Tradiční české lidové pranostiky (na každý měsíc v roce)

Připravili jsme pro vás velký seznam pranostik na celý rok. Pranostiky najdete přehledně rozdělené na ty, které se váží ke konkrétnímu datu v měsíci a na pranostiky zahrnující celý měsíc. Kliknutím na následující seznam, můžete přeskočit rovnou na pranostiky, pro konkrétní měsíc.

Co to je pranostika?

Pranostika jde podle definice na Wikipedii „drobný útvar lidové slovesnosti, předpověď týkající se určitých dnů či období, obzvláště ve vztahu k zemědělství a počasí.“

Slovo pranostika pochází z řeckého prognósis – tedy předpověď. Tato lidová moudra se liší podle pravděpodobnosti jejich naplnění.

Pranostiky na leden

Pranostiky podle data

 • 1.1. Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná.
  Na Nový rok déšť – o velikonocích sníh.
  Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.
 • 2.1. Jaké počasí na Makaria, takové v září bývá.
 • 3.1. Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné.
 • 5.1. Je-li na jméno Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce.
 • 6.1. Na Tři krále – zima dále.
  Na tři krále o krok dále.
  Na Tři krále mrzne stále.
 • 7.1. Na svatého Knuta přichází zima krutá.
 • 8.1. O svatém Erhartu zima zebe do nártu.
 • 9.1. O svatým Baziliši zima všudy čiší.
 • 10.1. Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.
 • 14.1. Svatý Hilarus – vyndej saně, schovej vůz.
 • 15.1. Na den svatého Pavla poustevníka pěkný den – dobrý rok; větrný den – mokrý rok.
 • 16.1. Na svatého Marcela zima leze do těla.
 • 17.1. Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí hned.
 • 18.1. Na svatého Priska pod saněmi píská.
 • 19.1. Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.
 • 20.1. Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.
 • 21.1. Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.
 • 22.1. Vincence slunečnost dává vína hojnost.
 • 24.1. Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
 • 25.1. V obrácení Pavla, je-li jasno, bude celý rok pak krásno.
  Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí nebo zhustí.
 • 26.1. Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.
 • 28.1. Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.
 • 29.1. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.
Pranostiky na leden

Ostatní pranostiky na leden

 • V lednu za pec si sednu.
 • Teplý leden, z korce mandel jeden.
 • Leden studený, duben zelený.
 • Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.
 • Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
 • Není-li leden mokrý, sudy vinařů se naplní.
 • V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda.
 • Je-li leden teplý, nepřibude do sudu.
 • V lednu silný led, v květnu bujný med.
 • Lednové mlhy věští mokré jaro.
 • Ve dne jas, v noci mráz.
 • Jestli země v lednu měsíci otevřena jest, a obzvláště když polední větrové přitom silně bouří, tedy panují rýmy a jiné nemoci.
 • V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
 • Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
 • Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
 • Když začátek ledna krásně, bodou na jaře bouřky časně.
 • Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
 • Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
 • Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
 • Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
 • Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
 • Jsou-li v masopustě dlouhé rampouchy, je úrodný rok na mouchy.
 • V lednu málo vody – mnoho vína, mnoho vody – málo vína.
 • V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
 • Suchý leden, mokrý červen.
 • Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
 • Jaký leden, takový červenec.
 • Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
 • Lednový déšť mokří pole a hnojí svaté pole.
 • Když červík v lednu ze země leze, zima až do května se poveze.
 • Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
 • Leden jasný, roček krásný.
 • Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu pluh na poli.
 • Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborně zelí.
 • Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
 • Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží.
Pranostiky na leden

Pranostiky na únor

Pranostiky podle data

 • 2.2. Pakli o Hromnicích jasno bývá, jistě potom zima dodržívá; jestli ale bouřlivo a sněžení, jistě že jaro již daleko není.
  Na Hromnice o hodinu více.
  Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout.
  Na Hromnice jasná noc – bude ještě mrazů moc.
 • 3.2. Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
 • 4.2. Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
 • 5.2. Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
 • 6.2. Svatá Dorota rozdává ptáčkům písničky.
 • 7.2. Svatý Radko – na poli hladko.
 • 9.2. Svatá Apolena bývá v mlze zahalena.
 • 10.2. O svaté Školastice navleč si rukavice.
 • 12.2. Svatá Eulalie – ze střech se lije.
 • 13.2. O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.
 • 14.2. Svatý Valentínek, jara tatínek.
 • 16.2. O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
 • 18.2. O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.
 • 22.2. Je-li na stolici svatého Petra zima, ještě dlouho potrvá.
 • 24.2. Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
  Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je.
  Na svatého Matěje do závěje naleje.
 • 27.2. Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé.
 • 28.2. Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.
Pranostiky na únor

Ostatní pranostiky na únor

 • Únor bílý – pole sílí.
 • Únorová voda – pro pole škoda.
 • Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi.
 • Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
 • Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
 • Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
 • V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
 • Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
 • Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
 • Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.
 • V únoru prudký severníček – hojné úrody bývá poslíček.
 • V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
 • V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
 • Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
 • Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
 • Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s námi ráda zima po Veliké noci zahrává.
 • Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
 • Co si únor zazelená – březen si hájí; co si duben zazelená – květen mu to spálí.
 • Teplý únor – studené jaro, teplé léto.
 • Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
 • Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
 • Sněhový únor – sílí úhor.
Pranostiky na únor

Čtěte také: 101 lidových přísloví a rčení

Pranostiky na březen

Pranostiky podle data

 • 1.3. Eudoxie příznivá, ale blátivá.
 • 3.3. Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní.
 • 6.3. Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
 • 7.3. Zima kterou Tomáš nese, dlouho ještě námi třese.
 • 9.3. Na svatého Františka déšť – neurodí se brambory.
 • 10.3. Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.
 • 12.3. Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře.
 • 17.3. Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mrznout ještě celý měsíc.
 • 19.3. Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
 • 20.3. Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
 • 21.3. Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.
 • 22.3. Na Kazimíra pohoda – na brambory úroda.
 • 25.3. Jaké Zvěstování Boží Matky – takové velikonoční svátky.
 • Na den Zvěstování Panny Marie déšť – urodí se rež.
 • 27.3. Jaké je počasí na svatého Ruperta, takové bude v červenci.
 • 30.3. O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.
 • 31.3. O svaté Balbíně už je u nás po zimě.
Pranostiky na březen

Ostatní pranostiky na březen

 • Březen – za kamna vlezem.
 • V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato.
 • Březnové mlhy – za 100 dní déšť.
 • Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
 • V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest.
 • Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
 • Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.
 • Březen bez vody – duben bez trávy.
 • Jak prší v březnu, tak také v červnu.
 • Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
 • V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
 • Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
 • Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
 • Březnové slunce má krátké ruce.
 • Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
 • Suchý březen, studený duben, mokrý máj – bude v stodole ráj.
 • Na déšť březnový následuje požehnání boží.
 • Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
 • Mnoho dešťů březnových – hubené léto.
 • Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
 • V březnu prach – jistý hrách.
 • Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
 • Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
Pranostiky na březen

Pranostiky na duben

Pranostiky podle data

 • 1.4. Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý květen.
 • 10.4. Na desátý v dubnu den, setý bývá krásný len.
 • 11.4. Na svatého Lva papeže, travičky se už nařeže.
 • 23.4. Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
 • 24.4. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
  Jasný Jiří – pěkný podzimek.
 • 25.4. Po teplém Marku se často ochlazuje.
  Na svatého Marka, brambor plná řádka.
 • 28.4. Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní.
Pranostiky na duben

Ostatní pranostiky na duben

 • Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
 • Hrom v dubnu – dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
 • Dubnový sníh rodí trávu.
 • Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
 • Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou.
 • Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
 • Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
 • V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože stále proměnitelné povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.
 • Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
 • Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
 • Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
 • Co duben našetří, to květen spálí.
 • Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
 • Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
 • Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
 • Březen – za kamna vlezem; duben – ještě tam budem.
 • Duben časy mění a obdaří fiolů zemi.
 • Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
 • Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
 • Jaký duben – takový říjen.
 • Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
 • V dubnu hrom – nebojí se mrazu strom.
 • Mokrý duben a máj chladný – k sýpkám, senu přístup žádný.
 • Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
 • Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
 • Duben hojný vodou – říjen vínem.
 • Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
 • Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
 • Mokrý duben – hojnost ovoce.
 • Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
 • Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
 • V dubnu čas a panský kvas.
 • Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
 • Na mokrý duben – suchý červen.
 • Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
 • Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Pranostiky na duben

Pranostiky na květen

Pranostiky podle data

 • 1.5. Prší-li na 1. května a je-li bouřka, je ten rok mnoho lijavců a vody.
 • 4.5. Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.
 • 11.5. O svatém Mamertu zima je po čmertu.
 • 12.5. Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
 • 13.5. Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
 • 14.5. Po Bonifáci žádný sníh.
 • 15.5. Svatá Žofie políčka často zalije.
 • 16.5. Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
 • 25.5. Na Urbana pěkný, teplý den – bude suchý červenec a srpen. Vinná réva nedbá toho – bude míti vína mnoho.
 • 26.5. Den svatého Filipa přinese buď požehnání nebo lopocení.
 • 27.5. Na svatého Ducha bláto – bude laciné mláto.
Májová vlažička, noste travička, májový deštíček, poroste chlebíček.

Ostatní pranostiky na květen

 • Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
 • Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
 • Mokrý máj – v stodole ráj.
 • Májová kapka platí dukát.
 • Večerní rosy v máji hodně sena dají.
 • Májová voda vypije víno.
 • Když máj vláhy nedá, červen se předá.
 • Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – poroste chlebíček.
 • Na mokrý květen přichází suchý červen.
 • V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
 • V máji hřímoty nedělají trampoty.
 • Sníh v máji – hodně trávy.
 • Mokrý máj – chleba hoj.
 • Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
 • Deštivý květen – žíznivý říjen.
 • Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj.
 • Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
 • Když se v máji blýská, sedlák si výská.
 • Suchý květen – mokrý červen.
 • Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.
 • Studený máj – v stodole ráj.
 • V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
 • Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem, máj – kozy v háj.
 • Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj.
 • Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
 • V máji vlhko, chladno – bude vína na dno.
Pranostiky na květen

Pranostiky na červen

Pranostiky podle data

 • 1.6. Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.
 • 3.6. Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.
 • 6.6. O svatém Norbertu chladna jdou už k čertu.
 • 8.6. Medardova kápě, čtyřicet dní kape. 
  Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.
 • 11.6. Plačtivý Barnabáš – úroda na vinicích.
 • 12.6. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
 • 13.6. Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.
 • 15.6. Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá.
  Déšť na Víta – špatná budou žita.
 • 19.6. Prší-li na svatého Gerváze a Protáze, po čtyřicet dní se deštivé počasí ukáže.
 • 21.6. Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!
 • 23.6. Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.
 • 24.6. Prší-li na Jana Křtitele – pršívá tři dni celé, je-li bez deště – bude pěkně ještě.
 • 25.6. Svatý Ivan bývá plačtivý pán.
 • 27.6. Jaké počasí se na Ladislava ukazuje, takové se po sedm neděl objevuje.
 • 29.6. Je-li od Petra až do Vavřince (10.8.) parno, bývá v zimě dlouho studeno.
Pranostika na červen

Ostatní pranostiky na červen

 • Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
 • Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy.
 • Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
 • Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
 • Červen stálý – prosinec dokonalý.
 • Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
 • Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
 • Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy blažný.
 • Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
 • Červen červený jako z růže květ.
 • Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
 • Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
 • Červen studený – sedlák krčí rameny.
 • Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
 • Jaký červen, takový i prosinec.
 • Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
 • Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
 • V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Pranostiky na červen

Pranostiky na červenec

Pranostiky podle data

 • 2.7. Když na navštívení Panny Marie prší, čtyřicet dní se voda vrší.
 • 4.7. Prší-li na Prokopa, rostou hodně houby.
 • 10.7. Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po něm sedm týdnů patří.
 • 13.7. Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
 • 18.7. O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
 • 19.7. Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.
 • 20.7. Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.
 • 21.7. Na proroka Daniele nalije i do mandele.
 • 22.7. Svatá Máří vybírá hnízda komáří.
 • 23.7. Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří.
 • 25.7. Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. Jak teplý svatý Jakub, tak studené vánoce.
 • 26.7. Svatá Anna – chladna z rána.
 • 31.7. Od svatého Ignáca – léto se obracá.
Pranostika na červenec

Ostatní pranostiky na červenec

 • Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
 • Slunce peče – déšť poteče.
 • Červenec – úrody blíženec.
 • V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
 • Jaký červenec, takový leden.
 • Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
 • Co červenec končí, srpen začíná.
 • Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
 • Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
 • Nebyl-li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
 • Když dne ubývá, horka přibývá.
Pranostiky na červenc

Pranostiky na srpen

Pranostiky podle data

 • 4.8. Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
 • 7.8. Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.
 • 10.8. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
 • 15.8. Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.
 • 16.8. Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek.
 • 18.8. Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.
 • 23.8. Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.
 • 24.8. Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje; je-li jasný, bývá také podzim krásný.
 • 28.8. Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu (25.11.).
 • 29.8. Stětí svatého Jana, přestávají již parna.
Pranostika na srpen

Ostatní pranostiky na srpen

 • Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
 • Srpen a únor – tepla a zimy úmor.
 • Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
 • V srpnu mlhy na výšinách – jistá voda, když v nížinách – to pohoda.
 • Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.
 • Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
 • Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
 • Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání.
 • Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
 • Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.
 • Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.
 • I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
 • V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
 • Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.
 • Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.
 • Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
 • Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
 • Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
 • Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
 • Srpen začíná, co červenec končil.
 • Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
 • Šedá mlha v srpnu nezdravá.
 • V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
 • Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
 • Když pálí srpen, bude pálit i víno.
 • Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
 • Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.
Pranostiky na srpen

Pranostiky na září

Pranostiky podle data

 • 1.9. Jiljí jasný – podzim krásný.
 • 2.9. Na svatého Štěpána krále je léta namále.
 • 8.9. Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle.
  Panny Marie narození – vlaštoviček rozloučení.
 • 10.9. Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim.
 • 11.9. Neprší-li na svatého Panfuce, bývá suchý podzim.
 • 14.9. Po svatém Kříži, podzim se blíží.
 • 15.9. Od Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne.
 • 16.9. Svatá Ludmila přináší ráda déšť a vítr.
 • 21.9. Krásné počasí na svatého Matouše vydrží ještě čtyři neděle.
 • 22.9. Jasno-li na den svatého Maurica, bude v zimě mnoho větrů.
 • 23.9. Svatá Teklička maluje jablíčka.
 • 26.9. Na svatého Cypriána chladno bývá často zrána.
 • 27.9. Na Kosmu a Damiána studeno již bývá zrána.
 • 28.9. Na Václava je-li pěkný den, přijde pohodlný podzimek.
  Svatý Václav hady sklízí.
 • 29.9. Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.
 • 30.9. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.
Pranostiky na září

Ostatní pranostiky na září

 • Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
 • Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
 • Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
 • Září jezdí na strakaté kobyle.
 • Teplé září – říjen se mračí.
 • Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
 • Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
 • Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
 • Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
 • V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
 • Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
 • Bouřka v září – sníh v prosinci.
 • Září, na léto jde stáří.
 • Zářijová slota – hrstka deště, fůra bláta.
 • Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
 • Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
 • Babí léto – léto na odchodě.
 • Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
 • Bouřky v září – na jaře mnoho sněhu.
 • Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
 • Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
 • Na dešti v září rolníků moc záleží.
 • Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Pranostiky na září

Pranostiky na říjen

Pranostiky podle data

 • 1.10. Teplý podzimek a tuhá zima bude, když na svatého Reminga východní vítr duje.
 • 2.10. Den Marie Orodovnice – první mrazíky.
 • 3.10. Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
 • 4.10. Svatý František zahání lidi do chýšek.
 • 5.10. Na svatého Placida zima teplo vystřídá.
 • 8.10. Bridita svatá na mlhavá rána je bohatá.
 • 9.10. Je-li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima.
 • 15.10. Svatá Terezie zasazuje zimní okna.
 • 16.10. Jaký den Havel ukazuje, taková se zima objevuje.
  Déšť na Havla, déšť na vánoce.
  Suchý Havel oznamuje suché léto.
 • 18.10. Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volné měj, po svatém Lukáši za ňadra je dej.
 • 21.10. Když na Uršulu vítr duje, tuhou zimu ohlašuje.
 • 22.10. Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá.
 • 28.10. Šimona a Judy – zima leze z půdy.
  Svatý Šimon a Juda počasí o Vánocích ovládá.
Pranostika na říjen

Ostatní pranostiky na říjen

 • Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
 • Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
 • Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti.
 • Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
 • Mrazy v říjnu – hezky v lednu; krásný říjen – studený leden.
 • V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
 • Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
 • Po teplém září zle se říjen tváří.
 • Září víno vaří, říjen víno pijem.
 • V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů.
 • Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
 • Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
 • Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
 • Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati má.
 • Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
 • Teplý říjen – studený listopad.
 • Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
 • Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.
 • V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.
 • Říjen a březen rovné jsou ve všem.
 • Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
 • Studený říjen – zelený leden.
 • Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
 • Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
 • Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
 • Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima.
 • Teplý říjen – studený únor.
 • Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
 • Říjen když blýská, zima plíská.
 • Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
 • Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti.
Pranostiky na říjen

Pranostiky na listopad

Pranostiky podle data

 • 2.11. Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
 • 8.11. Na Bohumíra příroda ke spánku se ubírá.
 • 9.11. Svatý Teodor zasněží témě hor.
 • 11.11. Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá.
  Na svatého Martina slunečno – dlouhá zima.
  O Martině po ledu – o Vánocích po blátě.
  Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
 • Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.
 • Na svatého Martina kouřívá se z komína.
 • 16.11. Na svatého Otomara neuvidíš komára.
 • 19.11. Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě.
 • 21.11. Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá.
 • 22.11. Svatá Cecilie hroudy v poli sněhem kryje.
 • 23.11. Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr (22.2.) ji ucezuje.
 • 25.11. Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
  Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
 • Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí.
  Martin a Kateřina na blátě – Vánoce na ledě.
 • 29.11. Na Saturnina skučí meluzína.
 • 30.11. Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.

Ostatní pranostiky na listopad

 • Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
 • Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
 • V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
 • Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
 • Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
 • V listopadu hřmí – sedlák vesnou sní.
 • Jaký listopad, takový březen.
 • Teplý říjen – studený listopad.
 • Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
 • Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
 • Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího.
 • Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
 • Studený listopad – zelený leden.
 • Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
 • Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Pranostiky na listopad

Pranostiky na prosinec

Pranostiky podle data

 • 1.12. Na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má po čtyři neděle trvati.
 • 4.12. Je-li Barborka na ledě, budou Vánoce na blátě a naopak.
  Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy.
 • 6.12. O svatém Mikuláši snížek často práší.
  Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
 • 13.12. Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá.
 • 16.12. Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
 • 17.12. O svatém Lazaru ucpi v senci každou spáru.
 • 21.12. Na svatého Tomáše nejdéle je noc naše.
 • 23.12. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
 • 24.12. Na Adama a Evu čekejte oblevu.
  Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
  Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.
  Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
  Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
 • 25.12. Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.
 • 26.12. Zelené Vánoce – bílé Velikonoce a naopak.
 • 31.12. O Silvestru papeži, snížek si již poleží.
Pranostiky na prosinec

Ostatní pranostiky na prosinec

 • Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
 • Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
 • Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
 • Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
 • Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
 • Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
 • Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
 • Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
 • Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
 • Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
 • Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí údorný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
 • Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
 • Jaký prosinec, takové jaro.
 • Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
 • Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
 • V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
 • Studený prosinec – brzké jaro.
 • Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
 • Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
 • Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy.
 • Prosinec naleje a leden zavěje.
 • Jaký prosinec – takový červen.
 • Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
 • Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
 • Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Pranostiky na prosinec

A ještě krátké vysvětlení pranostik:

Zdroj: E-počasí, Meteocentrum

Čtěte také:

Uložte si vtipné citáty na později a svým kamarádům:

Tradiční české lidové pranostiky (na každý měsíc v roce)

Pranostiky na zimu

Prosinec
Leden
Únor

Pranostiky na jaro

Březen
Duben
Květen

Pranostiky na léto

Červen
Červenec
Srpen

Pranostiky na podzim

Líbí se vám pranostiky? Nasdílejte je svým kamarádům!