115 pozitivních citátů, které vám zvednou náladu a vylepší den

Připravili jsme pro vás sbírku pozitivních citátů, které vám zlepší den a třeba vás i namotivují k dosahování vlastních cílů, snů a přání.

Pozitivní citáty můžete vybírat uspořádané podle následujících kategorií:

Pozitivní citáty a motta

 1. Život je jako zrcadlo. Když se na něj hledíš pozitivně, odvděčí se ti úsměvem.
 2. Co si myslíš o sobě ty, je mnohem důležitější než to, co si o tobě myslí ostatní.
 3. Život je plný malých zázraků. Všímej si jich.
 4. Teorie pravděpodobnosti: čím více přání máš, tím víc se ti jich splní. Nejdůležitější je nepřestat snít.
 5. Není cesta ke štěstí. Štěstí je cesta. — Buddha
 6. Nikdy nejste příliš staří na to, abyste si stanovili další cíl nebo snili nový sen. — C.S. Lewis
 7. Odvážnému štěstí přeje. — Simonides
 8. Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům. — Eleanor Roosvelt
 9.  Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut. — Sofokles
 10. Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.“ – Napoleon Hill
 11. Přátelství je součást lidského štěstí. – Jan Werich
 12. Žijte ten báječný život, který v sobě máte! Hleďte, ať o nic nepříjdete. Neustále vyhledávejte nové vzruchy. Ničeho se nebojte… —  Oscar Wilde
 13. Miřte na měsíc. I když jej minete, skončíte mezi hvězdami. —  Les Brown
 14. Donuťte svou mysl, abyste byli každý den pozitivní. —  Napoleon Bonaparte
 15. To, co získáte dosahováním svých cílů, není tak důležité jako to, čím se díky tomu stanete. – Zig Ziglar
 16. Věř, že to dokážeš, a už jen tím máš způli hotovo. – Theodore Roosevelt
115 pozitivních citátů, které vám zvednou náladu a vylepší den

Pozitivní citáty na každý den

 1. Úsměv je to nejkrásnější, co si můžeš vzít na sebe.
 2. Žijete jenom jednou. Tak by to měla být zábava. —  Coco Chanel
 3. Schopnost nadšení nese tvé naděje ke hvězdám. —  Henry Ford
 4. Život je nádherný. Jen se na něj musíš dívat ze správného úhlu.
 5. Dobří lidé vždy dokážou vidět dobro v ostatních.
 6. Pamatuj, štěstí je způsob, jak cestovat, nikoliv cíl cesty. — R. Goodman
 7. Kdo věří ve štěstí, má štěstí. — P. Hebbel
 8. Schopnost nadšení nese tvé naděje ke hvězdám. —  Henry Ford
 9. Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme. – Romain Rolland
 10. Život se nepíše, život se žije. — Josef Čapek 
 11. Jsme tím, čím chceme být. — Jean Paul Sartre
 12. Člověk není poražen, je-li sražen k zemi. Poražený bude jen když na té zemi zůstane. —  Zig Ziglar
 13. Jestli se ti něco nelíbí, změň to! Nejsi strom. — Jim Rohn
 14. Nikdy neříkejte, že něco nejde. Dříve či později se najde někdo, kdo neví, že to nejde. A dokáže to. —  William Wilberforce
 15. Jsi statečnější, než si myslíš, a silnější, než se zdáš, a chytřejší, než si myslíš. – A. A. Mine
 16. Šťastný život nenalezneš. Musíš si jej vytvořit. — Camilla Eyring Kimball

Čtěte také: 101 skvělých motivačních citátů, které tě nakopnou!

115 pozitivních citátů, které vám zvednou náladu a vylepší den

Pozitivní citáty o životě

 1. Pracuj, když ostatní spí. Uč se, když ostatní paří. Šetři, když ostatní utrácejí. Žij život, o kterém ostatní sní.
 2. Než cokoliv vzdáš, uvědom si nejprve, proč si s tím začal.
 3. Nikdo nikdy neřekl, že tvoje sny by měly být reálné.
 4. Nejprve se tě budou ptát, proč to děláš. A potom se tě budou ptát, jak jsi to udělal.
 5. Teorie pravděpodobnosti: čím více přání máš, tím víc se ti jich splní. Nejdůležitější je nepřestat snít.
 6. Už jen žít deset minut denně v souladu se svým snem představuje pokrok. —  Paulo Coelho
 7. Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit. —  Paulo Coelho
 8. Můžete mít buď výmluvy nebo výsledky. Nikdy ne obojí. —  Arnold Schwarzenegger
 9. Představte si, že již jste úspěšní. Začněte se chovat, jako byste úspěšní již byli. Stanete se jimi. —  Rhonda Byrne
 10. Ten, kdo chce mít něco, co ještě nikdy neměl, bude také muset udělat něco, co ještě nikdy neudělal. – Nossrat Peseschkian
 11. V nás samých jsou uloženy hvězdy našeho štěstí. — H. Heine
 12. Každý den nemusí být dobrý, ale na každém dni je alespoň něco dobrého. — Alice Morse Earle
 13. Úspěch je součtem malých snažení opakovaných den co den. — Robert Collier
 14. Dobrý život je proces, ne stav bytí. Je to směr, ne cíl. — Carl Rogers

Čtěte také: 100 úžasných citátů o životě, které vám dají správný směr!

Na konci života budeš litovat jen toho, co jsi nezažil.

Pozitivní citáty o lásce

 1. Nezáleží, kam jdeš, ale s kým.
 2. Láska je odpověď. – John Lennon
 3. Na lásce je nejkrásnější to, že ji nikdo nedokáže vysvětlit, ale přece ji každý tak nádherně chápe. – Francis Bacon
 4. Láska je největší léčivá síla v přírodě. – Osho
 5. Čím víc jí dávám, tím víc jí mám. – William Shakespeare
 6. Láska to je štěstí, které si dáváme navzájem.
 7. Podstatou lásky nejsou drahé dary, ale drazí lidé. – George Sandová
 8. Láska je největší odvaha na světě.
 9.  Když jsem s tebou, hodiny utíkají jako vteřiny. Když jsem bez tebe dny mi připadají jako roky.
 10. V lásce získáváme největší blaženost, která kdy na světě byla. – Platón
 11. Zamilovaní zavírají při líbání oči, protože chtějí vidět srdcem. – Daphne Du Maurier
 12. Milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jenž je pro ostatní neviditelný. – Francois Mauriac
 1. Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe. —  John Lennon
 2. Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne. – Jan Werich
 3. Hledat lidi, které byste milovali… to je tajemství a úspěch celého života. – Antonín Sova
 4. Někdy prostě jen potřebujeme objetí milované osoby a všechny naše starosti jsou rázem pryč.
 1. Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady. —  Albert Einstein
 2. Když lásku hledáme s odvahou, ukáže se nám a my nakonec přitáhneme ještě více lásky. Pokud nás miluje co jen jeden člověk, miluje nás celý svět. – Paulo Coelho

Čtěte také: 101 nejkrásnějších citátů o lásce ❤️

V lásce získáváme největší blaženost, která kdy na světě byla._ Platón

Pozitivní citáty anglicky

 1. “Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible.” – Stanovení cílů je prvním krokem k přeměně neviditelného na viditelné. — Tony Robbins
 2. “Extraordinary things are always hiding in places people never think to look.” – Mimořádné věci se vždy skrývají na místech, které lidi nikdy nenapadne hledat. — Jodi Picoul
 3. “All you need is the plan, the road map, and the courage to press on to your destination.” – Vše, co potřebujete, je plán, mapa a odvaha vydat se do cíle. — Earl Nightingale
 4. “Only in the darkness can you see the stars.” – Jen ve tmě můžeš vidět hvězdy. — Martin Luther King, Jr.
 5. “Each day provides its own gifts.” – Každý den nabízí své vlastní dary. — Marcus Aurelius
 6. “Inspiration comes from within yourself. One has to be positive. When you’re positive, good things happen.” – Inspirace pochází z vašeho nitra. Člověk musí být pozitivní. Když jste pozitivní, dějí se dobré věci. — Deep Roy
 7. “Just for the record darling, not all positive change feels positive in the beginning.” – Jen pro záznam miláčku, ne všechny pozitivní změny jsou na začátku pozitivní. — S. C. Lourie
 8. “Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.” – Z jedné svíčky lze zapálit tisíce svíček a životnost svíčky se tím nezkrátí. Štěstí se nikdy nezmenšuje tím, že je sdíleno. — Buddha
 9. “Whoever is happy will make others happy too.” – Kdo je šťastný, udělá šťastnými i ostatní.— Anne Frank
 10. “All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” – Všechny naše sny se mohou splnit, pokud máme odvahu si je splnit. — Walt Disney
 11. “Positive anything is better than negative nothing.” – Pozitivní něco je lepší než negativní nic. – Elbert Hubbard
 12. “Optimism is a happiness magnet. If you stay positive good things and good people will be drawn to you.” – Optimismus je magnet na štěstí. Pokud zůstanete pozitivní, budou k vám přitahovány dobré věci a dobří lidé. – Mary Lou Retton
 13. “You get in life what you have the courage to ask for.” – V životě dostanete to, o co máte odvahu žádat. — Oprah Winfrey
 14. “Always be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate version of somebody else.” – Vždy buďte prvotřídní verzí sebe sama, místo druhořadé verze někoho jiného. — Judy Garland
 15. “Staying positive does not mean everything will turn out okay. Rather, it means you will be okay no matter how things turn out.” – Zůstat pozitivní neznamená, že všechno dopadne dobře. Spíše to znamená, že budete v pohodě bez ohledu na to, jak se věci vyvinou.
 16. “The things you’re waiting and hoping for tend to arrive at the most unexpected moments.” – Věci, na které čekáte a v které doufáte, mají tendenci přijít v nejneočekávanějších okamžicích.

Čtěte také: 101 nejlepších anglických citátů s překladem

115 pozitivních citátů, které vám zvednou náladu a vylepší den

Citáty o pozitivním myšlení

 1. Ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo že to nezvládneš, pokaždé máš pravdu. — Henry Ford
 2. Začátkem všech úspěchů je touha. Pamatujte si to! Slabá touha přinese slabé výsledky, tak jako malý ohýnek vydá málo tepla. —  Napoleon Hill
 3. Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek. — Marcus Aurelius
 4. Žádný pesimista nikdy neobjevil tajemství hvězd, neplavil se do neznámých zemí, ani neobjevil nové obzory lidské duše. —  Helen Keller
 5. Je těžké selhat, ale je horší nikdy se nepokusit o úspěch. —  Theodore Roosevelt
 6. Akce je základním klíčem k úspěchu. —  Pablo Picasso
 7. Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme. —  Thomas Alva Edison
 8. Dávej si cíle. Nemluv o nich. Začni je tiše plnit. A nakonec si pořádně zatleskej.
 9. Zeptej se sám sebe, jestli tě to, co děláš dnes, dovede tam, kde chceš být zítra.
 10. Je málo těch, kteří neměli nikdy šanci dosáhnout štěstí – a málo je těch, kteří tu šanci využili. — A. Maurois
 11. Šampióni nevznikají v posilovnách. Šampióni vznikají z něčeho, co mají hluboko v sobě – z touhy, snu a vize. —  Muhammad Ali
 12. Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas. — Victor Hugo
 13. Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější. —  Lao-c‘
 14. Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. —  Seneca
 15. Svět patří těm, co se neposerou. —  Charles Bukowski
 16. Kuráž je dobrá. Vytrvalost lepší. —  Jean De La Fontaine
 17. Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. —  Seneca
115 pozitivních citátů, které vám zvednou náladu a vylepší den

Citáty o pozitivní energii

 1. Energie proudí tam, kam je věnována pozornost. —  Ralph Smart
 2. Pozitivní energie léčí všechno. —  Ralph Smart
 3. Přitahujete energii, kterou vydáváte. Šiřte dobré pocity. Myslete pozitivně. Radujte se ze života. —  Ralph Smart
 4. Když jste nadšení z toho, co děláte, cítíte tuto pozitivní energii. Je to velmi jednoduché. – Paulo Coelho
 5. Dejte svou energii do věcí, které vás skutečně změní. Příliš mnoho lidí svobodně dává svou energii negativním myšlenkám, lidem a situacím. —  Ralph Smart
 6. Existuje přímá korelace mezi pozitivní energií a pozitivními výsledky. – Joe Rogan
 7. Namísto toho, abyste bojovali se starým, používejte tuto energii k tomu, abyste vytvořili nové a podporovali to, co máte rádi. —  Ralph Smart
 8. Nepoužívejte svou energii, abyste se báli, používejte svou energii, abyste věřili. —  Ralph Smart
 9. Chcete-li chránit svou energii.
  Je v pořádku zrušit závazek.
  Je v pořádku neodpovědět na tuto výzvu.
  Je v pořádku změnit názor.
  Je v pořádku chtít být sám.
  Je v pořádku vzít si volný den.
  Je v pořádku nic nedělat.
  Je v pořádku mluvit nahlas.
  Je v pořádku pustit se.
  Chraňte svou energii a ochraňte svůj mír! —  Ralph Smart
 10. Energie je nakažlivá, pozitivní i negativní. Navždy si budu pamatovat, co a koho pustím do svého prostoru. — Alex Elle
 11. Pozitivní energie přitahuje pozitivní energii.
 12. Pozitivní energie vyvolává více energie, více iniciativy a více štěstí.
 13. Lidé jsou rádi kolem těch, kteří vydávají pozitivní energii. — Erin Heathertonová
 14. Buďte energií, kterou chcete přitáhnout.
 15. Energie člověka vám o něm může říct více než jeho vlastní slovo.

Hledáte další inspiraci?

Líbily se vám pozitivní citáty? Máte již tu správnou motivaci pro věc nebo hledáte další inspiraci? Možná se vám budou líbit i následující sbírky citátů o životě, lásce i přátelství:

Uložte si pozitivní citáty na později a svým kamarádům:

Pozitivní citáty
Pozitivní citáty

Pozitivní citáty o životě

Pozitivní citáty o lásce

Líbí se vám citáty? Nasdílejte je svým kamarádům!