175 smutných citátů (o lásce, o životě, ale i o naději)

I na toho nejveselejšího člověka občas přijde melancholická nálada. Smutek se má nechat být, aby nás sám opustil. K tomu možná pomůže některý s následujících citátů.

Smutné citáty najdete rozdělené do těchto kategorií:

Smutné citáty o lásce

 1. „Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum.“ —  Seneca
 2. „Projev žárlivosti je pozdrav na rozloučenou odcházející lásky.“ —  Léon Bloy
 3. „Láska je tak krátká a zapomínání je tak dlouhé.“ —  Pablo Neruda
 4. „Kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje, a ten, koho nikdo nemiluje.“ —  Thomas Mann
 5. „Láskyplný člověk raději sám prožívá bolest, než by ji jiným působil.“ —  Robert Burns
 6. „Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil.“ —  Karel Čapek
 7. „Dnes večer můžu napsat tu nejsmutnější báseň. Miloval jsem ji a ona mě také někdy milovala.“ —  Pablo Neruda
 8. „Z chlapce nedělá muže ani tak láska sama, jako její ztráta.“ —  Jack Kerouac
 9. „Bolest z lásky nelze zmírnit hojivými mastmi.“ —  Bidpaj
 10. „Ten, kdo opravdově miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal.“ —  François de La Rochefoucauld
 11. „Pro ženu, kterou jednou miloval, udělá muž snad všechno na světě, jen ne to, aby ji miloval znovu.“ —  Oscar Wilde
 12. „Mnozí, kdo promilovali třeba celý život, dovedou nás méně poučit o tom, co je láska, než dítě, které ztratilo pejska…“ —  Billy Wilder
 13. „Jizvy, které máš zvenku a jdou vidět tak určitě bolí. Ale jizvy, které máš skryté v duši, jizvy, které ti způsobila láska bolí mnohem mnohem víc.“
 14. „Kdo není milován, je sám i uprostřed davu.“ —  George Sand
 15. „Nejvytrvalejší ze všech lásek je ta nešťastná.“ —  George Bernard Shaw
 16. „Lásku a nenávist ženy muž unese. Neunese její lhostejnost.“ —  Jiří Císler
 17. „Láska umírá na nedostatek péče stejně jako květina, strom nebo keř.“ —  Zig Ziglar
 18. „Láska je rozkoš, ale působí bolest.“ —  Hans Christian Andersen
 19. „Láska z milosti je vlastně jen ranou osudu ze soucitu.“ —  Albert Camus
Smutné citáty o lásce

Smutné citáty o životě

 1. „Všechno, co máme, je jen okamžik.“ —  Osho
 2. „Ptáte se, jaký je univerzální lék na velikou bolest? Čas.“ —  Božena Němcová
 3. „Svět je tragédií pro toho, kdo cítí a komedií pro toho, kdo myslí.“ —  Jonathan Swift
 4. „Člověk je sám i mezi lidmi.“ —  Antoine de Saint-Exupéry
 5. „Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.“ —  Albert Einstein
 6. „Jak je smutné utěšovat se myšlenkou, že jiní jsou na tom hůř.“ —  Oscar Wilde
 7. „Vědět málo je nebezpečné. Vědět mnoho, také.“ —  Albert Einstein
 8. „Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a bídy jako požívání alkoholu.“ —  Charles Darwin
 9. „K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.“ —  Edmund Burke
 10. „Svět se změnil. Cítím to ve vodě. Cítím to v půdě. Cítím to ve vzduchu. Mnohé, co kdysi bylo, je ztraceno.“ —  John Ronald Reuel Tolkien
 11. „Lidé se nenávidí pro své zápory, místo aby se milovali pro své klady.“ —  Hekatón
 12. „Celý život je trestem.“ —  Seneca
 13. „Není na světě nic hroznějšího než nenáviděný domov. Být nešťasten ve styku s jinými lidmi je přirozené, ale být nešťasten doma přirozené není.“ —  Blaise Pascal
 14. „Místo šavlí máme dnes tanky a lidi nedají pokoj a nedají pokoj a nedají pokoj.“ —  Jan Werich
 15. „Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví.“ —  Karel Čapek
 16. „Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru.“ —  André Maurois
 17. „Bolest druhých nám pomáhá nést naši vlastní.“ —  Johann Wolfgang von Goethe
 18. „V celé lidské historii platí zvláštní zákon, že lidé mají neustále snahu podceňovat své okolí, podceňovat své štěstí, podceňovat sebe.“ —  Gilbert Keith Chesterton
 19. „Člověk je zvláštní tvor! Děsí ho, přichází-li o bohatství, avšak zůstává lhostejný k tomu, že nenávratně míjejí dny jeho života.“ —  Mohammad Yousaf Abu al-Farah Tartusi
Smutné citáty o životě

Smutné citáty o přátelství

 1. „Nejtěžší zkouškou lidské statečnosti je, když člověk zůstane sám.“ —  Jules Verne
 2. „Vykašlete se na přátelství. Mezi přáteli najdete právě ty největší zrádce.“ —  Jaroslav Hašek
 3. „Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ —  Mark Twain
 4. „Špatný přítel je jako stín. Za slunečného počasí se ho nezbavíš, ale když se zamračí, nenajdeš ho.“ —  Alkmaión z Krotónu
 5. „Nejhorším hříchem vůči našemu bližnímu není nenávist, ale lhostejnost.“ —  George Bernard Shaw
 6. „Aby ti probodli srdce, je ti třeba nepřítel i přítel: ten první, aby tě pomluvit, a ten druhý, aby ti to přišel říci.“ —  Mark Twain
 7. „Pokud chcete zjistit, kdo jsou vaši skuteční přátelé, potopte loď. První, kdo skočí přes palubu, nejsou vaši přátelé.“ —  Marilyn Manson
 8. „Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé.“ —  František Vymazal
 9. „Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. A poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel.“ —  Antoine de Saint-Exupéry
 10. ,,Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého.“ – André Maurois
 11. „Je smutné, když se z někoho, koho znáte, stane někdo, koho jste znali.“ —  Henry Rollins
 12. „Mnohdy je ztráta tím, co nás učí hodnotě věcí.“ —  Arthur Schopenhauer
 13. „Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.“ – Gaius Valerius Catullus
Smutné citáty o přátelství

Citáty o smutku

 1. „Víš, když je člověku moc smutno, má rád západy slunce…“ —  Antoine de Saint-Exupéry (Malý Princ)
 2. „Ze všech vášní duše škodí tělu nejvíce smutek.“ —  Tomáš Akvinský
 3. „Co bylo těžké snášet, na to se příjemně vzpomíná.“ —  Seneca
 4. „Smutek má svoji hloubku; štěstí je mělké.“ —  Osho
 5. „Humor je nejdůstojnější projev smutku.“ —  Miloš Kopecký
 6. „Svět je velmi vážné a místy velice smutné místo – ale jindy je to všechno jako vtip.“ —  George Harrison
 7. „Jedna věc, kterou nemůžete skrýt, je, když jste zmrzačení ve svém nitru.“ —  John Lennon
 8. „Problémem je, jak tento problém vidíme.“ —  Stephen Covey
 9. „Dnešní dobré časy jsou smutné myšlenky zítřka.“ —  Bob Marley
 10. „Za každou minutu, kdy se zlobíte, ztratíte šedesát sekund štěstí.“ —  Ralph Waldo Emerson
 11. „Smutek se ohlédne, obava se rozhlédne, víra vzhlédne.“ —  Ralph Waldo Emerson
 12. „O radost se člověk dělí, zatímco smutek nosí sám.“ – Jan Spálený
 13. „Smutek jen stěží utopíš v alkoholu. Bývá totiž zatraceně dobrým plavcem.“ – Lech Przeczek
 14. „Častý smutek člověka ničí“. – Walther von der Vogelweide
 15. „Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí.“ – Erich Maria Remarque

Citáty o trápení a bolesti

 1. „Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, doví se o jejich existenci.“ —  Léon Bloy
 2. „Velké bolesti jsou němé.“ —  Alexander Sergejevič Puškin
 3. „Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj kříž.“ —  William Shakespeare
 4. „Čas zahladí bolest.“ —  Seneca
 5. „Je těžké bolest mít a trpělivý být.“ —  Publilius Syrus
 6. „Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemužeme mít…“ —  D. Kárová
 7. „Každý člověk má své tajné trápení, které svět nezná a často ho nazýváme chladným když je jen smutný.“ —  Henry Wadsworth Longfellow
 8. „Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním; z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení nepochází. Trápení plyne z touhy vlastnit, a ta je opakem lásky.“ —  Antoine de Saint-Exupéry
 9. „Člověk je učeň, bolest je jeho mistrem. Nic se nenaučíš bez mistra.“ —  Diogenés Ze Sinópy
 10. „Čím více miluješ, tím více trpíš.“ —  Henri Fréderic Amiel
 11. „Láska je jako hra, krásně začíná a s bolestí končí.“
 12. „Možná já vím nejlépe, proč se směje pouze člověk; protože jen on trpí tak hluboko, že musel vymyslet smích.“ —  Friedrich Nietzsche
 13. „Duševní bolest je horší nemoc než tělesná.“ —  Publilius Syrus
 14. „Zvyk krotí divokou bolest.“ —  William Shakespeare
 15. ,,Při neštěstí, které už nastalo a které se nedá změnit, bychom si neměli ani dovolit myšlenku, že by mohlo být jinak, tím méně pak, že by se bylo neštěstí dalo odvrátit, neboť to právě stupňuje bolest do nesnesitelnosti, takže se stáváme tím, kdo mučí sám sebe.“ – Arthur Schopenhauer
Citáty o trápení a bolesti

Smutné citáty anglicky (s překladem)

 1. One must not let oneself be overwhelmed by sadness. – Člověk se nesmí nechat zaplavit smutkem. – Jacqueline Kennedy Onassis
 2. The walls we build around us to keep sadness out also keeps out the joy. – Zdi, které kolem sebe stavíme, abychom udrželi smutek mimo, ale i brání radosti. – Jim Rohn
 3. We must understand that sadness is an ocean, and sometimes we drown, while other days we are forced to swim. – Musíme pochopit, že smutek je oceán, někdy se utopíme, zatímco jiné dny jsme nuceni plavat. – R.M. Drake
 4. There are moments when I wish I could roll back the clock and take all the sadness away, but I have the feeling that if I did, the joy would be gone as well. – Jsou chvíle, kdy bych si přál, abych mohl vrátit čas a vzít všechen smutek pryč, ale mám pocit, že kdybych to udělal, radost by byla také pryč. – Nicholas Sparks
 5. Experiencing sadness and anger can make you feel more creative, and by being creative you can get beyond your pain or negativity. – Díky prožívání smutku a hněvu se můžete cítit kreativnější a kreativitou se můžete dostat za svou bolest nebo negativitu. – Yoko Ono
 6. Some days are just bad days, that’s all. You have to experience sadness to know happiness, and I remind myself that not every day is going to be a good day, that’s just the way it is! – Některé dny jsou prostě špatné, to je vše. Musíte zažít smutek, abyste poznali štěstí, a já si připomínám, že ne každý den bude dobrý den, tak to prostě je! – Dita Von Teese
 7. The word ‘happy’ would lose its meaning if it were not balanced by sadness. – Slovo „šťastný“ by ztratilo svůj význam, kdyby nebylo vyváženo smutkem. – Carl Jung
 8. Life is too short to be angry or sad for long. – Život je příliš krátký na to, abychom se dlouho zlobili nebo smutnili. – Alphonso Davies
 9. When you feel sad, it’s okay. It’s not the end of the world. – Když se cítíte smutní, je to v pořádku. není to konec světa. – Mac Miller

Citáty o naději

 1. „Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“ —  Mahátma Gándhí
 2. „Když se jedny dveře štěstí zavřou, otevřou se jiné. Často ale na ty zavřené dveře hledíme tak dlouho, že si nevšimneme těch, které se pro nás otevřely.“ —  Helen Keller
 3. „Jsou bolesti, v nichž člověk pouze sám si může pomoci, a silné srdce se chce jen na svou sílu spolehnout.“ —  William Shakespeare
 4. „Nauč se slzami v očích smát, nauč se pohladit se zavřenou dlaní, nauč se rozdat všechno a nemít nic, pak poznáš, že stojí za to žít.“
 5. „Když se ti někdy zdá, že je život příliš těžký, zkus trochu napodobit klauna, kterému sice srdce pláče, ale který přece se smíchem hraje na housle pro jedno dítě, aby se vyléčil ze slz svého srdce.“ —  Phil Bosmans
 6. „Někdy se věci rozpadnou proto, aby se mohly dát dohromady lepší věci.“ —  Marilyn Monroe
 7. „Svět zlomí každého, a mnoho jich je pak silných na místech, kde je zlomil.“ —  Ernest Hemingway
 8. „Neplač, protože to skončilo. Usměj se, protože se to stalo.“ —  Theodor Seuss Geisel
 9. „Naděje je poslední útěchou v neštěstí.“ —  Seneca
 10. „Když uděláte něco vznešené a krásné a nikdo si to nevšimne, nezoufejte. Slunce vychází v plné kráse každé ráno, i když většina jeho publika ještě spí.“ —  John Lennon
Citáty o naději

Citáty o zklamání

 1. ,,Život je plný zklamání a je to celkem v pořádku. Maso chutná nejlíp po hladu a postel je nejměkčí po těžké cestě.“ – Jack London
 2. ,,Zklameme-li se v lásce, nezmoudříme, jen se staneme nedůvěřivými.“ – Juan Ruiz De Alrcón Y Mendoza
 3. ,,Největší zklamání, jakého můžete okusit, je zklamání se v sobě samém.“ – Alexandr Nikolajevič Ostrovskij
 4. ,,Někdy je lepší celý život po něčem marně toužit, než prožít velké zklamání ze splněného snu.“ – Zdeňka Ortová
 5. ,,Je lépe v lásce rázem zklamat, než ji dlouho předstírat.“ – Robert Burns
 6. ,,Pro vznešenou duši je zklamání totéž, co pro rozžhavený kov chladná voda; dává sílu, intenzitu, jemnost, ale nikdy ji nezničí.“ – Eliza Taborová
 7. „Zklamání je jako zmrzlá ruka, může se vyléčit, ale pořád bolí.“ —  Thomas Mann
 8. ,,Není snad většího zklamání, než když přijdeš s radostí v srdci k lhostejnému člověku.“ – Christian Morgenstern
 9. ,,Když si člověk moc přeje, kouká z toho leda zasloužené zklamání.“ – John Steinbeck
 10. ,,Zklamání je nejpůsobivější prostředek, jak přivést lidi na správnou cestu.“ – Jean Dutourd
 11. ,,Blahoslavení, kdo nic neočekávají; vyhnou se zklamání.“ – Alexander Pope
 12. ,,Koho zklamala naděje, toho navštěvuje zatrpklost.“ – Phaedrus
 13. ,,Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk.“
 14. ,,Zklamat se není taková hanba jako nedůvěřovat.“ – François de La Rochefoucauld

Další smutné citáty

 1. „Láska je jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.“ —  Pierre Abélard
 2. „Nedělejte ohňů, nepopálíte se; zřekněte se lásky, nepoznáte žalu.“ —  Buddha
 3. „Můj mistr říkával: Nepotřebuješ nic k tomu být šťastný. Potřebuješ něco k tomu být smutný.“ —  Mooji
 4. „Život je největší zloděj. Nejdřív Ti ukradne mládí, potom krásu, dále zdraví a nakonec uteče od Tebe on sám.“
 5. „Pokud bychom mohli číst tajnou historii našich nepřátel, nalezli bychom v životě každého člověka tolik strasti a utrpení, že bychom zahodili veškeré nepřátelství.“ —  Henry Wadsworth Longfellow
 6. „Bojíme se starat o druhé kvůli strachu, že se druzí nestarají o nás.“ —  Eleanor Roosevelt
 7. „To zlé ve svém osudu nikdo znát nemusí. To hezké ano, protože víra v to, že přijde, nám pak smutné chvíle pomáhá přežít. Copak není pravda, že každý mrak má stříbrný okraj?“ – Helena Růžičková

Hledáte další inspiraci?

Líbily se vám smutné citáty? Podívejte se i na následující články:

Uložte si citáty na později a svým kamarádům:

smutné citáty

Smutné citáty o lásce

Smutné citáty o životě

Líbí se vám citáty? Nasdílejte je svým kamarádům!