Zásady zpracování osobních údajů

Zde si můžete nastavit své cookies.

Poslední úprava: 28. května 2021

1) Udělujete tímto souhlas společnosti Czech the World se sídlem Kubíkova 9, Praha 8, 182 00 (dále jen „Správce“),aby zpracovávala ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“),následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • dotaz
 • IP adresa

2) Jméno a příjmení, e-mailová adresa a dotaz budou zpracovány za účelem zodpovězení dotazu. 
IP adresa bude zpracována za účelem prevence útoků na servery Správce a to po dobu 6 měsíců od posledního přístupu na webový portál Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Proti takovému zpracování máte právo vznést námitku.

3) Souhlas udělujete na dobu zpracování po dobu 6 měsíců a to za účelem zodpovězení dotazu. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět. Odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost zaslání odpovědi na dotaz.

4) Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • Cestovní agentura Ing. Oldřich Thér, se sídlem Poděbrady, Chelčického 813, PSČ 29001, IČ: 70728194
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 • Osobní údaje mohou být na základě komunikace s vámi předány společnostem vystavujícím letenky.

 5) Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na přenositelnost a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.