61 latinských citátů o úspěchu a motivaci (které nakopnou)

Sbírka latinských citátů o motivaci a úspěchu, které vám dodají energii jít za svým cílem. Latinské motivační citáty vás nabijí do dalšího dne.

Latinské citáty o úspěchu

 1. Per aspera ad astra – Přes překážky ke hvězdám.
 2. Improvidus, Apto, quod Victum – Improvizuj, přizpůsob se a překonej.
 3. Non desistas, non exieris – Nikdy se nevzdávej, nikdy nepřestávej.
 4. Citius, altius, fortius – Rychleji, výše, silněji.
 5. Veni, vidi, vici – Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem – (Caesar)
 6. Sedit qui timuit ne non succederet –  Ten, kdo se obával, že by neuspěl, se posadil. – (Horace)
 7. Faber est suae quisque fortunae. –  Každý svého štěstí strůjce.
 8. Non ducor duco. –  Nejsem veden, vedu.
 9. Omnium Rerum Principia Parva Sunt. – Počátky všech věcí jsou malé.
 10. Ecunia, si uti scis, ancilla est; si nescis, domina. – Pokud víte, jak používat peníze, peníze jsou vaším otrokem; pokud ne, jsou vaším pánem.
 11. Non progredi est regredi – Nejít vpřed znamená jít zpět.
 12. Factis ut credam facis – Není třeba slov, stačí činy.
 13. Perfer et obdura; dolor hic tibi proderit olim – Buďte trpěliví a tvrdí, dnešní bolest vám bude jednoho dne užitečná. – (Ovid)
Latinské citáty o úspěchu a motivaci

Motivační citáty v latině (s překladem)

 1. Crede quod habes, et habes – Věřte, že to máte a bude tomu tak.
 2. Parvis imbutus tentabis grandia tutus – Jakmile dosáhnete malých věcí, můžete se pokusit o ty velké.
 3. De possibilitate ad actum –  Od možnosti ke skutečnosti.
 4. Audaces fortuna iuvat – Odvážnému štěstí přeje.
 5. Exitus Acta Probat. – Účel světí prostředky.
 6. Audentes Deus ipse iuvat – Odvážným přeje sám Bůh. (Ovidius)
 7. Omne initium difficile est. – Každý začátek je těžký.
 8. Scientia ac labore – Vědění je síla. (V poznání a znalostech je moc).
 9. Per angusta ad augusta – Přes potíže ke slávě.
 10. Fluctuat nec mergitur – Zmítá se, ale nepotopí se. (Rčení je heslem Paříže).
 11. Ex Nihilo Nihil Fit – Z ničeho nic nevzniká.
 12. Aut vincere aut mori – Buď zvítězit nebo zemřít.
 13. Disce pati – Nauč se vydržet.
 14. Nunc aut numquam – Teď nebo nikdy.
 15. Bono malum superate – Překonat zlo dobrem.
 16. Semper paratus – Vždy připraven.
 17. Abor omnia vincit – Usilovná práce nad vším vítězí. – (Virgil)
Latinské citáty o úspěchu a motivaci

Další latinské citáty o úspěchu a motivaci

 1. Nunquam non paratus – Nikdy nepřipravený, vždy připravený.
 2. Sunt facta verbis difficiliora – Činy jsou mocnější než slova.
 3. Vivere est vincere – Žít znamená dobýt.
 4. Ego amissus pugna sed autere bellum – Prohrál jsem bitvu, ale vyhrál válku.
 5. Non est ad astra mollis e terris via – Ze země ke hvězdám není lehká cesta.
 6. Pulsate et aperietur vobis – Tlučte a bude vám otevřeno.
 7. Veritas vincit – Pravda vítězí.
 8. Cientia ipsa potentia est – Znalost sama o sobě je síla.
 9. Veritas liberabit – Pravda vás vysvobodí.
 10. Experientia docet – Zkušenost učí.
 11. Felicitas multos habet amicos – Prosperita má mnoho přátel.
 12. Omnes volumnus plus. Et plus, et plus et plurimus – Všichni chceme víc. A víc a víc a ještě víc.
 13. Igne natura renovatur integra – Veškerá příroda se obnovuje ohněm.
 14. Sine labore non erit panis in ore – Bez práce nebude chleba do úst (Bez práce nejsou koláče).
 15. Nihil obstat – Nic není překážkou.
 16. Perveniet ad altitudinem – Sáhni k výšinám.
 17. Lupus non timet canem latrantem. – Vlk se nebojí štěkajícího psa.
 18. Dulce periculum – Sladké nebezpečí.
 19. Potest Solum Unum – Může to být jen jeden.
 20. Qui totum vult totum perdit  – Kdo chce všechno, všechno ztrácí.
 21. Sapere aude – Odvaž se vědět. (Měj odvahu používat vlastní rozum).

Čtěte také: 101 nejznámějších citátů Dalajlámy (o smyslu života, lidech)

Latinské citáty o úspěchu a motivaci

Latinské citáty o vedení

 1. Ductus exemplo – Vedení příklady.
 2. Non ducor duco. –  Nejsem veden, vedu.
 3. Verba volant, scripta manent – Slova odlétají, napsané zůstávají.
 4. Disce aut discede – Uč se nebo odstup. 
 5. Virtus – Síla
 6. Nus pro omnibus, omnes pro uno – Jeden za všechny, všichni za jednoho.
 7. Praesis ut prosis ne ut imperes – Veď, abys sloužil, ne abys vládl.
 8. Nullus agenti dies longus est – Žádný den není dlouhý pro zaneprázdněného.
 9. Dictum factum – Jak řečeno, tak učiněno.

Které latinské motivační citáty a rčení se vám líbily nejvíce?

Hledáte další inspiraci?

Líbily se vám latinské citáty? Podívejte se i na následující články:

Uložte si citáty o lásce na později a svým kamarádům:

Latinské citáty o úspěchu

Motivační citáty v latině (s překladem)

Latinské citáty o vedení

Další latinské citáty o úspěchu a motivaci

Líbí se vám citáty? Nasdílejte je svým kamarádům!

Některé články mohou obsahovat affiliate odkazy. Získáváme za ně menší provize, ze kterých financujeme provoz webu.

Do you like this article? Share it!

Share this with your friends: