Nejlepší anglické citáty s překladem: O lásce, životě i přátelství

Připravili jsme pro vás nejkrásnější anglické citáty s překladem do češtiny. Vybrali jsme anglické citáty o lásce, přátelství, vtipné citáty, citáty z písní slavných osobností i citáty o životě. Naleznete je seřazené dle následujícího seznamu:

Anglické citáty o lásce

Lásku je těžké vyjádřit slovy v jakémkoliv jazyce. Co na to angličtina?

 • "At the touch of love everyone becomes a poet." ― Platón
 • S dotekem lásky se každý stává básníkem.

 • "All, everything that I understand, I only understand because I love." — Lev N. Tolstoj
 • Vše, čemu rozumím a jediné čemu mohu rozumět je láska.

 • "I'm much more me when I'm with you." Neznámý autor
 • Jsem mnohem více sám sebou, když jsem s Tebou.

 • "To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved, that’s everything." — T. Tolis
 • Milovat neznamená nic. Teprve být milován něco znamená. Ale milovat a být milován, to je vše na čem záleží.

 • "If I know what love is, it is because of you." — Herman Hesse
 • Jestliže vím, co znamená láska, vím to díky Tobě.

 • "Pleasure of love lasts but a moment. Pain of love lasts a lifetime." — Bette Davis
 • Potěšení z lásky trvá chvíli. Bolest trvá věčnost.

 • "Love is like war: easy to begin but very hard to stop." — H. L. Mencken
 • Láska je jako válka: je jednoduché ji začít, ale nesmírně náročné ji ukončit.

 • "Love is so short, forgetting is so long." ― Pablo Neruda
 • Láska je krátká a zapomínání tak dlouhé.

 • "When love is not madness it is not love." ― Pedro Calderón de la Barca
 • Když láska není šílená, není to láska.

 • "The greatest thing you'll ever learn Is to love and be loved in return." — Nat King Cole
 • Nejúžasnější věc, kterou se kdy naučíš je milovat a být milován.

 • "Where there is love there is life." — Mahatma Gandhi
 • Kde je láska, tam je život.

 • "You can't rush something you want to last forever." Neznámý autor
 • Nemůžeš uspěchat něco, co chceš aby vydželo navždy.
Close your eyes and I’ll kiss you, Tomorrow I’ll miss you. Paul McCartney

Anglické citáty o životě

Anglické citáty s překladem o životě jaký je:

 • "In order to be happy oneself it is necessary to make at least one other person happy."— Theodor Reik
 • Aby jeden mohl být šťastný, musí učinit alespoň jednoho dalšího šťastným.

 • "It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages." ― Friedrich Nietzsche
 • Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství činí manželství nešťastná.

 • "Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving." — Albert Einstein
 • Život je jako jízda na kole. Musíš se hýbat vpřed, abys neztratil rovnováhu.

 • "You get in life what you have the courage to ask for." — Oprah Winfrey
 • V životě dostaneš to, o co máš odvahu si říct.

 • "The most important thing is to enjoy your life – to be happy – it’s all that matters."  — Audrey Hepburn
 • Nejdůležitější věcí v životě je být šťastný - to je vše, na čem záleží.

 • "To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all." — Oscar Wilde
 • Žít, to je ta nejvzácnější věc na světě. Většina lidí totiž pouze existuje.

 • "Life is not always a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well." — Jack London
 • Život není otázkou dobrých karet, ale o umění hrát dobře i se špatnými.

 • "Time is free, but it’s priceless." — Harvey MacKay
 • Čas je zdarma, ale je k nezaplacení.

 • "Life can only be understood backward, but it must be lived forwards." — Soren Kierkegaard
 • Životu můžeme rozumět pouze zpětně. Napřed ho ale musíme žít.

 • “It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed.”-Theodore Roosevelt
 • Je těžké neuspět, ale je horší se o úspěch ani nepokusit.
Life without dreaming is a life without meaning. Wale

Vtipné anglické citáty

Anglické citáty mají někdy ten problém, že i když v angličtině zní perfektně, jejich překlad občas ztratí "šťávu".

 • Life is short. Smile while you still have teeth.
 • Život je krátký. Usmívej se dokud máš ještě zuby.

 • How I feel when there is no coffee? Depresso.
 • Jak se cítím, když nemám kafe? Depresso.

 • I’m on a seafood diet. When I see food, I eat it.
 • Ačkoliv je tento citát díky hře se slovy nepřeložitelný, můžeme najít i jeho český ekvivalet: Držím bodovou dietu: Zbodnu, co vidím!

 • Follow your heart, but take your brain with you.
 • Následuj své srdce, ale vem si s sebou i mozek.

 • Don’t give up on your dreams. Keep sleeping.
 • Nevzdávej se svých snů. Spi dál!

 • Nothing is lost until your mother can’t find it.
 • Nic není ztraceno, až do té doby, když to neneajde ani tvá máma.

 • Common sense is like deodorant. The people who need it most never use it!
 • Selský rozum je jako deodorant. Lidé, kteří by to potřebovali nejvíc, ho nikdy nepoužívají!.

 • If you fall, I will be there. Signed: Floor.
 • Když upadneš, vždycky tu pro tebe budu. Tvá podlaha.

 • I need a six-month holiday, twice a year.
 • Potřebuji šestiměsíční dovolenou, dvakrát do roka.
I’m in desperate need of a 6-month vacation…twice a year. Anglické citáty s překladem.

Anglické citáty o přátelství

Citáty o přátelství dovedou zahřát u srdce ať už jsou anglicky nebo česky. Který je váš nejoblíbenější?

 • Friendship isn’t a big thing. It’s millions of small things.
 • Přátelství není velká věc. Je to milion drobností.

 • Friends make good times better and bad times easier.
 • S přáteli jsou dobré časy ještě lepší a těžké chvíle jednodušší.

 • Good friends are like Stars. You don’t always see them but you know they will be with you forever.
 • Dobří přátelé jsou jako hvězdy. Nevidíš je pořád, ale víš, že tu pro tebe vždycky budou.

 • Friendship isn’t about whom you have known the longest. It’s about who came and never left your side.
 • Přátelství není o tom, koho znáš nejdéle. Je to těch, kteří přijdou a zůstanou po tvém boku.

 • Finding friends with the same mental disorder: priceless!
 • Najít přátele se stejnou mentální poruchou: k nezaplacení!

 • Best friends are the people you can do anything and nothing with and still have the best time.
 • Nejlepší přátelé jsou ti, se kterými můžeš dělat všechno nebo taky nic a stejně to bude báječné.

Více anglických citátů o přátelství

 • Friends knock on the door. Best friends walk into your house and start eating.
 • Přátelé zaťukají na dveře. Nejlepší přátelé přijdou bez klepání a pustí se rovnou do jídla.

 • It’s not how many friends you can count, it’s how many of those you can count on.
 • Není to o tom, kolik přátel napočítáš, je to o tom s kolika přáteli můžeš opravdu počítat.

 • True friends don’t judge each other. They judge other people together.
 • Skuteční přátelé se navzájem neposuzují. Posuzují ostatní lidi společně.

 • Never let your friends feel lonely… disturb them all the time.
 • Nedoposť aby se tvoji přátelé cítili osamocení...nenechej jim ani chvilku klidu.

 • We are best friends. Always remember that if you fall, I’ll pick you up… after I finish laughing.
 • Jsme nejlepší přátele, takže si pamatuj, že když upadneš, pomůžu ti nahoru...až se přestanu smát.

 • Friends don’t let friends do silly things… alone!
 • Přátelé nedovolí přátelům dělat pitomé věci....o samotě!

 • I was an innocent being…then my best friend came along.
 • Byla jsem nevinné stvoření, dokud jsem nepoznala svoji nejlepší kamarádku!
Friendship isn’t a big thing. It’s millions of small things. Anglické citáty s překladem

Citáty z písní

Závěrem několik anglických citátů z písní slavných zpěváků, hudebníků i skupin:

 • “Don’t criticize what you can’t understand.” ― Bob Dylan
 • Nekritizuj čemu nerozumíš.

 • “All you need is love.” ― John Lennon
 • Láska je všechno, co potřebuješ.

 • “I gave her my heart but she wanted my soul…” ― Bob Dylan
 • Dal jsem jí srdce, ale ona chtěla mou duši.

 • “In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double.” – Bobby McFerrin
 • Každý život má nějaké trable. Když se jimi budeme zabývat, budou dvojnásobné.

 • “It’s a beautiful day. Don’t let it get away.” – U2
 • Je krásný den, nenech si ho utéct.

 • “You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one.” – John Lennon
 • Můžeš říct, že jsem snílek, ale nejsem jediný.
All you need is love! John Lennon Anglické citáty s překladem

Hledáte další várku inspirace?

Máme jí pro vás víc než dost. Anglické citáty a motta jsou ideální jako popisky k fotkám, třeba na Instagram. Podívejte se na rozsáhlou sbírku anglických citátů v mnoha různých kategoriích:

Uložte si na později a pro své přátele a kamarády:

Nejlepší anglické citáty s překladem

Anglické citáty o lásce

Anglické citáty o životě

Vtipné anglické citáty

Anglické citáty o přátelství

Líbí se vám citáty? Sdílejte pro své přátele a kamarády:


Adriana a Matěj - Czech the World - blog o cestování

Adriana & Matěj

Cestovatelé, sportovní nadšenci a fotografové, kteří pro vás připravují podrobné průvodce a cestovatelské tipy. Přečtěte si více o nás zde.

Veškeré články se snažíme průběžně aktualizovat, nicméně místa se rychle mění a není v našich silách zachytit veškeré změny. Proto budeme rádi, pokud nás upozorníte na jakékoliv novinky.
shares

Do you like this article? Share it!

Share this for your friends: