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well.“ — Jack London
 • Život není otázkou dobrých karet, ale o umění hrát dobře i se špatnými.

 • „It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.“ ― Friedrich Nietzsche
 • Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství činí manželství nešťastná.

 • „Life can only be understood backward, but it must be lived forwards.“ — Soren Kierkegaard
 • Životu můžeme rozumět pouze zpětně. Napřed ho ale musíme žít.

 • “It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed.”-Theodore Roosevelt
 • Je těžké neuspět, ale je horší se o úspěch ani nepokusit.
Life without dreaming is a life without meaning. Wale

Vtipné anglické citáty

Anglické citáty mají někdy ten problém, že i když v angličtině zní perfektně, jejich překlad občas ztratí „šťávu“.

 • Life is short. Smile while you still have teeth.
 • Život je krátký. Usmívej se dokud máš ještě zuby.

 • How I feel when there is no coffee? Depresso.
 • Jak se cítím, když nemám kafe? Depresso.

 • I’m on a seafood diet. When I see food, I eat it.
 • Ačkoliv je tento citát díky hře se slovy nepřeložitelný, můžeme najít i jeho český ekvivalet: Držím bodovou dietu: Zbodnu, co vidím!

 • Follow your heart, but take your brain with you.
 • Následuj své srdce, ale vem si s sebou i mozek.

 • Don’t give up on your dreams. Keep sleeping.
 • Nevzdávej se svých snů. Spi dál!

 • Nothing is lost until your mother can’t find it.
 • Nic není ztraceno, až do té doby, když to neneajde ani tvá máma.

 • Common sense is like deodorant. The people who need it most never use it!
 • Selský rozum je jako deodorant. Lidé, kteří by to potřebovali nejvíc, ho nikdy nepoužívají!.

 • If you fall, I will be there. Signed: Floor.
 • Když upadneš, vždycky tu pro tebe budu. Tvá podlaha.

 • I need a six-month holiday, twice a year.
 • Potřebuji šestiměsíční dovolenou, dvakrát do roka.
Vtipné anglické citáty

Anglické citáty o přátelství

Citáty o přátelství dovedou zahřát u srdce ať už jsou anglicky nebo česky. Který je váš nejoblíbenější?

 • Finding friends with the same mental disorder: priceless!
 • Najít přátele se stejnou mentální poruchou: k nezaplacení!

 • Friends make good times better and bad times easier.
 • S přáteli jsou dobré časy ještě lepší a těžké chvíle jednodušší.

 • Good friends are like Stars. You don’t always see them but you know they will be with you forever.
 • Dobří přátelé jsou jako hvězdy. Nevidíš je pořád, ale víš, že tu pro tebe vždycky budou.

 • Friendship isn’t about whom you have known the longest. It’s about who came and never left your side.
 • Přátelství není o tom, koho znáš nejdéle. Je to těch, kteří přijdou a zůstanou po tvém boku.

 • Friendship isn’t a big thing. It’s millions of small things.
 • Přátelství není velká věc. Je to milion drobností.

 • Best friends are the people you can do anything and nothing with and still have the best time.
 • Nejlepší přátelé jsou ti, se kterými můžeš dělat všechno nebo taky nic a stejně to bude báječné.

Více anglických citátů o přátelství

 • Friends knock on the door. Best friends walk into your house and start eating.
 • Přátelé zaťukají na dveře. Nejlepší přátelé přijdou bez klepání a pustí se rovnou do jídla.

 • Friends don’t let friends do silly things… alone!
 • Přátelé nedovolí přátelům dělat pitomé věci….o samotě!

 • True friends don’t judge each other. They judge other people together.
 • Skuteční přátelé se navzájem neposuzují. Posuzují ostatní lidi společně.

 • Never let your friends feel lonely… disturb them all the time.
 • Nedoposť aby se tvoji přátelé cítili osamocení…nenechej jim ani chvilku klidu.

 • We are best friends. Always remember that if you fall, I’ll pick you up… after I finish laughing.
 • Jsme nejlepší přátele, takže si pamatuj, že když upadneš, pomůžu ti nahoru…až se přestanu smát.

 • It’s not how many friends you can count, it’s how many of those you can count on.
 • Není to o tom, kolik přátel napočítáš, je to o tom s kolika přáteli můžeš opravdu počítat.

 • I was an innocent being…then my best friend came along.
 • Byla jsem nevinné stvoření, dokud jsem nepoznala svoji nejlepší kamarádku!
Friendship isn’t a big thing. It’s millions of small things. Anglické citáty s překladem

Anglické citáty k zamyšlení

 • Kindness is one thing you can’t give away. It always comes back. — George Skolsky
 • Laskavost je jedna věc, kterou nemůžeš jen tak dát pryč. Vždycky se to k tobě vrátí.

 • Fight for the things that you care about, but do it in a way that will lead others to join you. —Ruth Bader Ginsburg
 • Bojuj za věci, na kterých ti záleží, ale dělej to tak, aby tě ostatní následovali.

 • Try to be a rainbow in someone else’s cloud.” — Maya Angelou
 • Snažte se být duhou v něčím mraku.

 • Happiness is not by chance but by choice. — Jim Rohn
 • Štěstí není náhodou, ale volbou.

Anglické citáty o rodině

 • Family means nobody gets left behind or forgotten. — David Ogden Stiers
 • Rodina znamená, že nikdo není nechán napospas osudu nebo zapomenut.

 • The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other’s life. – Richard Bach
 • Pouto, které spojuje vaši pravou rodinu, není pouto krve, ale vzájemného respektu a radosti ze života jeden druhého.

 • Being a family means you are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life. – Lisa Weed
 • Být rodinou znamená, že jste součástí něčeho opravdu úžasného. Znamená to, že budete milováni a milovat pro zbytek vašeho života.

 • The strength of a family, like the strength of an army, lies in its loyalty to each other. – Mario Puzo
 • Síla rodiny, stejně jako síla armády, spočívá v její věrnosti jeden k druhému.

Citáty z písní

Závěrem několik anglických citátů z písní slavných zpěváků, hudebníků i skupin:

 • “Don’t criticize what you can’t understand.” ― Bob Dylan
 • Nekritizuj čemu nerozumíš.

 • “All you need is love.” ― John Lennon
 • Láska je všechno, co potřebuješ.

 • “I gave her my heart but she wanted my soul…” ― Bob Dylan
 • Dal jsem jí srdce, ale ona chtěla mou duši.

 • “In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double.” – Bobby McFerrin
 • Každý život má nějaké trable. Když se jimi budeme zabývat, budou dvojnásobné.

 • “It’s a beautiful day. Don’t let it get away.” – U2
 • Je krásný den, nenech si ho utéct.

 • “You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one.” – John Lennon
 • Můžeš říct, že jsem snílek, ale nejsem jediný.
All you need is love! John Lennon Anglické citáty s překladem

Hledáte další várku inspirace?

Máme jí pro vás víc než dost. Anglické citáty a motta jsou ideální jako popisky k fotkám, třeba na Instagram. Podívejte se na rozsáhlou sbírku anglických citátů v mnoha různých kategoriích:

Další tipy pro vaše cestování:

Připravili jsme pro vás přehledný seznam odkazů, slev a zdrojů na plánování cestování přehledně na jednom místě. Uložte si tuto stránku do záložek a kdykoliv budete v budoucnu plánovat dovolenou, stačí ji otevřít a ušetří vám spoustu času s hledáním.

1) A určitě nezapomeňte na cestovní pojištění do zahraničí!

2) Kde rezervovat ubytování?

3) Jak hledat letenky?

4) Jaké vybavení na cesty?

5) Jak na půjčení auta?

 • Na porovnání nejlepších nabídek od všech dostupných společností doporučujeme srovnávací portál RentalCars.com.

Uložte si na později a pro své přátele a kamarády:

Nejlepší anglické citáty s překladem

Anglické citáty o lásce

„All, everything that I understand, I only understand because I love.“ — Lev N. Tolstoj
Vše, čemu rozumím a jediné čemu mohu rozumět je láska.
Další anglické citáty najdete zde.

Anglické citáty o životě

„You get in life what you have the courage to ask for.“ — Oprah Winfrey
V životě dostaneš to, o co máš odvahu si říct.
Další anglické citáty najdete zde.

Vtipné anglické citáty

Life is short. Smile while you still have teeth.
Život je krátký. Usmívej se dokud máš ještě zuby.
Další anglické citáty najdete zde.

Anglické citáty o přátelství

Friendship isn’t a big thing. It’s millions of small things.
Přátelství není velká věc. Je to milion drobností.
Další anglické citáty najdete zde.

Líbí se vám citáty? Sdílejte pro své přátele a kamarády: