175 nejlepších citátů o vztazích (partnerských i rodinných)

Vytvořili jsme pro vás sbírku těch nejkrásnějších o vztazích. Pojďme se podívat na citáty od slavných osobností i neznámých autorů.

Citáty o vztazích můžete vybírat uspořádané podle následujících kategorií:

Nejhezčí citáty o vztazích

 1. „Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém je vaše vzájemná láska větší, než vaše vzájemné potřeby.“ —  Dalajláma
 2. „Ty nejlepší vztahy obvykle začínají nečekaně.“ —  Ralph Smart
 3. „Vztah který má budoucnost, je ten, kdy miluješ, ne ubližuješ.“ —  Petr Casanova
 4. „Láska není vztah. Láska je stav.“ —  Osho
 5. „Lidé, kteří jsou nejvíce připraveni na opravdový vztah jsou ti, kteří jej nejméně potřebují.“
 6. „Jen takový vztah má hloubku, se kterým můžeš hodně ztratit, nebo hodně získat.“
 7. „Snažit se někoho změnit je totéž jako snažit se udělat ze psa kočku nebo koně.“ —  Don Miguel Ruiz
 8. „Jedno slovo nás osvobozuje od veškeré tíhy a bolesti života. To slovo je láska.“ — Sofokles
 9. „Dělejte to, co jste dělali na začátku vztahu a nebude žádný konec. – Tony Robins
 10. „Ve vztazích máme sklony být líní a myslíme si, že se známe po měsících nebo letech. To je úplná iluze, zejména vzhledem k tomu, že EMOCE, ZKUŠENOSTI A MYŠLENKY patřící člověku se mění každý den.“ —  Teal Swan
 11. „Podle mě, když se zamiluješ, doopravdy hluboce zamiluješ, je to na celej život. Ty ostatní vztahy jsou jen pokusy a omyly.“ —  Jessica Ann Redmerski
 12. „Ke vztahu nepatří jen zábava, ale také odpovědnost a výdrž!“ —  Zahorcová
 13. „Zamilovat se sám do sebe je začátek romantického vztahu na celý život.“ —  Oscar Wilde
 14. „Člověk nezískává obdiv a úctu jiného člověka svým vzhledem či vzděláním, ale bezprostředně kladným vztahem k němu.“ —  William Henry Bragg
 15. „Když milujete, dáváte víc, než přijímáte.“ —  Don Miguel Ruiz
 16. „Čím víc miluješ, tím více jsi tím druhým.
 17. „Ve vztahu nejde o to myslet stejně, ale myslet společně.
 18. „Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu.“ – Wilhelm Von Humboldt
 19. „Přátelství je vztah, v němž je všechno tak samozřejmé, že se nemusí nic vysvětlovat.“ —  Dagmar Sedlická
 20. „Jsou to v podstatě vztahy mezi lidmi, které dodávají životu cenu.“ —  Lafayette Ronald Hubbard

Čtěte také: 101 nejkrásnějších citátů o lásce ❤️, které vás okouzlí!

Nejhezčí citáty o vztazích

Pravdivé citáty o vztazích

 1. Neopouštěj někoho, koho miluješ, pro někoho kdo se ti líbí. Protože ten tě jednou opustí, pro toho koho opravdu miluje.
 2. „Naše vztahy musí být v souladu s našimi hodnotami a přesvědčeními. Je těžké růst s někým, pokud jste oba v opačném směru.“ —  Ralph Smart
 3. „Nejdůležitější věcí v každém vztahu není co dostanete, ale co dáte.“ —  Eleanor Roosevelt
 4. „Nemůžete sedět a čekat až váš vztah bude skvělý, musíte si ho vytvořit.
 5. „Váš vztah bude jen tak dobrý, jako váš vztah k sobě.“ —  Ralph Smart
 6. „Když jsme se zavázali ke vztahu, zavázali jsme se ke komunikaci.“ —  Teal Swan
 7. „Nezáleží na tom, jestli je to vztah, životní styl nebo práce. Pokud vám to nedělá radost, vzdejte se toho.“ —  Ralph Smart
 8. „Kvalitu svého života poznáte podle toho, jak kvalitní máte vztahy. – Anthony Robinns
 9. „Společné věci činí vztahy příjemnými, ale zajímavými je činí drobné rozdíly.“
 10. „Věk tě nechrání před láskou. Ale láska tě do jisté míry chrání před věkem.“ – Anais Nin
 11. „Odpuštění je olejem všech vztahů.“
 12. „Láska je obousměrná ulice, která se neustále buduje.“ – Carroll Bryant
 13. „Šťastně až do smrti není pohádka – je to volba.“ — Fawn Weaver
Pravdivé citáty o vztazích

Citáty o vztahu na dálku

 1. „Láska doputuje tak daleko, jak to dovolíš. Nemá žádné limity.“ – Dee King
 2. „Odloučení je pro lásku to, co je pro oheň vítr. Malou uhasí, velkou rozhoří ještě více.“ – Roger de Bussy-Rabutin
 3. „Když na sobě dvěma lidem opravdu záleží, budou vždycky hledat způsob, jak to může fungovat bez ohledu na to, jak težké to je.
 4. „Buď s někým, kdo by za Tebou jel i pět hodin, jen aby tě mohl na chvilku vidět.
 5. „V opravdové lásce je nejmenší vzdálenost příliš velká a i tu největší vzdálenost lze překlenout.“ – Hans Nouwens
 6. „Umění lásky je z velké části uměním vytrvalosti.“ – Albert Ellis
 7. Vztah není o dokonalosti, ale o hledání společné cesty.
 8. „Věřím v nezměrnou sílu lásky; že skutečná láska vydrží každou okolnost a dosáhne na jakoukoli vzdálenost.“ – Steve Maraboli
 9. „Že někoho milujete, poznáte tak, když nemůžete nic zažít, aniž byste si přáli, aby to viděl i ten druhý.“ – Kaui Hart Hemmings
 10. „Vztah je jako kytka, buď ji zaléváš a ona roste, nebo přestaneš a uvadne.“ —  Marek Hořava
 11. „Vzdálenost mezi dvěma lidmi je nepodstatná, když jsou jejich duše sjednocené.“ – Matshona Dhliwayo
 12. „Myslím, že sníme, abychom od sebe nemuseli být tak dlouho. Pokud jsme ve snech toho druhého, můžeme být spolu pořád.“ – A.A. Milne, Medvídek Pú
 13. „Neexistují pro nás žádná loučení. Ať jsi kdekoli, vždy budeš v mém srdci.“ – Mahátma Gándí
 14. „Stačí, abych si byl jistý, že ty a já v tuto chvíli existujeme.“ – Gabriel Garcia Márquez
 15. „Bolest z odloučení není nic proti radosti z dalšího setkání.“ – Charles Dickens
 16. „Nosím tvé srdce s sebou (nesu ho ve svém srdci).“ – E. E. Cummings
 17. „Láska počítá hodiny na měsíce a dny na roky; a každá malá absence je věk.“ – John Dryden
 18. „Že vám někdo chybí, je součástí lásky, kterou k němu cítíte. Pokud nikdy nebudete od sebe, nikdy ve skutečnosti nepoznáte, jak silná je vaše láska.“
Citáty o vztahu na dálku

Citáty o důvěře ve vztahu

 1. „Loajalita ve vztahu mezi dvěma lidmi se zakládá na důvěře a úctě. Lze ji pouze nabídnout, nikdy ne vymáhat. Jejím základem je dobrovolná, oddaná, nesobecká láska.“ —  Leo Buscaglia
 2. „Úcta a láska jsou klíčem k úspěchu vašeho vztahu. Musíte jasně vyjádřit své potřeby a věřit sobě i partnerovi.“ —  Don Miguel Ruiz
 3. Důvěra je jako velmi jemná květinka. Dlouho jí trvá než rozkvete a snadno se zašlápne. – Manfred de Vries
 4. V intimním vztahu je důvěra ten největší dar, jaký můžete dát. – Daniel Nielson
 5. „Bez důvěry nemůže být skutečný mír. Ani v politice, ani v tiché individualitě srdce a ducha.“ — Timothy Zahn
 6. „Důvěra je lepidlo života. Je to nejdůležitější složka efektivní komunikace. Je to základní princip, který drží všechny vztahy.“ – Stephen Covey
 7. Důvěra je jako váza, jakmile se rozbije, i když to můžete opravit, váza už nikdy nebude stejná. – Walter Anderson
 8. Vzájemná důvěra drží vztah pohromadě, dokonce víc, než vzájemný zájem. – H. L. Mencken
 9. Láska znamenala skočit z útesu a důvěřovat, že tam bude určitá osoba, která vás chytí na dně. – Jodi Picoult
 10. Důvěra není posedlost, je to rozšíření lásky. Když někoho opravdu milujeme, dáváme mu své srdce, aby ho držel v rukou. A když je tato láska opětována, právě tato důvěra je balzámem na naši duši. – Julie Lessman
 11. Důslednost je skutečným základem důvěry. Buď své sliby dodržujte, nebo je nedělejte. – Roy T. Bennett
 12. Kdo je nedbalý na pravdu v malých věcech, tomu nelze věřit ani v důležitých věcech. – Albert Einstein
 13. Lidé, kterým správně a plně důvěřují, vám důvěru vrátí. – Abraham Lincoln
Citáty o důvěře ve vztahu

Vtipné citáty o vztahu

 1. „Vztah muže a ženy je exaktně vypočitatelný. Vypočitatelný jako rovnice. Jako rovnice o neznámém počtu neznámých.“ —  Peter Gregor
 2. Krása je moc, kterou žena okouzluje milence, a děsí manžela. – Ambrose Bierce
 3. Že jsi ji miloval, bylo přirozené. Že jsi ji slíbil manželství, byla hloupost. Ale že jsi dodržel slovo, to bylo šílenství. – Johan Wolfgang Goethe
 4. „Jedinou absolutní jistotou v milostném vztahu je absolutní nejistota.“ —  Ladislav Muška
 5. „Můj vztah k ledničce se kvalitou blíží k registrovanému partnerství.“ —  Petr Novotný
 6. Sociologické výzkumy potvrdily, že nejoblíbenější ženskou fantazií jsou dva muži najednou. Jeden vaří a druhý uklízí.
 7. Žena touží po sexu s mužem, kterého miluje, muž touží po sexu.
 8. Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá. – Sókratés
 9. Pokud to v manželství neklape, je chyba vždy na obou stranách. Jak na straně manželky, tak na straně tchyně.
 10. „Štěstí je mít velkou, milující, pečující a úzce spjatou rodinu v jiném městě.“ – George Burns

Čtěte také: 101 vtipných citátů, u kterých se nevydržíte nesmát!

Vtipné citáty o vztahu

Citáty o vztazích muže a ženy

 1. „Pravá žena je pro Vás ta, kterou milujete takovou, jaká je. Žena, kterou nemusíte v ničem měnit.“ —  Don Miguel Ruiz
 2. „Přátelství se může udržovat i mezi lidmi různého pohlaví, a to vší hrubosti prosté. Nicméně žena v muži vidí vždy muže a naopak, muž v ženě ženu. Tento poměr není ani láskou, ani čistým přátelstvím. Tvoří jistý druh vztahu sám pro sebe.“ —  Jean de La Bruyere
 3. Ženě stačí poznat jediného muže, aby rozuměla všem. Muž může znát všechny ženy, ale neporozumí ani jediné.
 4. „Vztahy – čiré šílenství, ale přesto do nich jdeme, protože potřebujeme koření.“ —  Woody Allen
 5. „Štěstí začíná vámi. Ne s vaším vztahem, ne s vaší prací, ne s vašimi penězi, ale vámi!“ —  Ralph Smart
 6. „Ve vztahu dvou lidí musí přeskočit jiskra, kterou něco vyvolává – sympatie, zvědavost, kouzlo osobnosti – něco vás prostě na tom druhém chytí. A pak se dá navázat zlatá niť.“ —  Eliška Balzerová
 7. Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá. – Joseph Joubert
 8. Láska není o tom kolik hodin, měsíců nebo let jste spolu. Láska je o tom, jak moc se milujete každý den.
 9. „Většinou nezadaní muži chtějí vztah s ženou a ženatí naopak nechtějí. I když to někdy nepřiznají.“ – Stanislav Jaksch
 10. „Romantické vztahy jsou tak intenzivní a vyhledávané zážitky, protože člověku nabízejí osvobození od hlubokého pocitu strachu a neúplnosti, který je součástí neosvícené lidské situace.“ —  Eckhart Tolle
 11. „V milostných vztazích, stejně jako v ročních obdobích, první chladna bývají nejcitelnější.“ —  Pierre-Claude-Victor Boiste
 12. „Možná nepotřebuješ, aby tě miloval celý svět. Možná potřebuješ jen jednoho člověka.“ – Kermit
Citáty o vztazích muže a ženy

Citáty o vztahu matky a dcery

 1. „Dcera je jen malá holčička, ze které vyroste tvoje nejlepší kamarádka.“
 2. „Matka a dcera se nikdy skutečně nerozdělí, možná na dálku, ale nikdy v srdci.“ 
 3. „Dcera je někdo, s kým se směješ, sníš a miluješ z celého srdce.“
 4. „Byly doby, kdy… jsem neměl moc přátel.“ Ale moje máma byla vždycky moje kamarádka. Vždy.“ – Taylor Swift
 5. „Jednou, až stránky mého života skončí, vím, že budeš jednou z nejkrásnějších kapitol.“
 6. „Matka a dcera vždy sdílejí zvláštní pouto, které je vryto do jejich srdcí.“
 7. „Slova nestačí k vyjádření bezpodmínečné lásky, která existuje mezi matkou a dcerou.“ – Caitlin Houston
 8. „Navzdory všem věcem, které jsem držel v mých rukou, jsi zdaleka nejlepší ty.“
 9. „Moje dcera je můj největší úspěch. Je to malá hvězda a můj život se od jejího příchodu tolik změnil k lepšímu.“ – Denise Van Outen
 10. „Čím jsem starší, tím víc vidím sílu té mladé ženy, mé matky.“ – Sharon Olds
 11. „Matka je jediný člověk na světě, který dokáže proměnit dceřiny starosti a strachy ve štěstí.“
 12. „Pokud budete mít někdy chuť to vzdát, pamatujte, že vás sleduje malá dívka, která chce být jako vy.“
Citáty o vztahu matky a dcery

Citáty o vztazích v rodině

 1. „Porozumět výchově znamená porozumět vztahu mezi vychovatelem a dítětem.“ —  Zdeněk Matějček
 2. „Děti, které se otočili zády ke svým rodičům, neměli hezké vztahy a dětství s rodiči.“
 3. „Ovšem také tolerantnost má svoje meze, musí se udržet v kolejích lidských vztahů a nesmí narušit vlastní svět zásad.“ —  Vladimír Clementis
 4. Nezáleželo na tom, jak velký byl náš dům; záleželo na tom, že v tom byla láska.“ — Peter Buffett
 5. Někteří muži se domnívají, že otcovská role končí početím.
 6. „Jediná věc, které nikdy nemáme dost, je láska; a jediná věc, které nikdy nedáváme dost, je láska.“ — Henry Miller
 7. Rodina znamená, že nikdo nezůstane pozadu nebo zapomenut.“ — David Ogden Stiers
 8. „Pouto, které spojuje vaši pravou rodinu, není pokrevní, ale úcta a radost ze života toho druhého.“ – Richard Bach
 9. „Šťastná rodina je jen dřívější nebe.“ – George Bernard Shaw
 10. „Být rodinou znamená, že jste součástí něčeho velmi úžasného. Znamená to, že budete milovat a budete milováni po zbytek svého života.“ – Lisa Weed
 11. „Rodina je riskantní podnik, protože čím větší láska, tím větší ztráta… To je kompromis. Ale beru to všechno.“ – Brad Pitt
 12. „Síla rodiny, stejně jako síla armády, spočívá v její vzájemné loajalitě.“ – Mario Puzo
 13. „Když jde všechno do háje, lidé, kteří při tobě stojí bez ucuknutí – jsou tvoje rodina.“ – Jim Butcher
 14. „V rodinném životě je láska olejem, který zmírňuje tření, tmelem, který se spojuje těsněji, a hudbou, která přináší harmonii.“ – Friedrich Nietzsche
 15. „Rodiče jsou jako Bůh, protože chceš vědět, že jsou tam venku, a chceš, aby to s tebou smýšleli dobře, ale zavoláš jen, když něco potřebuješ.“ – Chuck Palahniuk

Čtěte také: Citáty o rodině ❤️: 113 krásných citátů, které zahřejí u srdce

Citáty o vztazích v rodině

Citáty o konci vztahu

 1. „Partnerům, stejně jako tonoucím lidem, zpravidla nelze vytýkat, že by se o záchranu (vztahu) nesnažili. Spíše naopak, často svými úpornými snahami napáchají mnoho škod, které rozchod spíše urychlí.“ —  Jeroným Klimeš
 2. „Vztah zabíjí sex. Čím delší vztah, tím menší sexuální vzrušení.“ —  David Lodge
 3. „Jakmile se ve vztahu objeví nějaké „pokud“, už to není láska.“
 4. „Nevěra se stává jednou z pozitivních věcí, jakmile je vztah ukončen z jiného důvodu.“ —  Peter Kenny Hille
 5. Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.
 6. „Často lidé, kteří se kdysi milovali, chodí dnes kolem sebe nevšímavě, to je politováníhodnější lidský vztah než nenávist.“ —  Louis-émile Bougaud
 7. Láska začíná směvem, rozvíjí se polibkem a končí slzou.
 8. Ten, kdo opravdově miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal. – Francois de La Rochefoucauld
 9. „Je těžký chtít, aby ti fungoval vztah s někým, když nemáš dobrej vztah sám se sebou.“ —  Joe Hill
 10. „Dnešní vztahy jsou jako hračky, baví vás jen chvilku a po nějakém čase je zahodíte.“ —  Martin Ferenc
 11. „Emoce, která vám může zlomit srdce, je někdy právě ta, která ho vyléčí.“ — Nicholas Sparks

Citáty o lži ve vztahu

 1. „Většina milostných vztahů není více než pouhý projev žárlivosti, doprovázený sebeláskou.“ —  Matthew Arnold
 2. „Sobectví, strach a snaha ovládat druhého zničí skoro každý vztah. Štědrost, svoboda a láska udělají z každého vztahu tu nejkrásnější romanci.“ —  Don Miguel Ruiz
 3. „Vždy je těžší vztahy urovnat, nežli je poničit.“ —  Chana Senešová
 4. Lhaní je jedním z nejrychlejších způsobů, jak zničit krásný vztah.
 5. Nikdo nemá tak dobrou paměť, aby mohl být úspěšným lhářem.
 6. Láska může zemřít na pravdu, přátelství, na lež.
 7. Nejsem naštvaný, že jsi mi lhal, jsem naštvaný, že odteď ti nemůžu věřit. – Friedrich Nietzsche
 8. Nikdy nelži někomu, kdo ti věří. Nikdy nevěř někomu, kdo ti lže.
 9. Říkat pravdu a rozbrečet někoho je lepší než lhát a někoho rozesmát.
 10. Jednou zalži a veškerá tvoje pravda bude pochybná.
 11. Nemůžete neustále lhát a očekávat, že vám lidé budou věřit.
 12. Lži jsou dočasným řešením trvalého problému.
 13. Netoleruji lháře. Jsem hodný člověk, ne blbec.
 14. Opravdový vztah je, když si můžete říct všechno a cokoli. Žádná tajemství a žádné lži.
 15. Nikdy nelži, když se žena ptá. Někdy už zná odpověď. Proto se ptá.
 16. Upřímný nepřítel je vždy lepší než přítel, který lže.
 17. Pokud řeknete pravdu, nemusíte si nic pamatovat.
 18. K získání důvěry je potřeba hodně pravdy, k její ztrátě stačí jediná lež.

Anglické citáty o vztahu

 1. „Having someone wonder where you are when you don’t come home at night is a very old human need.“ – „Mít někoho, kdo si bude dělat starost, kde jsi, když se v noci nevrátíš domů, je velmi stará lidská potřeba.“ – Margart Mead
 2. „We are most alive when we’re in love.“ – „Nejvíce žijeme, když jsme zamilovaní.“ – John Updike
 3. „You come to love not by finding the perfect person, but by seeing an imperfect person perfectly.“ – „Zamilujete se ne tím, že najdete dokonalého člověka, ale tím, že dokonale uvidíte nedokonalého.“ – Sam Keen
 4. „The best thing to hold onto in life is each other.“ – „Nejlepší věc, které se v životě držíme, je jeden druhého.“ —Audrey Hepburn
 5. „Sexiness wears thin after a while and beauty fades, but to be married to a man who makes you laugh every day, ah, now that’s a real treat.“ – „Být sexy netrvá věčně, krása vybledne, ale být vdaná za muže, který tě rozesměje každý den, ach, to je opravdová lahůdka.“ – Joanne Woodward
 6. „True love stories never have endings.“ – „Příběhy o skutečné lásce nikdy nemají konce.“ — Richard Bach
 7. „Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.“ – „Láska se skládá z jediné duše obývající dvě těla.“ — Aristotelés
 8. „You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.“ – „Že jsi zamilovaný víš, když nemůžeš usnout, protože realita je konečně lepší než tvoje sny.“
  — Dr. Seuss
 9. „When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.“ – „Když si uvědomíš, že chceš s někým strávit zbytek života, chceš, aby zbytek života začal co nejdříve.“ —Harry (Billy Crystal), z filmu Když Harry potkal Sally
 10. „Love is a game that two can play and both can win.“ – „Láska je hra, kterou mohou hrát dva a oba mohou vyhrát.“ — Eva Gabor
 11. „Affection is when you see someone’s strengths; love is when you accept someone’s flaws.“ – „Náklonnost je, když vidíš něčí přednosti; láska je, když přijímáš něčí nedostatky.“ – One Day 

Čtěte také: 101 nejlepších anglických citátů s překladem

Další citáty o vztazích

 1. Je ctnostnější zasvětit život jedné osobě, než horlivě usilovat o spásu všech lidí. – Dag Hammarskjold
 2. „Nejprve bylo nutné civilizovat vztah člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah člověka k přírodě a zvířatům.“ —  Victor Hugo
 3. Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují!
 4. „Člověk bývá zřídka dobrý nebo zlý celkově, většinou je „dobrým“ v určitém vztahu a v jiném „zlým“, nebo je „dobrým“ za takových a takových vnějších podmínek a za jiných jednoznačně „zlým.““ —  Sigmund Freud
 5. „Jsme stvořeni k tomu, abychom žili ve vztahu k druhým. Ale umíráme pouze za sebe.“ —  Albert Camus
 6. „Dříve jsem se ptal: Jak mohu vyléčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst?“ —  Carl Rogers
 7. „Vztah je jako maraton, který chci doběhnout do cíle a nemusím nutně skončit první. Hlavně nechci, aby mi někdo pořád dokola říkal STOP – běž znova od začátku.“ —  Ivo Lank
 8. „Nikoho nemůžete změnit. Buď lidi milujete takové, jací jsou, nebo je nemilujete.“ —  Don Miguel Ruiz
 9. „Člověk je sám, současně však neexistuje mimo vztahy.“ —  Erich Fromm
 10. „Pomoz kamarádovi v neštěstí. Nechtěj být lepší na úkor druhého. Nekecej a makej. Na dobrého člověka vzpomínej v dobrém. Není to moc. Ale tyhle zákony jsou neúprosné. A určují charakter lidí. A také vztahy mezi nimi.“ —  Vasilij Markovič Šukšin
 11. „Lidé, kteří nejsou schopni vybudovat pevné, dlouhodobé vztahy, brzy zjistí, že nejsou schopni ani dlouhodobého a efektivního vedení ostatních.“ —  John C. Maxwell

Hledáte další inspiraci?

Líbily se vám citáty o štěstí? Podívejte se i na následující články plné citátů:

Uložte si citáty o vztahu na později a svým kamarádům:

Citáty o vztazích

Pravdivé citáty o vztazích

Citáty o důvěře ve vztahu

Líbí se vám citáty? Nasdílejte je svým kamarádům!