Fyzikální veličiny a jednotky: přehledná tabulka, procvičování

Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku fyzikálních veličin a jejich jednotek. Najdete zde základní i odvozené fyzikální veličiny. Tabulku k vytištění i testy a procvičování.

U každé veličiny najdete v tabulce název, značku, základní jednotku, vzorec a odkaz na Wikipedii s podrobným vysvětlením dané veličiny.

Základní fyzikální veličiny

Základní fyzikální veličiny jsou veličiny, které jsou vzájemně nezávislé a pomocí kterých definujeme všechny ostatní, tzv. odvozené veličiny.

VeličinaZnačkaZákladní jednotkaJméno jednotky
Délkalmmetr
Častssekunda
Hmotnostmkgkilogram
Termodynamická teplotaTKkelvin
Elektrický proudIAampér
Látkové množstvínmolmol
SvítivostIcdkandela

Odvozené fyzikální veličiny

Odvozené fyzikální veličiny jsou veličiny, které jsou odvozené od základních veličin. V tomto prvním seznamu uvádíme veličiny, které se nečastěji používají ve středoškolské fyzice.

Název fyzikální veličiny ZnačkaZákladní jednotkaJméno jednotkyZákladní vzorec
obsahSm2metr čtvereční
objemVm3metr krychlový
hustotaρ (ró)kg/m3kilogram na metr krychlovýρ = m/v
dráhasmmetr 
rychlostvm/smetr za sekunduv = s/t
zrychleníam/s2metr za sekundu na druhoua = v/t
sílaFNnewtonF = m.a
tíhaGNnewtonG = m.g
tlakpPapascalp = F/S 
hydrostatický tlakphPapascalph = h.ρ.g
atmosférický tlakpaPapascalpa = F/S
tlaková sílaFtNnewtonFt = p.S
moment sílyMN.mnewton metrM = F.r
práceWJjouleW = F.s
výkonPWwattP = W/t
teploQJjouleQ = c.m.(t-t0)
polohová energieEpJjouleEp = mgh
pohybová energieEkJjouleEk = ½m.v2 
vnitřní energieUJjoule 
frekvencefHzhertzf = 1/T
vlnová délkaλ  (lambda)mmetrλ = v/f
elektrické napětíUVvoltU = R.I
elektrický odporRΩohmR = U/I
úhel (rovinný) radradián 
teplota (Celsiova)t°Cstupeň Celsia

Další odvozené fyzikální veličiny

V tomto dalším seznamu uvádíme další odvozené fyzikální veličiny, které už se většinou na střední škole neberou. Hodí se pro vysokoškolské učivo.

Název fyzikální veličinyZnačkaZákladní jednotkaJméno jednotky
molární (látková) koncentracecmol/m3mol na metr krychlový
molární objemVmm3/molmetr krychlový na mol
objemový průtokQVm3/smetr krychlový za sekundu
hybnostpkg.m/skilogram krát metr za sekundu
úhlová rychlostω (omega)rad/sradián za sekundu
úhlové zrychleníα (alfa) / ε (epsilon)rad/s2radián za sekundu na druhou
prostorový úhelΩ (omega)srsteradián
elektrický potenciálφ (fí)Vvolt
elektrická kapacitaCFfarad
elektrická vodivostGSsiemens
elektrický nábojQCcoulomb
magnetický tokφ (fí)Wbweber
indukčnostLHhenry
světelný tokΦ (fí)lmlumen
intenzita osvětleníElxlux
jasLcd/m2kandela na metr čtvereční
viskozitaη (éta)Pa.spascal sekunda
radioaktivita Bqbecquerel
absorbovaná dávka zářeníDGygray
dávkový ekvivalent ionizujícího zářeníHSvsievert
katalytická aktivita katkatal
povrchové napětíσ (sigma)N/mnewton na metr
intenzita zářeníIeW/m2watt na metr čtvereční
zářivý tokΦe (fí)Wwatt
tepelná kapacitaCJ/Kjoule na kelvin
tepelná vodivostλ (lambda)W/m.Kwatt na metr a kelvin
hustota energie zářeníweJ/m3joule na metr krychlový
impedanceZΩohm
admitanceYSsiemens 
reaktanceXΩohm
vlnové čísloσ (sigma)m-1metr na mínus první
akce J.sjoule sekunda
entropieSJ/Kjoule na kelvin
měrná tepelná kapacitacJ/kg.Kjoule na kilogram a kelvin
kondutivitaσ (sigma),  γ (gama)S/msiemens na metr
permitivitaε (epsilon)F/mfarad na metr
permeabilitaμ (mí)H/mhenry na metr
rezistivitaρ (ró)Ω.mohm metr
mechanické napětíσ (sigma)Papascal
hustota elektrického prouduJA/m2ampér na metr krychlový
Intenzita elektrického poleEV/mvolt na metr
intenzita magnetického poleHA/mampér na metr
elektrická indukceDC/m2coulomb na metr čtvereční
magnetická indukceBTtesla
impuls sílyIN.snewton sekunda
moment hybnostiLkg.m2/skilogram krát metr na druhou za sekundu
ryvjm/s3metr za sekundu na třetí

Přehledná tabulka k vytištění

Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku k vytištění – PDF verze je rovnou připravená k tisku. Excel verze se hodí, pokud chcete například nějaké jednotky z tabulky smazat či přesunout.

Testy a procvičování fyzikálních veličin

Připravili jsme pro vás procvičovací testy na fyzikální veličiny. K dispozici máte 4 různé testy – čistě jednotky, čistě značky, lehký mix značek a jednotek, těžký mix značek a jednotek. Testy můžete provádět opakovaně. Sdílejte svým kamarádům!

Mix jednotek a značek – lehké:

0 volby, 0 prům

Fyzikální veličiny - mix lehké

1 / 21

Jaká je jednotka termodynamické teploty?

2 / 21

Jaká je značka zrychlení?

3 / 21

Jaká je značka elektrického proudu?

4 / 21

Jaká je značka výkonu?

5 / 21

Jaká je jednotka energie?

6 / 21

Jaká je značka rychlosti?

7 / 21

Jaká je značka hmotnosti?

8 / 21

Jaká je značka obsahu?

9 / 21

Jaká je značka času?

10 / 21

Jaká je jednotka síly?

11 / 21

Jaká je značka elektrického napětí?

12 / 21

Jaká je značka objemu?

13 / 21

Jaká je značka termodynamické teploty?

14 / 21

Jaká je jednotka elektrického proudu?

15 / 21

Jaká je jednotka elektrického napětí?

16 / 21

Jaká je jednotka výkonu?

17 / 21

Jaká je značka síly?

18 / 21

Jaká je značka práce?

19 / 21

Jaká je jednotka práce?

20 / 21

Jaká je značka energie?

21 / 21

Jaká je značka délky?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 53%

0%

Mix jednotek a značek – těžké:

0 volby, 0 prům

Fyzikální veličiny - mix těžké

1 / 32

Jaká je jednotka elektrického náboje?

2 / 32

Jaká je značka světelného toku?

3 / 32

Jaká je jednotka tlaku?

4 / 32

Jaká je jednotka jasu?

5 / 32

Jaká je jednotka momentu síly?

6 / 32

Jaká je jednotka indukčnosti?

7 / 32

Jaká je jednotka magnetické indukce?

8 / 32

Jaká je značka elektrické kapacity?

9 / 32

Jaká je značka svítivosti?

10 / 32

Jaká je jednotka elektrické vodivosti?

11 / 32

Jaká je jednotka látkového množství?

12 / 32

Jaká je značka úhlové rychlosti?

13 / 32

Jaká je jednotka objemového průtoku?

14 / 32

Jaká je jednotka hybnosti?

15 / 32

Jaká je jednotka elektrického odporu?

16 / 32

Jaká je značka frekvence?

17 / 32

Jaká je jednotka intenzity magnetického pole?

18 / 32

Jaká je značka elektrického odporu?

19 / 32

Jaká je jednotka světelného toku?

20 / 32

Jaká je značka vlnové délky?

21 / 32

Jaká je značka viskozity?

22 / 32

Jaká je značka hustoty?

23 / 32

Jaká je jednotka intenzity osvětlení?

24 / 32

Jaká je značka elektrického náboje?

25 / 32

Jaká je jednotka elektrické kapacity?

26 / 32

Jaká je jednotka rovinného úhlu?

27 / 32

Jaká je značka úhlového zrychlení?

28 / 32

Jaká je jednotka vlnové délky?

29 / 32

Jaká je jednotka svítivosti?

30 / 32

Jaká je značka tlaku?

31 / 32

Jaká je jednotka frekvence?

32 / 32

Jaká je jednotka viskozity?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 42%

0%

Jednotky:

0 volby, 0 prům

Fyzikální veličiny - jednotky

1 / 27

Jaká je jednotka výkonu?

2 / 27

Jaká je jednotka elektrického napětí?

3 / 27

Jaká je jednotka indukčnosti?

4 / 27

Jaká je jednotka elektrické kapacity?

5 / 27

Jaká je jednotka momentu síly?

6 / 27

Jaká je jednotka elektrického proudu?

7 / 27

Jaká je jednotka magnetické indukce?

8 / 27

Jaká je jednotka svítivosti?

9 / 27

Jaká je jednotka práce?

10 / 27

Jaká je jednotka jasu?

11 / 27

Jaká je jednotka tlaku?

12 / 27

Jaká je jednotka intenzity magnetického pole?

13 / 27

Jaká je jednotka viskozity?

14 / 27

Jaká je jednotka objemového průtoku?

15 / 27

Jaká je jednotka elektrického odporu?

16 / 27

Jaká je jednotka termodynamické teploty?

17 / 27

Jaká je jednotka hybnosti?

18 / 27

Jaká je jednotka energie?

19 / 27

Jaká je jednotka světelného toku?

20 / 27

Jaká je jednotka vlnové délky?

21 / 27

Jaká je jednotka rovinného úhlu?

22 / 27

Jaká je jednotka síly?

23 / 27

Jaká je jednotka elektrického náboje?

24 / 27

Jaká je jednotka elektrické vodivosti?

25 / 27

Jaká je jednotka látkového množství?

26 / 27

Jaká je jednotka frekvence?

27 / 27

Jaká je jednotka intenzity osvětlení?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 36%

0%

Značky:

0 volby, 0 prům

Fyzikální veličiny - značky

1 / 26

Jaká je značka elektrického odporu?

2 / 26

Jaká je značka práce?

3 / 26

Jaká je značka hmotnosti?

4 / 26

Jaká je značka elektrického napětí?

5 / 26

Jaká je značka termodynamické teploty?

6 / 26

Jaká je značka délky?

7 / 26

Jaká je značka svítivosti?

8 / 26

Jaká je značka výkonu?

9 / 26

Jaká je značka tlaku?

10 / 26

Jaká je značka času?

11 / 26

Jaká je značka obsahu?

12 / 26

Jaká je značka úhlového zrychlení?

13 / 26

Jaká je značka elektrického náboje?

14 / 26

Jaká je značka rychlosti?

15 / 26

Jaká je značka viskozity?

16 / 26

Jaká je značka frekvence?

17 / 26

Jaká je značka hustoty?

18 / 26

Jaká je značka energie?

19 / 26

Jaká je značka elektrického proudu?

20 / 26

Jaká je značka objemu?

21 / 26

Jaká je značka elektrické kapacity?

22 / 26

Jaká je značka vlnové délky?

23 / 26

Jaká je značka úhlové rychlosti?

24 / 26

Jaká je značka síly?

25 / 26

Jaká je značka zrychlení?

26 / 26

Jaká je značka světelného toku?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 59%

0%

Čtěte také:

Uložte si zkratky států na později a svým kamarádům:

Pomohl vám článek – zkratky států? Nasdílejte ho svým kamarádům! Třeba i jim pomůže!

Některé články mohou obsahovat affiliate odkazy. Získáváme za ně menší provize, ze kterých financujeme provoz webu.