Citáty o přátelství: 115 nejkrásnějších citátů o přátelství a kamarádství

Citáty o přátelství zahřejí u srdce, ale také v sobě nesou nestárnoucí moudra. S přáteli je život krásnější a všechno veselejší. Ti opravdoví vás nikdy ve štychu nenechají. Pojďme se podívat na výběr citátů o přátelství od slavných osobností, spisovatelů, neznámých autorů i citáty, které jsou tisíce let staré, ale stále pravdivé.

Citáty o přátelství jsou rozděleny podle následujících kategorií:

Nejlepší citáty o přátelství

 1. Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré. – Erasmus Rotterdamský
 2. Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje. – Jules Renard
 3. Přátelství je jediným tmelem, který kdy bude držet svět pohromadě. – Wilson Woodrow
 4. Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel. – Albert Camus 
 5. Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratil přítele. – Roger Bacon
 1. Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce – který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš. – Albert Einstein
 2. Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. – Gaius Valerius Catullus
 3. Přátelství je možné jenom mezi dobrými lidmi. – Marcus Tullius Cicero
  Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství. – Dalajláma
 4. Přítel je někdo, kdo ti porozumí ještě dřív, než něco řekneš.
 5. Chcete-li si udržet blízkého člověka, nikdy ho nepovažujte za samozřejmost.
 6. Jediný způsob, jak mít přítele, je být jím. – Ralph Waldo Emerson
Citáty o přátelství: 115 nejkrásnějších citátů o přátelství a kamarádství

Vtipné citáty o přátelství

 1. Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. – E. Hubbart
 2. Nejlepší způsob, jak si uchovat přátele, je nikdy jim nic nedlužit a nikdy si od nich nic nevypůjčovat. – Kock
 3. Přátelství je jako peníze, lehčí je získat než udržet. – Samuel Butler
 4. Kdo potřebuje psychologa, když máš nejlepšího přítele, který má stejně špatné rozhodovací schopnosti jako ty?
 5. Máme to štěstí, že naše schopnost přežít vzájemnou přítomnost ukazuje, že jsme nejlepší přátelé.
 6. Přátelství založené na obchodu je mnohem lepší než obchod založený na přátelství. – John Davison Rockefeller
 7. Přátelství mezi příslušníky opačného pohlaví je proti řádu přírody. — Miloš Kopecký
Moudré citáty o přátelství

Citáty o přátelsví a lásce

 1. Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk.
 2. Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. – Pierre Bonnard
 3. Vyberte si za manželku takovou ženu, kterou byste si vybrali za přítele, kdyby byla mužem. – J. Joubert
 4. Není jediné lásky, jediného přátelství, které by prošlo naším osudem a navěky ho neovlivnilo. – François Mauriac
 5. Šťastné manželství je přátelství mezi mužem a ženou, udržované smyslností a nenarušované žárlivostí. – René Descartes
 1. Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství. – Friedrich Nietzsche
 2. Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které je vehnalo zklamání v lásce. – Charles Dickens
 3. V přátelství, zrovna jako v lásce, bývají často lidé šťastnější tím, že leccos nevědí, než tím, co je jim známo. – Francois de La Rochefoucauld
 4. Přátelství a láska jsou dvě rozdílné věci… nevím totiž o nikom, koho by přátelství dohnalo do blázince. – Charles Louis de Secondat Montesquieu

Čtěte také: 100 nejlepších vtipných citátů, u kterých se zasmějete

Vyberte si za manželku takovou ženu, kterou byste si vybrali za přítele, kdyby byla mužem._ - citáty o přátelství

Krátké citáty o přátelství

 1. Přítel je jako druhé já. – M. T. Cicero
 2. Máš-li dobrého přítele, máš víc než on. – Thomas Fuller
 3. Jak jistý je přítel, zjistíš ve chvíli nejisté. – Quintus Ennius
 4. Jediný způsob, jak mít přítele, je být přítelem. – Ralph Waldo Emerson
 5. Přátelství se nenachází, je vytvářeno. – Harriet Beecher Stowe
 6. Přítel – někdo, před kým je možné myslet nahlas. – Ralph Waldo Emerson
 7. Varuj se přátel svého štěstí. – Anton Pavlovič Čechov
 8. Přátelé jsou rodina, kterou si vybíráme sami pro sebe. – Edna Buchanan
 9. Přítel je ten, kdo nesoudí, ale přijímá. – Antoine de Saint-Exupéry
 10. Nic není dražšího člověku než přítel v nouzi. – Titus Maccius Plautus

Čtěte také: 177 nejlepších krátkých citátů (o životě, lásce, přátelství)

Citáty o přátelství a pomoci

 1. Někdy největší pomoc, kterou můžeš nabídnout, je ucho, které poslouchá, a rameno, na které se dá opřít.
 2. Přátelé si můžou navzájem pomoct. Opravdový přítel je někdo, kdo ti dovolí mít úplnou svobodu být sám sebou – a hlavně pocit. Nebo, ne pocit. Ať v té chvíli cítíš jakýkoliv pocit, s nimi je příjemný. To je to, co činí opravdová láska, dovolí člověku být tím, kým doopravdy je. – Jim Morrison
 3. Přátelství není o tom, kdo ti přišel na pomoc první nebo kdo nejvíc často. Je to o tom, kdo přišel a už nikdy neodešel. – Yolanda Hadid
 4. V přátelství nejsou ani dlužníci, ani dárci. — Romain Rolland
 5. „Kdo je Tvůj přítel, to můžeš jen v nouzi a chudobě poznat.“ — Walther von der Vogelweide

Citáty o přátelství od slavných

 1. Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima. – Leonardo Da Vinci
 2. Někteří přátelé jsou jako stín. Jsou tu jen, když nad vámi svítí slunce. – Michael Jackson
 3. Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší. – Emil Zátopek
 4. Pakliže sis nevšiml, že k Tobě přítel zlhostejněl, zlhostejněl jsi k němu už dávno Ty. – François de La Rochefoucauld
 5. Úspěch, sláva a bohatství jsou všechno iluze. Všechno, co je reálné, je přátelství, co dva mohou sdílet. – Michael Jackson
 6. Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná. – Mahátma Gándhí
 7. Opravdové přátelství může vyrůstat jen ze spojení podobných povah. — Ludwig Van Beethoven
 8. Kráčet tmou s přítelem je lepší, než kráčet světlem sám. — Helen Keller
 9. Máš nepřátele? Výborně, to znamená, že jsi něco dokázal. – Eminem

Citáty o přátelství Jana Wericha

 1. Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. – Jan Werich
 2. Přátelství je součást lidského štěstí. – Jan Werich
Citáty o přátelství od slavných

Citáty o přátelství od antických filozofů

 1. Nepotřebuji přítele, který kýve na všechno, co řeknu. Můj stín kýve přesněji. – Plútarchos
 2. Přítel všech – přítel nikoho. – Aristotelés
 3. V neštěstí poznáš přítele. – Aristotelés
 4. Stejné myšlení vytváří přátelství. – Démokritos
 5. Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je věrný přítel. – Eurípidés
 6. Vzdálenost nezabrání přátelství, může jen omezit jeho výkonnost. – Sókratés
 7. Je smutné objevit, že nemáme přátele, až ve chvíli, kdy bychom je potřebovali. – Plútarchos
 1. Člověk má být takový k svému příteli, jaký je sám k sobě. Přítel je on sám v jiné osobě. – Sókratés
 2. Míti přátele znamená být vážen pro sebe samého. – Aristotelés
 3. Přítel je ten, kdo se spoluraduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, ale pouze kvůli němu. – Aristotelés
 4. Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli. – Epikúros
 5. „Přátelé projevují svou lásku v těžkých chvílích.“ —  Euripidés
 6. Touha po přátelství vzniká rychle, avšak přátelství nikoliv. – Aristotelés
 7. Kdybychom psy naučili mluvit, ztratili bychom posledního přítele. – Sofoklés

Čtěte také: Nejlepší popisky k fotkám, kterými zapůsobíte!

Citáty o přátelství od antických filozofů

Marcus Tullius Cicero a jeho citáty o přátelství

M. T. Cicero byl významný římský filosof, řečník a politik. Z jeho díla pochází i text „Lorem Ipsum“, který v dnešní době hojně využívají např. grafici jako výplň textu. Cicero za svého života pronesl mnoho výroků o přátelství:

 1. Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával. –  M. T. Cicero
 2. Bez přátelství není pravého života – bez přátelství je život nicotný. – M. T. Cicero
 3. Není pravé přátelství tam, kde jedna polovina nechce slyšet pravdu a druhá je připravena lhát. –  M. T. Cicero
 4. Nejmilejší je to přátelství, které vzešlo z podobností povah. –  M. T. Cicero
 5. Vyměnit starého přítele za nového je stejný nerozum jako vyměnit ovoce za květy. – M. T. Cicero
 6. Přátelství se má spíše pozvolna rozvazovat, než trhat. – M. T. Cicero
 7. Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných. – M. T. Cicero
Marcus Tullius Cicero a jeho citáty o přátelství

Přísloví o přátelství

Nejen citáty, ale i některá přísloví v sobě nesou pravdy i poučky týkající se přátelství:

 1. Jistého přítele poznáme v nejisté situaci. – Latinské přísloví
 2. Pamatuj, že každý dobrý přítel byl někdy cizinec. – Anglické přísloví
 3. S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá. – Japonské přísloví
 4. Řekni, jakého máš kamaráda, a já ti řeknu, co jsi zač. – České přísloví
 5. Věrný přítel je medicínou duše. — Latinské přísloví
 6. Jeden starý přítel je lepší než dva noví. – Ruské přísloví
 7. Vrána k vráně sedá. – České přísloví
 8. Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel. – Turecké přísloví
 9. Raději měj s přítelem trpělivost, než bys riskoval, že jej ztratíš. – Srbské přísloví
 10. Skutečného přátelství si ceň víc než peněz. – Španělské přísloví
 11. Chceš přijít o přítele? Tak mu půjč peníze. – České přísloví

Další citáty o přátelství

 1. „Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.“ —  Menandros
 2. Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno. – G. Washington
 3. Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele. – L. A. Seneca
 4. Nezajímej se o množství, ale o kvalitu přátel. – Lucius Annaeus Seneca
 5. Nejlépe zjistíte moudrost člověka tím, že se podíváte na jeho přátele. – Niccolo Machiavelli
 6. Před navázáním přátelství rozvažuj, po navázání věř. – Walther von der Vogelweide
 7. Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou. – Lucius Annaeus Seneca
 1. Přátelství končí tam, kde začíná nedůvěra. – Lucius Annaeus Seneca
 2. Přátelství, které skončí, nemohlo být nikdy pravým přátelstvím. – Jeroným Pražský
 3. Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je přestal mít rád. – Jack London
 4. Neštěstí má jednu pozitivní vlastnost- učí nás poznávat pravé přátele. – Honoré de Balzac
 5. Přítel je ten, s kým mohu být upřímný. Před ním mohu myslet nahlas. – Ralph Wal
 6. Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více. – F. Nietzsche

Čtěte také: 141 nejkrásnějších citátů o štěstí

Citáty o přátelství: 115 nejkrásnějších citátů o přátelství a kamarádství

Citáty o přátelství o slavných spisovatelů

 1. Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš. – Lev Nikolajevič Tolstoj
 2. První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen. – Voltaire
 3. Sobectví je jed každého přátelství. – Honoré de Balzac
 4. Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe. – Božena Němcová
 5. Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem – to vyžaduje velmi dobrou povahu. – Oscar Wilde
 1. Upřímný přítel je ten, kdo tě napomene, kdo ti řekne pravdu do očí; toho si važ! – Božena Němcová
 2. „Zůstaň“ – to je kouzelné slovo v přítelově slovníku. — Louisa May Alcott
 3. Přátelství – to nejcennější, co člověk může získat. – J. Foglar
 4. Přátel si važ, a kdo se osvědčili, ty hákem z oceli si připni k srdci. – W. Shakespeare
 5. Posvátný cit přátelství je svou povahou tak sladký, trvalý, věrný a trpělivý, že může vydržet celý život, ovšem kromě okamžiku, kdy přítel požádá o půjčení peněz. – Mark Twain
 6. Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, jsou po tvém boku téměř všichni. – Mark Twain
 7. Člověk se obejde bez mnohého, ale ne bez druhého člověka. – Jules Verne 

Čtěte také: Tradiční české pranostiky na každý měsíc

Citáty o přátelství od neznámých autorů

 1. Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde.
 2. Přátelství je jako kniha. Trvá několik sekund, aby ji někdo spálil, ale roky, aby byla napsána.
 3. Když je ti nejhůř, poznáš, z kolika přátel se stali pouze známí.
 4. Přítele jsme ztratili tehdy, když jsme o něj přestali bojovat.
 5. Važ si i odmítnutí přítele, je to totiž lepší, než falešné sliby. 
 6. Dobrý přítel Tě nebude litovat, dobrý přítel Ti pomůže.
 7. Mnohý Ti dá radu, jak přeplavat moře. Málokterý Tě vytáhne z louže.
 8. Přátelé jsou ti vzácní lidé, kteří se zeptají, jak se daří a počkají na odpověď.
 9. Opusťte lidi, co Vás stahují dolů, najděte ty, kteří Vám budou pomáhat nahoru..

Citáty o přátelství a zradě

 1. V pohromách se většinou z přátel stávají nepřátelé. — Gaius Julius Caesar
 2. Člověk nemůže být nikdy dost opatrný ve volbě svých nepřátel. — Oscar Wilde
 3. Lidé, kteří si v hříchu pomáhají, nejsou si věrní přátelé, ale zrádcové a nepřátelé. — Jan Hus
 4. „Nebojte se nepřátel, v nejhorším Vás mohou zabít! Nebojte se přátel, v nejhorším Vás mohou zradit! Bojte se však lhostejných, neboť při jejich přihlížení a tichém souhlasu se děje vražda i zrada!“ — Bruno Jasenski
 5. „Aby ti probodli srdce, je ti třeba nepřítel i přítel: ten první, aby tě pomluvit, a ten druhý, aby ti to přišel říci.“ — Mark Twain

3 bonusové citáty o přátelství na závěr

 1. Přítel je jedna duše ve dvou tělech. – Aristoteles
 2. Žij tak, aby tví přátelé se začali nudit, až zemřeš. – Julian Tuwim
 3. Příbuzné nám uštědřuje osud. Ještě štěstí, že přátele si můžeme volit sami. –Julian Tuwim

Hledáte další inspiraci?

Líbily se vám citáty o přátelství? Přečtěte si také následující sbírky citátů o lásce nebo o životě:

Uložte si citáty o přátelství na později a svým kamarádům:

100 nejkrásnějších citátů o přátelství

Moudré citáty o přátelství

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. – Gaius Valerius Catullus
Další citáty o přátelství najdete zde.

Citáty o přátelsví a lásce

Vyberte si za manželku takovou ženu, kterou byste si vybrali za přítele, kdyby byla mužem. – J. Joubert
Další citáty o přátelství najdete zde.

Citáty o přátelství o slavných spisovatelů

Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš. – Lev Nikolajevič Tolstoj
Další citáty o přátelství najdete zde.

Přísloví o přátelství

S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá. – Japonské přísloví
Další citáty o přátelství najdete zde.

Líbí se vám citáty? Nasdílejte je svým kamarádům!