Vyjmenovaná slova po B – přehled, chytáky a procvičování

Vyjmenovaná slova po B – připravovali jsme pro vás velký přehled a příklady s obrázky. Nechybí vlastní slova, slova cizího původu či chytáky.

Najdete zde také praktické procvičování a přehlednou tabulku ke stažení a tisku.

Přehled vyjmenovaných slov po B

Vyjmenovaná slova po B: být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka

Vlastní jména: Bydžov, Bylany, Hrabyně, Kobylisy, Přibyslav, Zbyněk, Zbyšek

Slova cizího původu: Babylon, byrokracie, bysta, derby, labyrint, Libye, rugby


Být

Vyjmenovaná slova po B

Význam: někde se nacházet, existovat

Příklad: Děti byly na procházce v lese.

Příbuzná slova:

 • dobýt, dobyvatel, nedobytný
 • blahobyt, bytost, živobytí
 • aby, abychom, kdyby, bychom
 • nabýt, zbytek, zbytečný, nezbytný
 • ledabylý, odbýt, neodbytný
 • bývalý, bývat, starobylý
 • ubývat, úbytek
 • pobýt, přebývat, zabývat se

Chytáky:

 • být (existovat) x bít (tlouci)
 • pobýt (zůstat) x pobít (pozabíjet)
 • zbýt (zůstat) x zbít (zmlátit)
 • dobýt (zmocnit se) x dobít (baterie)
 • nabýt (získat) x nabít (pušku)
 • přibít (hřebík) x přibýt (nově se objevit)

Bydlit

Vyjmenovaná slova po B

Význam: mít bydliště, mít domov

Příklad: Nejlepší bydlení je u lesa.

Příbuzná slova:

 • obydlí, obydlit, obydlený
 • bydliště, bydlo
 • zabydlit, zabydlený, vybydlený

Chytáky:

 • bydlo (živobytí) x bidlo (dlouhá tyč)

Obyvatel

Vyjmenovaná slova po B

Význam: Obyvatel je člověk, který bydlí na určitém místě.

Příklad: Praha má 1,2 milionu obyvatel.

Příbuzná slova:

 • obývat, obývací, obyvatelný
 • obyvatelstvo, obyvatelka

Byt

Vyjmenovaná slova po B

Význam: Byt je místo k bydlení.

Příklad: V paneláku je 10 bytů.

Příbuzná slova:

 • ubytovat, ubytovací, ubytování, ubytovna
 • bytový, obytný, bytná, bytný
 • bytelný

Příbytek

Vyjmenovaná slova po B

Význam: Příbytek je zastaralý výraz pro bydlení či obydlí. Místo, kde někdo přebývá.

Příklad: Rybář si postal malý příbytek u rybníka.


Nábytek

Vyjmenovaná slova po B

Význam: Nábytek je vybavení obydlí. Například stůl, židle nebo skříň.

Příklad: Musíme přestěhovat nábytek do druhého pokoje.

Příbuzná slova:

 • nábytkář, nábytkový

Dobytek

Vyjmenovaná slova po B

Význam: Dobytek jsou hospodářská zvířata. Jde hlavně o krávy, vepře, kozy a ovce.

Příklad: Teta chová na statku dobytek.

Příbuzná slova:

 • dobytkářství, dobytčí, dobytče

Obyčej

Vyjmenovaná slova po B

Význam: Obyčej je jiný výraz pro zvyk či ustálený způsob chování.

Příklad: Rozkrajování jablek je oblíbený vánoční obyčej.

Příbuzná slova:

 • obyčejný, obyčejně
 • neobyčejný, neobyčejně

Bystrý

Vyjmenovaná slova po B

Význam: Bystrý je ten, kdo se rychle učí nové věci a má dobrý postřeh. Bystrá může být i například řeka, která rychle teče či dravý pták, který uvidí kořist a rychle ji uloví.

Příklad: Martin je velice bystrý žák.

Příbuzná slova:

 • bystrozraký, bystřina
 • bystrost, bystřit, zbystřit, bystře
 • Bystrouška, Bystřice

Bylina

Vyjmenovaná slova po B

Význam: Bylina je rostlina s dužnatým stonkem. Často se používá pro rostliny s léčivými účinky.

Příklad: Na louce roste spousta bylin.

Příbuzná slova:

 • bylinka, bylinkový, býlí, bylinný, bylinkář, bylinkářka
 • býložravec, býložravý
 • černobýl, zlatobýl

Chytáky

býlí (rostlina, plevel) x bílý (má bílou barvu)


Kobyla

Vyjmenovaná slova po B

Význam: Kobyla je samice od koně.

Příklad: Dostihů ze účastnily tři kobyly.

Příbuzná slova:

 • kobylí, kobylka

Býk

Vyjmenovaná slova po B

Význam: Býk je samec od krávy.

Příklad: Na louce sa pase stádo býků.

Příbuzná slova:

 • býček, býčí
 • býkovec

Babyka

Vyjmenovaná slova po B

Význam: Babyka je strom. Jedná se o druh javoru.

Příklad: Na břehu řeky roste javor babyka.

Chytáky:

 • babyčka (malý strom babyka) x babička (příbuzná)

Vlastní jména

 • Bydžov – město
 • Bylany – vesnice
 • Hrabyně – vesnice
 • Kobylisy – část Prahy
 • Přibyslav – město
 • Zbyněk – mužské jméno
 • Zbyšek – mužské jméno

Slova cizího původu

 • Babylon
 • byrokracie
 • bysta
 • labyrint
 • Libye
 • Rugby
 • Derby

Chytáky

být (existovat)  bít (tlouci)
pobýt (zůstat)  pobít (pozabíjet)
zbýt (zůstat)  zbít (zmlátit)
dobýt (zmocnit se)  dobít (baterie)
nabýt (získat)  nabít (pušku)
přibít (hřebík)  přibýt (objevit se)
bydlo (živobytí)  bidlo (dlouhá tyč)
býlí (rostlina, plevel)  bílý (barva)

Procvičování vyjmenovaných slov po B

Lehké:

0 volby, 0 prům

Vyjmenovaná slova po B - lehké

1 / 100

Marek zab_há za roh, aby nebyl vidět.

2 / 100

Martin rozb_l kolo, musí si ho spravit.

3 / 100

Rychle si sbal věci. Zb_vá chvilka do odjezdu.

4 / 100

Teta chová na statku dob_tek.

5 / 100

Ten film se mi nelíb_l. Byl nudný.

6 / 100

Musíš rychle běžet, ab_s stihnul autobus.

7 / 100

Přivezli nám domů nový náb_tek.

8 / 100

Můj obl_bený předmět je zeměpis.

9 / 100

Husité prohráli b_tvu.

10 / 100

Babička často přeb_vá doma.

11 / 100

Na poli roste ob_lí.

12 / 100

Přib_slav je město u Ždáru nad Sázavou.

13 / 100

Bezdomovec nechce pracovat a tak má b_dný život.

14 / 100

Strýc si postavil u rybníka malý příb_tek.

15 / 100

Kočí používá na koně b_čík.

16 / 100

Karel políb_l svou holku.

17 / 100

Na hradě sídlí b_lá paní.

18 / 100

Maminka zab_la otravnou mouchu.

19 / 100

Petr slíb_il, že nám spraví plot.

20 / 100

Kráva je b_ložravec.

21 / 100

Závodník dob_há do cíle.

22 / 100

Děti hrají venku vyb_jenou.

23 / 100

Maminka šla do lesa sb_rat houby.

24 / 100

Katka má velkou sb_rku známek.

25 / 100

Přines mi prosím krab_čku zápalek.

26 / 100

Pohádka Dlouhý, Široký a B_strozraký

27 / 100

Husité dob_li hrad.

28 / 100

Ve druhé světové válce se používaly b_tevní lodě.

29 / 100

Město Nová B_střice leží v jižních čechách.

30 / 100

Pepa je můj b_valý spolužák.

31 / 100

Soused dělá díru hlučnou sb_ječkou.

32 / 100

Pokoje spojuje malá chodb_čka.

33 / 100

Kob_lisy leží na severu Prahy.

34 / 100

Popelka přeb_rá hrách.

35 / 100

Stáje jsou koňské příb_tky.

36 / 100

Lucie B_lá je známá zpěvačka.

37 / 100

Zvířata se neb_jí!

38 / 100

Táta hodně pracuje a neb_vá moc doma.

39 / 100

Bazén zab_rá na zahradě hodně prostoru.

40 / 100

Maminka mi dala sladkou hub_čku.

41 / 100

U rybníka skákala zelená žab_čka.

42 / 100

Kde je tvoje b_dliště?

43 / 100

Přineste si zítra do školy slab_kář.

44 / 100

Ten úkol jsi opravdu odb_l. Příště si dej víc záležet.

45 / 100

Venku pob_hají kočky.

46 / 100

Srnka je hb_tá, tu jen tak nedoběhneš.

47 / 100

Vajíčko má žloutek a b_lek.

48 / 100

Jarda moc nesportuje a tak nab_vá na váze.

49 / 100

Liška B_strouška

50 / 100

Hrad B_tov leží kousek od Znojma.

51 / 100

Neob_dlený dům.

52 / 100

Loupežník vytáhnul bamb_tku.

53 / 100

Ráno b_la všude mlha a nic jsme neviděli.

54 / 100

Astronomie je věda, která se zab_vá výzkumem vesmíru.

55 / 100

Tento dřevěný stůl je opravdu b_telný.

56 / 100

Lití olova je tradiční vánoční ob_čej.

57 / 100

B_t profesionálním sportovcem je velká dřina.

58 / 100

Na kopec jezdí kab_nová lanovka.

59 / 100

Ve zdi je křivý hřeb_k.

60 / 100

Jakub přib_l hřebík do zdi.

61 / 100

Hodiny dělají b_m bam.

62 / 100

B_dlíme v tomto domě.

63 / 100

Poslal dopis na dob_rku.

64 / 100

Kamarádi projeli Ameriku s ob_tným přívěsem.

65 / 100

Silnici přeb_hej jen po přechodu a po tom, co se pořádně rozhlédneš!

66 / 100

Na vesnici pořádali zab_jačku.

67 / 100

Prodavač nab_zí zboží.

68 / 100

Na pastvě se pase statný b_k.

69 / 100

Lucie míří do svého b_tu.

70 / 100

Umej nádobí houb_čkou.

71 / 100

Jdeme navštívit bab_čku.

72 / 100

Adriana hraje na bub_nek,

73 / 100

Nudná hodina ub_há velice pomalu.

74 / 100

V lese se objevila tajemná b_tost.

75 / 100

Byl to ob_čejný den. Nedělo se nic zajímavého.

76 / 100

V horách teče b_střina.

77 / 100

B_dlo je dlouhá tyč.

78 / 100

Měli b_chom se lépe obléct, jinak nastydneme.

79 / 100

Podnikatel nab_l velké jmění.

80 / 100

Dlouho nepršelo a tak v rybníce ub_lo vody.

81 / 100

Myslivec si nab_l pušku.

82 / 100

Bratr si nab_jí mobil.

83 / 100

Anička neb_la pozorná a narazila do sloupu. Naštěstí se jí nic nestalo.

84 / 100

Čím jsi starší, tím čas ub_há rychleji.

85 / 100

Praha má nejvíc ob_vatel ze všech měst v České republice.

86 / 100

Ve stáji jsou dvě kob_ly.

87 / 100

Nelez na tu hřb_tovní zeď!

88 / 100

Do třídy přib_l nový žák.

89 / 100

Zdál se mi neob_čejný sen.

90 / 100

Udělám ti b_linkový čaj na rýmu.

91 / 100

Začelo se něco dít a tak konečně zb_střil.

92 / 100

Táta nemůže najít svůj mob_l.

93 / 100

Na střeše stojí malá holub_ce.

94 / 100

Učeš si vlasy hřeb_nkem.

95 / 100

Narodilo se kob_lí mládě.

96 / 100

Spadla střecha a dům se stal neob_vatelný.

97 / 100

Jeřab_ny ještě nejsou zralé.

98 / 100

Zákazník si v obchodě vyb_rá zboží.

99 / 100

Hodiny odb_ly poledne.

100 / 100

Odb_la dvanáctá hodina a my jdeme na oběd.

Your score is

The average score is 85%

0%

Těžké:

0 volby, 0 prům

Vyjmenovaná slova po B - těžké

1 / 40

Kupujeme zdravé jídlo z b_o farmy.

2 / 40

Nab_té dovednosti.

3 / 40

Cyril studuje b_ofyziku.

4 / 40

Na lyže si oblékni komb_nézu.

5 / 40

Historik se zab_vá historií.

6 / 40

Elektromob_ly jsou čím dál populárnější.

7 / 40

Zákon nab_l účinnosti.

8 / 40

Stab_lní zaměstnání

9 / 40

Nab_tý majetek.

10 / 40

V autobuse bylo opravdu nab_to.

11 / 40

Lovci dob_li poraněného mamuta.

12 / 40

Ptáci si postavili své b_dlo na stromě.

13 / 40

Vedle záchoda je b_det.

14 / 40

Už mi na to nevyb_l žádný čas.

15 / 40

Pražské derb_ Sparta proti Slavii.

16 / 40

Hodiny odb_její poledne.

17 / 40

Ragb_ je tvrdý sport.

18 / 40

Martin si vyb_lil svůj pokoj.

19 / 40

Dojeď tam na b_cyklu.

20 / 40

Tanečník má osob_tý styl.

21 / 40

Lib_e je stát v Africe.

22 / 40

Musíš vše vynásob_t třemi.

23 / 40

Volejbalista odb_l míč.

24 / 40

Příslib_la mi pomoc.

25 / 40

Paní b_tná.

26 / 40

B_zon je zvíře podobné krávě.

27 / 40

Je dobré mít pravidelný b_oritmus.

28 / 40

B_kovec má dlouhou rukojeť.

29 / 40

Princezna odb_la všechny nápadníky.

30 / 40

Známé přísloví - lehce nab_t, lehce pozb_t.

31 / 40

Pravěcí lidé vyb_li mamuty.

32 / 40

Nemůžeme si to dovolit, protože nemáme moc peněz nazb_t.

33 / 40

Elektricky nab_té částice.

34 / 40

K obědu si dám tatarský b_ftek.

35 / 40

B_sta je druh sochy.

36 / 40

Dvojdílné plavky se nazývají b_kiny.

37 / 40

Medvídek Pú a Kryštůfek Rob_n jsou kamarádi.

38 / 40

Věřící člověk veleb_l boha.

39 / 40

Jeho srdce bohužel dnes dob_lo.

40 / 40

Spotřeb_telský úvěr

Your score is

The average score is 82%

0%

Přehledná tabulka ke stažení a tisku

>> Vytisknout či stáhnout tabulku jako PDF <<

Vyjmenované slovoPříbuzná slovaPříkladVýznam slova
býtdobýt, dobyvatel, nedobytný, blahobyt, bytost, živobytí, aby, abychom, kdyby, bychom, nabýt, zbytek, zbytečný, nezbytný, ledabylý, odbýt, neodbytný, bývalý, bývat, starobylý, ubývat, úbytek, pobýt, přebývat, zabývat seDěti byly na procházce v lese.někde se nacházet, existovat
bydlitobydlí, obydlit, obydlený, bydliště, bydlo, zabydlit, zabydlený, vybydlenýNejlepší bydlení je u lesa.mít bydliště, mít domov
obyvatelobývat, obývací, obyvatelný, obyvatelstvo, obyvatelkaPraha má 1,2 milionu obyvatel.Obyvatel je člověk, který bydlí na určitém místě.
bytubytovat, ubytovací, ubytování, ubytovna, bytový, obytný, bytná, bytný, bytelnýV paneláku je 10 bytů.Byt je místo k bydlení.
příbytek Rybář si postal malý příbytek u rybníka.Příbytek je zastaralý výraz pro bydlení či obydlí. Místo, kde někdo přebývá.
nábyteknábytkář, nábytkovýMusíme přestěhovat nábytek do druhého pokoje.Nábytek je vybavení obydlí. Například stůl, židle nebo skříň.
dobytekdobytkářství, dobytčí, dobytčeTeta chová na statku dobytek.Dobytek jsou hospodářská zvířata. Jde hlavně o krávy, vepře, kozy a ovce.
obyčejobyčejný, obyčejně, neobyčejný, neobyčejněRozkrajování jablek je oblíbený vánoční obyčej.Obyčej je jiný výraz pro zvyk či ustálený způsob chování.
bystrýbystrozraký, bystřina, bystrost, bystřit, zbystřit, bystře, Bystrouška, BystřiceMartin je velice bystrý žák.Bystrý je ten, kdo se rychle učí nové věci a má dobrý postřeh. Bystrá může být i například řeka, která rychle teče či dravý pták, který uvidí kořist a rychle ji uloví.
bylinabylinka, bylinkový, býlí, bylinný, bylinkář, bylinkářka, býložravec, býložravý, černobýl, zlatobýlNa louce roste spousta bylin.Bylina je rostlina s dužnatým stonkem. Často se používá pro rostliny s léčivými účinky.
kobylaDostihů ze účastnily tři kobyly.Dostihů ze účastnily tři kobyly.Kobyla je samice od koně.
býkbýček, býčí, býkovecNa louce sa pase stádo býků.Býk je samec od krávy.
babyka Na břehu řeky roste javor babyka.Babyka je strom. Jedná se o druh javoru.

>> Vytisknout či stáhnout tabulku jako PDF <<

Čtěte také: Omalovánky k vytisknutí zdarma: 317 nejlepších pro každý věk

Pomohl vám článek? Uložte si ho na později a svým kamarádům:

Vyjmenovaná slova po B - přehled s obrázky a procvičování
Vyjmenovaná slova po B - přehled s obrázky a procvičování

Procvičování vyjmenovaných slov po B

Chytáky, vkastní jména a jména cizího původu

Přehledná tabulka ke stažení a tisku

Přehled vyjmenovaných slov po B s obrázky

Pomohl vám článek – vyjmenovaná slova po B? Nasdílejte ho svým kamarádům! Třeba i jim pomůže!

5/5 - (1 vote)