Seznamovací hry: 15 nejlepších her na prolomení ledů

Nové kolektivy například na táborech, ve škole nebo i v práci, by se měly kvůli správnému fungování hned ze začátku dobře poznat. K tomu slouží seznamovací hry. Díky nim se lidé vzájemně lépe poznají, zjistí, kdo jim je více či méně sympatický a dozví se, jaké jsou silné stránky druhých. Což se pak při nejrůznějších spolupracích může hodit.

V tomto článku si proto představíme nejznámější a nejzábavnější seznamovací hry, které potěší jak děti, tak dospělé.

1) Házení míčku

Jedná se o jednoduchou hru, která slouží k zapamatování si jmen ostatních. Je vhodná pro děti i dospělé. Potřebujete k ní malý balónek.

 • Účastníci si sednou do kruhu.
 • Vedoucí má v ruce míček. Řekne své jméno a hodí je někomu dalšímu.
 • Dotyčný, který míček chytí, zopakuje jméno toho, kdo jej držel naposledy a řekne svoje. Takto se pokračuje.
 • Můžete přiřadit dle libosti i vlastnosti dotyčných.

Příklad: Házející řekne: “Marie, ráda čtu.” Potom hodí míček muži naproti. Ten řekne. “Marie ráda čte. Já jsem Tomáš a ve volném čase lezu po horách.” Další, kdo míček chytí zopakuje: “Tomáš leze po horách.” Následně přidá opět něco svého.

2) Kdo to je za dekou?

Toto je velmi oblíbená hra, především mezi dětmi, ale dá se hrát i s dospělými.

 • Hráče rozdělíme do dvou týmů, které si proti sobě sednou.
 • Mezi ně pověsíme deku, aby se skupiny navzájem nemohly vidět.
 • Každý tým pak vyšle jednoho, který si sedne blízko deky.
 • Vedoucí poté deku sundá a hráči, kteří u ní sedí, se snaží co nejrychleji říct jméno toho druhého. Nikdo jim přitom nesmí radit.
 • Vyhrává ten tým, který má více úspěchů – ty se mohou sčítat jako body.

3) Seznamovací bingo

Před hraním této hry musíme nachystat tabulku bingo. Vzorovou tabulku najdete například zde.

 • Takto vytvořené bingo rozdáme hráčům.
 • Na znamení pak vyrazí účastníci s tabulkou v ruce hledat mezi ostatními účastníky ty, pro které platí výpovědi v tabulce.
 • Pro koho daná výpověď skutečně platí, ten se podepíše do tabulky druhého hráče.
 • Platí přitom pravidlo, že každý se smí do jedné tabulky podepsat jen jednou.
 • Vlastní podpis v tabulce binga neplatí.
 • Komu se jako prvnímu podaří zaplnit všechna políčka podpisy, zvolá BINGO a je vítěz.
 • Na konci hry mohou být pro kontrolu všechny nebo nejzajímavější otázky přečteny. Ti, pro něž příslušná výpověď platí, zvednou ruku nebo se postaví.

4) Toaletní papír

Může to znít podivně, ale i toaletní papír může sloužit jako dobrý seznamovací nástroj.

 • Hráči si sednou do kruhu.
 • Řekněte každému, ať si odmotá tolik toaletního papíru, kolik chce. Neříkejte proč.
 • Pak následuje kolečko, kdy každý o sobě řekne tolik informací, kolik má dílků toaletního papíru.

5) Tleskání a plácání

Tato hra opět slouží k základnímu seznámení, respektive představení se. Opět je vhodná pro děti i dospělé, nic k ní není potřeba, tudíž je velmi nenáročná. Stačí mít ruce a nohy.

 • Hráči si znovu sednou do kruhu, ideální je sed na patách nebo turecký sed.
 • Vedoucí se začne představovat. U všeho, co říká, tleská rukama nebo plácá do stehen.
 • Záleží na tom, jestli vyslovuje krátkou nebo dlouhou slabiku. Tlesknutí představuje krátkou slabiku, plácnutí o stehna dlouhou.
 • Pokud se splete, tak musí udělat pět dřepů.
 • Jakmile se představí, tak se na něco o sobě zeptá dalšího v pořadí. Ten musí odpovídat opět za pomocí tleskání a plácání. I na něj platí trestné dřepy.

6) Jména sousedů

Tato hra je opět zaměřena na zapamatování si jmen spoluhráčů. Opět k ní není nic potřeba. Zároveň je velmi jednoduchá, tudíž je vhodná pro děti.

 • Vytvoříme s hráči velký kruh.
 • Nejprve se všichni po kruhu představíme.
 • Následně vedoucí začne měřit čas.
 • Kdo si pamatuje jméno svého souseda po pravé ruce, může začít tím, že se na něj obrátí a řekne jeho jméno.
 • Jmenovaný/á má říct křestní jméno další/ho, která/ý se nachází vedle něj. Pokud si je nepamatuje, může mu je dotyčný zopakovat a on je nahlas zopakuje.
 • První kolo skončí až zazní jméno hráče, který hru začal. V tom okamžiku vedoucí stopne čas.
 • Hra pokračuje druhým a dalšími koly, až se čas už téměř nemění a jména jsou vyslovována tak rychle, že se překrývají. Vedoucí může vyhlásit, že se právě podařilo dosáhnout světového rekordu v rychlosti vyslovovaných jmen.

7) Všechna jména

K této hře opět nic nepotřebujeme, stačí naše přítomnost. Zvládnou je jak děti, tak dospělí.

 • Opět je vhodné být pro tuto hru v kruhu a jít popořadě.
 • Odvážní dobrovolníci se pokouší co nejrychleji říct jména všech spolužáků ve třídě.
 • Pokud se dotyčný zastaví a neví, jak dál, nebo vysloví jiné jméno, a ostatní ho opraví, hra se přeruší.
 • Zbývající hráči mohou v tu chvíli ocenit jeho odvahu vystoupit a riskovat. Třeba tím, že zavolají “Chválíme tě za odvahu chybovat!”.

8) Co máme společné?

Nyní se už posuneme od zjišťování jmen trošku dál.

 • K této hře jsou už potřeba základní pomůcky – papíry a tužky.
 • Tato hra je velmi oblíbená. Slouží hráčům, kteří se mezi sebou vůbec neznají. Je vhodná i pro dospělé, protože čím větší skupinky se utvoří, tím může být hra náročnější a zábavnější.
 • Každá skupinka dostane papír a tužku. Za určitý časový úsek, což je třeba deset minut, mají její členové sepsat co nejvíce bodů, které mají všichni ve skupině společné. Například: Bydlíme v Brně. Ve jméně každého z nás je písmeno A. Nemáme rádi pavouky.
 • Vyhrává skupina, která má nejvíce společných bodů. S výsledky se dá ještě dále pracovat pomocí společného předčítání a rozebírání.

9) Získání informací

Tuto hru mohou hrát jak děti, tak dospělí, ale spíš je určená pro mladší ročníky. Potřeba je k ní papír o velikosti A4, tužku a ideálně pastelky nebo fixy. Zkrátka něco, s čím se bude hráčům dobře kreslit.

Každý hráč dostane čistý papír, na který nakreslí tvar hlavy. Potom postupně zadáváme instrukce, co mají účastníci nakreslit.

Například:

 • Namalujte oči a do nich nakreslete, na co se rádi díváte a co rádi vidíte.
 • Namalujte uši a do nich nakreslete nebo napište, co rádi slyšíte od ostatních, co byste rádi slyšeli, co rádi posloucháte, když vám někdo říká.
 • Po dokončení můžete kresby vyvěsit po místnosti. U každé by mělo být napsané jméno. Společně s hráči si je také můžete prohlédnout.

10) Kdo je pod dekou?

Tato hra je jednoduchá a je k ní potřeba akorát deka. Tento druh zábavy je oblíbený zejména na táborech a třídních seznamovacích.

 • Hráče posadíme do kruhu a doprostřed položíme deku.
 • Všichni zavřou oči, vedoucí vezme jednoho z nich a schová jej pod deku.
 • Poté může na pár dalších hráčů také přehodit deku, aby byla hra těžší.
 • Na povel pak účastníci otevřou oči a hádají, kdo chybí – kdo je pod dekou schovaný.
 • Cílem je, aby řekli dotyčné/ho jméno a tím si je zopakovali.

11) Rozhovor

K této hře potřebujeme papír a tužku. Vhodná je i pro dospělé.

 • Rozdělíme hráče do dvojic.
 • Dvojice spolu vede rozhovor.
 • Od vedoucího je předem určené, co je potřeba zjistit. Může to být: jméno, koníčky, počet sourozenců, oblíbená kniha a film, domácí zvíře. Zkrátka vše, co vás napadne. Fantazii se zde meze nekladou.
 • Hráči si zaznamenají zjištění na papír. Ty se pak sesbírají a přede všemi účastníky se předčítají.
 • Ostatní hráči hádají podle popisu, o koho se jedná.

12) Bouchaná

Tato hra je opět akčnějšího charakteru a oblíbená je proto zejména mezi dětmi, které se při ní vyblbnou. Je však potřeba hlídat dodržování pravidel, aby si hráči neublížili. Zároveň je dobré ji hrát ve chvíli, kdy si účastníci už trochu pamatují jména ostatních.

Pro její realizaci je potřeba mít noviny nebo smotaný ručník.

 • Hráče postavíme do kruhu, doprostřed jde dobrovolník a v ruce má smotané noviny nebo malý ručník.
 • Vedoucí jako první řekne něčí jméno a dobrovolník uprostřed má za úkol jmenovaného zasáhnout jemně novinami po hlavě.
 • Dotyčný se může zachránit tím, že řekne jméno někoho jiného a dobrovolník uprostřed musí nyní bouchnout toho, čí jméno bylo nově řečeno, a takto pořád dokola.
 • Tento stav trvá, dokud dobrovolník uprostřed někoho správně nezasáhne. Následně pokračuje v pozici dobrovolníka zasažený.
 • Pokud se opakují stále stejná jména, hru přerušte a v kroužku se opět všichni představte. Je možné, že hráči některá jména zapomněli.

13) Hra s plyšákem

Při této hře se účastníci opět nebudou nudit a procvičí si u ní jména ostatních.

 • Hráči se postaví do kruhu a nejdříve se všichni představí.
 • Rozehrává vedoucí, který drží plyšáka.
 • Řekne jméno jednoho z hráčů a předmět pustí na zem. Ten, jehož jméno padne, musí danou věc chytnout a pak vyvolává jméno dalšího hráče. Jakmile jméno řekne, opět předmět pouští a chytá ho další vyvolaný.

14) Pravda nebo lež

K této hře jsou potřeba papíry. Jednu čistou A4 obdrží každý hráč.

 • Všichni napíšou doprostřed svého papíru své jméno a do každého rohu jednu věc o sobě, z nichž jedna není pravda.
 • Hráči pak chodí po ostatních, čtou si jejich papíry a dělají čárku k tomu, co si myslí, že není pravda.
 • Nakonec se všichni posadí do kruhu, vše si s vedoucím přečtou a řeknou si, co je pravda a co ne.

15) Škatulata

Oblíbená hra vhodná pro menší děti. Není k ní nic potřeba. Stačí usadit hráče do kruhu. Následně vedoucí vyvolává dvě jména. Dotyční, kterých se to týká, si spolu vymění místa.

Čtěte také:

Sdílejte článek – seznamovací hry svým kamarádům


Mindfulness od A do Z - co to je? V čem pomáhá? Jak začít? 5

Gabriela

Naše kamarádka Gabriela odmalička miluje texty. Nejen, že je velmi ráda čte, ale sama tvoří. Na našem webu se zaměřuje především na lifestylová témata. Kromě toho, že ji hodně baví literatura, tak cvičí jógu a zajímá se o seberozvoj. V budoucnu by ráda vyrazila na Saharu. Tak se třeba dočkáme i reportáže z tohoto putování.