Nobelova cena od A do Z: Jak a za co se uděluje? Známí laureáti

Okolo Nobelovy ceny je spousta oprávněného povyku. Jména oceněných osob si už odmalička vtloukáme do hlavy na hodinách fyziky, chemie a dalších.

V čem je ocenění specifické? Co vlastně Nobelova cena je? Které osobnosti ji získaly a za co? Kdo z Čechů patří mezi ověnčené?

V tomto článku si zodpovíme všechny zmíněné otázky. Nahlédneme na Nobelovu cenu ze všech úhlů.

Co je nobelova cena?

Nobelova cena je první mezinárodní cena za úspěchy dosažené v následujících oblastech: fyzika, chemie, medicína, literatura a boj za mír.

 • Udělovaná je už více než sto let. Poprvé se tak stalo v roce 1901 na základě poslední vůle švédského vědce a průmyslníka Alfreda Nobela, což byl vynálezce dynamitu.
 • Cena se skládá z medaile, osobního diplomu a peněžité prémie, která je vyplácena z úroků z částky, kterou věnoval Alfred Nobel. V současnosti odměna činí 8 miliónů švédských korun, což je asi 20 miliónů českých korun. Cílem této částky je umožnit pokračování ve výzkumu či práci bez nutnosti ohlížet se na finanční situaci.
 • Udělované medaile mají na líci portrét Alfreda Nobela s nápisem udávajícím roky jeho narození a smrti v latině. Na rubu je motiv odpovídající příslušné ceně a nápis. Každou medaili také zdobí vyryté jméno držitele. Tím jsou specifické.
 • Nobelova cena se uděluje každoročně. Ve všech oblastech, ve kterých je udělována, je považována za nejprestižnější ocenění.

Kdo byl Alfred Nobel?

 • Celým jménem Alfred Bernhard Nobel se narodil v roce 1833, zemřel ve věku 63 let v roce 1896.
 • Jednalo se o švédského chemika, vynálezce dynamitu.
 • Kromě toho stojí i za trhavou želatinou a střelným prachem.
 • Ve své závěti Nobel rozhodl, že jeho majetek bude vložen do fondu, z něhož bude každoročně udělována cena za významné vědecké objevy, literární tvorbu a zásluhy o mír ve světě.
 • V tom tkví i specifikum vyplácení finanční odměny, která se k ocenění váže. Ta je vyplácena pouze z peněz ze závěti, kterou spravuje švédská Akademie věd. Alfréd Nobel ji obdařil částkou 35 miliónů švédských korun.
 • Nobelova cena není jediné, co po významném chemikovi zůstalo. Na jeho počest byl jeho jménem pojmenován chemický prvek nobelium. Jedná se o čtrnáctý člen z řady aktinoidů, desátý transuran, silně radioaktivní kovový prvek, který je připravovaný uměle. Znamená to, že se v přírodě nevyskytuje. Pro jeho vytvoření je potřeba ozařovat jádra curia, což jsou zase jiné chemické prvky.
Nobelova cena

Oceňované oblasti

Kdo uděluje jednotlivé Nobelovy ceny? Nejedná se o jeden úřad.

OblastKdo uděluje
FyzikaŠvédská královská akademie věd
ChemieŠvédská královská akademie věd
MedicínaInstitut Karolinska
LiteraturaŠvédská akademie
Boj za mírKomise norského parlamentu

Nobelova cena za ekonomii

Uděluje se také Nobelova pamětní cena za ekonomii, běžně označovaná jako “Nobelova cena za ekonomii”.

 • Nejedná se však o skutečnou Nobelovu cenu. V roce 1968 se ji rozhodla založit Švédská národní banka pod názvem “Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela”.
 • Uděluje ji švédská Královská akademie věd, ale protože ocenění nestojí v Nobelově poslední vůli, peněžní odměna se nevyplácí z Nobelova fondu. Nejedná se tedy o Nobelovu cenu v pravém slova smyslu. Přesto se uděluje spolu s ostatními cenami.
 • V roce 1968 však bylo rozhodnuto, že žádné další ceny na památku Alfreda Nobela již zaváděny nebudou. Tehdy bylo také učiněno rozhodnutí, že mohou cenu sdílet nejvíce tři osobnosti. Do té doby to mohlo být více, ačkoliv se tak nikdy nestalo.
Nobelova cena

Nominace na Nobelovu cenu

Nominace na Nobelovu cenu jsou přesně definované, nejde je učinit “jen tak”. Podávají je vybrané osoby, přičemž nelze nominovat zemřelé jedince.

 • Uzavírka nominací je vždy 1. února. Obvykle je nominovaných mezi dvěma a třemi sty osob. Počet kolikrát je osoba nominovaná není omezený. Tudíž může být jeden člověk nominován opakovaně.
 • V létě je instituci, která Nobelovu cenu uděluje, předán seznam s navrženými kandidáty. Na začátku podzimu se pak v instituci hlasuje o jednom, dvou až třech laureátech Nobelovy ceny za konkrétní obor.
 • Po hlasování jsou o výsledku informováni všichni ocenění a koná se tisková konference, kde jsou jména laureátů zveřejněna.

Udělování cen

Poprvé byly Nobelovy ceny uděleny v roce 1901, přičemž se ceremoniál konal ve švédském Stockholmu.

 • Většinu cen předává švédský král na slavnostním večeru, který se odehrává zpravidla vždy 10. prosince ve Stockholmu. Jedná se totiž o výročí Nobelovy smrti. Výjimku činí Nobelova cena za mír, která je ve stejný den předávána na ceremoniálu v norském Oslu. Nejedná se však o překvapení. Jména oceněných jsou oznámena dopředu, obvykle v průběhu října.
 • Vyjma specifické ceny za ekonomii mohou být ostatní Nobelovy ceny v jednom roce rozděleny mezi více osob.
 • Nobelova cena udělena zemřelé osobě, která byla vyhlášena nositelem ceny (obvykle v říjnu), ale zemřela před slavnostním předáním ocenění 10. prosince.

Nejznámější laureáti Nobelovy ceny

Laureáti Nobelovy ceny za Českou republiku

 • Jaroslav Heyrovský – za chemii v roce 1959
 • Jaroslav Seifert – za literaturu v roce 1984

Fyzika

 • W. C. Röntgen (Německo) – za objev rentgenového záření v roce 1901
 • P. Curie, M. Curie-Sklodowská (Francie) – za prozkoumání přírodní radioaktivity v roce 1903
 • A. Einstein (Německo) – rozvoj teoretické fyziky, zejména teorie fotoefektu v roce 1921
 • J. Bardeen (USA) – získal Nobelovu cenu dvakrát v roce 1956 a 1972

Chemie

 • M. Curie-Sklodowská (Francie) – v roce 1911
 • L. Pauling (USA) – v roce 1954
 • F. Sanger (Velká Británie) – získal Nobelovu cenu hned dvakrát 1985 a 1980

Medicína

 • C. P. H. Dam (Dánsko) – za objev vitamínu K v roce 1943
 • Sir A. Fleming (Velká Británie), Sir E. B. Chain (Velká Británie), H. W. Florey (Austrálie) – za objev penicilinu a jeho účinky u různých infekčních onemocněních v roce 1945
 • C. F. Cori (USA) a G. Coriová (USA) – Cori se narodil v České republice, s manželkou získal cenu v roce 1947

Literatura

 • R. Rolland (Francie) – v roce 1915
 • T. Mann (Německo) – v roce 1929
 • H. Hesse (Německo) – v roce 1946
 • W. Faulkner (USA) – v roce 1949
 • W. Churchill (Velká Británie) – v roce 1953
 • E. Hemingway (Francie) – v roce 1954
 • A. Camus (Francie) – v roce 1957
 • J. Steinbeck (USA) – v roce 1962

Mír

 • T. Roosevelt (USA) – v roce 1906
 • W. Wilson (USA) – v roce 1919
 • L. D. Tho (Vietnam), H. Kissinger (USA) – v roce 1973
 • Matka Tereza (Makedonie) – v roce 1979
 • B. Obama (USA) – v roce 2009

Ekonomie

 • S. Kuznets (Rusko) – v roce 1971
 • M. Friedman (USA) – v roce 1976

Čtěte také:

Sdílejte a uložte si článek – literární druhy a žánry svým kamarádům: