Mutumutu recenze 2024: veškeré informace, výhody a nevýhody

Český startup Mutumutu je revolucí v nabídce tuzemských životních pojištění. Jde o jedno z mála životních pojištění, které lze sjednat kompletně přes internet a má hned několik dalších výhod.

Pojďme se v této obsáhlé recenzi společně podívat na všechny důležité informace, které potřebujete vědět – co pojištění kryje, jaké jsou výhody a nevýhody, jaké jsou výluky, porovnání s konkurencí, jak získat chytré hodinky a další…

Co je Mutumutu?

Mutumutu s.r.o. je český startup založený v roce 2018 českou společností Creative Dock, která má za sebou už několik veleúspěšných projektů jako například Zonky, HoppyGo nebo MallPay.

Mutumutu nabízí životní pojištění, které si zakládá na jednoduchosti, férovosti a srozumitelnosti. Společnost také vrací část pojistného klientům, kteří žijí zdravým životním stylem.

Mutumutu není přímo pojišťovna, ale pojišťovací zprostředkovatel. Poskytovatelem pojištění je Komerční pojišťovna.

Mutumutu logo

Co kryje životní pojištění Mutumutu?

Pojištění Mutumutu kryje pracovní neschopnost, invaliditu, úmrtí a koronavirus. Pojďme se na tyto položky podrobně podívat:

A) Pojištění pracovní neschopnosti

Pojišťovna vám bude vyplácet měsíční rentu, která vám pomůže dorovnat ušlé příjmy po dobu, kdy nemůžete pracovat z důsledku pojistné události. Při sjednávání pojištění si nastavíte, jestli budete chtít pojistku vyplácet po 30 nebo 60 dnech neschopnosti. Pojistné plnění kryje úrazy i vážné nemoci a je vyplácené až po dobu 1,5 roku za jednu pojistnou událost.

B) Pojištění invalidity

V případě státem uznané invalidity v důsledku úrazu či nemoci vám bude pojišťovna vyplácet měsíční rentu po celou dobu platnosti sjednaného pojištění.

C) Pojištění úmrtí

Tímto pojištěním zajistíte své blízké v případě vašeho úmrtí. Pojišťovna jim vyplatí jednorázovou částku, kterou si stanovíte při sjednávání pojištění. Peníze pomohou nejen s výdaji na pohřeb, ale i se zajištěním partnera, potomků či domácnosti.

D) Pojištění proti koronaviru

Pojištění se stahuje i na koronavirus. Pokud budete kvůli viru na neschopence 30 či 60 dnů, pojišťovna vám bude vyplácet měsíční rentu. V případě úmrtí na koronavirus dostanou vaši pozůstalí částku stanovenou pojištění úmrtí.

Co kryje životní pojištění Mutumutu?

Jaké jsou výhody Mutumutu?

1) Jednoduché sjednání

Jedna z největších výhod Mutumutu je, že se dá kompletně sjednat online, což oceníte nejen v dnešní době. Má to hned několik výhod. Zaprvé, pojištění může být o něco levnější než konkurence, protože společnost nemusí platit za žádné kanceláře či pojišťovací agenty. Zadruhé, ke sjednání pojištění není nutná zdravotní prohlídka u lékaře.

Ke sjednání stačí vyplnit krátký dotazník, kde zadáte informace o sobě a nastavíte si ideální parametry.

2) Cena

Mutumutu nabízí velice zajímavé cenové nabídky, které jsou ve většině případů nižší než u konkurence. Je to proto, že jde čistě o online produkt a společnost tak nemusí platit za žádné kanceláře či pojišťovací agenty a minimalizuje tak své náklady na minimum. Cenové porovnání s ostatními pojišťovnami naleznete níže v tomto článku.

3) Minimum výluk

Mutumutu má zavedeno pouze 8 výluk z pojištění, což je výrazně méně než u konkurence, kde se často setkáme s desítkami různých výluk. Výluky jsou také jasně a jednoznačně popsané. Všechny výluky popisujeme níže v tomto článku.

4) Sleva při zdravém životním stylu

Sportujete a žijete zdravým životním stylem? Životní pojištění od Mutumutu je navrženo přesně pro vás. Společnost nabízí odměnu až 30 % z ceny pojištění pro ty, kdo dbají na své zdraví. Je to logické, protože klienti, kteří pečují o své zdraví jsou méně rizikoví a znamenají menší náklady. Z jakých položek se sleva skládá?

 • Až 20% sleva z pojistného pro každého, kdo pravidelně sportuje
 • 5% sleva pro nekuřáky
 • 5% sleva pro každého, kdo pravidelně chodí na preventivní prohlídky (alespoň jednou za 2 roky).

Přesný popis podmínek pro slevy naleznete níže v tomto článku.

5) Bez lékařské prohlídky

Další výhodou zdravotního pojištění od Mutumutu je, že ke sjednání nepotřebujete ve většině případů absolvovat zdravotní prohlídku. Je jen potřeba dle občanského zákoníku při sjednávání vyplnit vše pravdivě, jinak může pojišťovna odmítnout pojistné plnění.

U rizikových případů se může stát, že Mutumutu přeci jen bude požadovat lékařskou prohlídku. V takovém případě vás bude informovat emailem. Stává se to ale u malého množství případů.

6) Žádná výpovědní lhůta

Dle zákona je možné zrušit každé životní pojištění do dvou měsíců od sjednání s 8denní výpovědní lhůtou. Po uplynutí dvou měsíců jde pojištění zpravidla zrušit nejdříve až po dvou letech. Pojištění Mutumutu je velkorysé a lze zrušit kdykoliv i po uplynutí dvou měsíců bez jakékoliv výpovědní lhůty.

7) Přehledná smlouva a žádné poplatky a výluky pod čarou

Ve většině pojistných smluv je opravdu těžké se vyznat. Smlouva od Mutumutu je krátká a velice přehledná. Pojistné podmínky Mutumutu jsou dlouhé jen 6 stran a neobsahují žádné poplatky či výluky pod čarou.

8) Kryje i bolesti zad a psychické onemocnění

Životní pojištění od Mutumutu kryje i pracovní neschopnost z důsledku bolesti zad nebo psychické nemoci, což žádná jiná česká pojišťovna na trhu nenabízí.

9) Chytré hodinky jako dárek

Do 31. března má Mutumutu akci, že pokud splníte sportovní výzvu, dostanete jako dárek zdarma sportovní hodinky. A nejde o žádné extra levné cetky. Můžete si vybrat mezi Apple Watch 3 (prodejní cena kolem 5500 Kč) a Garmin Vívoactive 3 (prodejní cena kolem 3900 Kč), případně kupónem na nákup sportovních hodinek v hodnotě 5000 Kč. Podrobný popis akce naleznete dále v tomto článku.

Jaké jsou výhody Mutumutu?

Jaké jsou nevýhody Mutumutu?

1) Některé výluky jsou přísnější

Některé výluky jsou o něco přísnější než u konkurence. Například některé adrenalinové sporty, výluka na sebevraždu nebo přísnější přístup k událostem v příčinné souvislosti s použitím alkoholu. Všechny výluky popisujeme níže v tomto článku.

2) Nelze sjednat osobně či po telefonu

Pokud nehodujete internetu a jste zastáncem klasického sjednání osobně na pobočce či po telefonu, máte bohužel smůlu. Pojištění Mutumutu lze sjednat pouze po internetu.

3) Omezené pojistné limity

Maximální pojistné limity jsou o něco nižší než u konkurence. Například úmrtí můžete pojistit na maximální částku 3,5 milionu korun. Neznamená to, že za stejnou pojistnou částku máte nižší limity. Jenom není možné si připlatit více za vyšší limity.

4) Sjednání smlouvy bez poradenství

Smlouvu sjednáváte sami přes internet a žádný odborník vám neporadí a nezhodnotí vaši konkrétní životní situaci. Na druhou stranu, nikdo o vaší životní situaci neví tolik jako vy sami.

5) Některá zaměstnání je složitější pojistit

Pokud je vaše povolání extrémně rizikové, může se stát, že vás Mutumutu nepojistí nebo bude proces sjednání výrazně složitější. Jedná se například o tato povolání: artista, kaskadér, elektrikář (pracující s vysokým napětím), krotitel zvěře, profesionální sportovec, osobní strážce, příslušník armády, pyrotechnik a pracovník s výbušninami, pracovník v jaderném průmyslu.

6) Smlouvu může zrušit či upravit i Mutumutu

Že nemá pojištění žádnou výpovědní lhůtu je zároveň výhodou i nevýhodou. Výpovědní lhůtu totiž nemá ani pro Mutumutu a pokud jste rizikoví klienti, může se Mutumutu rozhodnout a zvednout vám cenu či úplně smlouvu vypovědět (například na základě zdravotní dokumentace, která dorazí až po sjednání). V takovém případě ale dostanete plnou výši pojistného zpět (pojištění bude stornováno jako by vůbec nevzniklo).

Jaké jsou nevýhody Mutumutu?

Výluky z pojištění Mutumutu

Pojištění Mutumutu má zavedeno 8 různých výluk, což je výrazně méně u většiny konkurence, kde se setkáme klidně s několika desítkami výluk. Výluky jsou navíc jasně a jednoznačně stanovené. Pojďme se tedy společně podívat na situace, které pojištění Mutumutu nekryje:

 1. Válka, vzpoura, přeprat – veškeré škody vzniklé v souvislosti s válkou, vzpourou, převratem, občanským nepokojem, povstáním nebo mezinárodní mírovou či bezpečnostní misí. Pokud jste smolař a v místě výše uvedených událostí se ocitnete náhodou, pojištění vás kryje. Jestli ale vyrazíte na cestu do státu či oblasti přesto, že to Ministerstvo zahraničních věcí ČR nebo obdobná autorita nedoporučují, pojištění vás nekryje – cestujete na vlastní riziko. Pojištění vás také nekryje, pokud se aktivně podílíte na teroristickém útoku.
 2. Jaderná havárie – smrt v souvislosti s jadernou havárií či radioaktivní kontaminací.
 3. Řízení bez oprávnění – škody vzniklé při řízení dopravního prostředku nebo obsluze stroje, ke kterým je vyžadováno platné příslušné oprávnění, a vy ho nemáte. Obdobně to platí i pro případy, kdy stroj či dopravní prostředek řídila nebo obsluhovala jiná osoba bez požadovaného oprávnění a vy jste o tom věděli.
 4. Vrozená vada či nemoc diagnostikovaná před vznikem pojištění – pokud je důvodem pojistné události vaše vrozená vada, úraz či nemoc, která se projevila nebo byla diagnostikována předtím, než jste se pojistili. Pojištění nekryje škody pouze tehdy, pokud jste takové nemoci nebo úrazy neuvedli při sjednání pojištění nebo při žádosti o jeho změnu. Uveďte je proto pravdivě všechny v zdravotním dotazníku.
 5. Sebevražda – škody způsobené v důsledku sebevraždy nebo pokusu o ni a/nebo pokud sami sobě úmyslně ublížíte. Prosíme, nedělejte to, život za to stojí.
 6. Alkohol a omamné látky – pokud pojistná událost nastala v příčinné souvislosti s požitím, požíváním či aplikací alkoholu nebo jiných omamných či návykových látek, přípravků či léků nebo v souvislosti s léčením závislostí. Tato výluka neplatí u smrti následkem úrazu, kdy je pojistné plnění pouze snížené.
 7. Těhotenství, porod, potrat – pojištění pracovní neschopnosti také neplatí, pokud pojistná událost nastane v souvislosti s těhotenstvím, porodem nebo potratem.
 8. Některé adrenalinové sporty – když v důsledku níže uvedených sportů nebo v souvislosti s nimi onemocníte nebo se stanete invalidní, nevznikne vám právo na pojistné plnění. To neplatí v případě smrti, kdy vás pojištění kryje i při těchto sportech. Jedná se o následující sporty:
bungee-jumpingsnowrafting
kánoe nebo rafting od úrovně WW3zorbing
skoky do vodycanyoning
shark-divingblack-water-rafting
akrobacie na lyžích a snowboardechspeleologie
skoky a lety na lyžíchultimate fighting
heli-skiing (biking)motoskijöring
potápění s použitím dýchacího přístroje
jízda na závodních bobech, závodních skibobech a závodních saních
lyžování a jízda na snowboardu a skibobech mimo vyznačené tratě, případně na vyznačených tratích mimo určenou dobu provozu
horolezectví včetně vysokohorské turistiky, tj. turistiky či výstupů v terénu stupně obtížnosti 4 UIAA a vyššího (lezení, při kterém je vyžadována technika tří pevných bodů) včetně výstupů po předem zajištěných cestách, turistiky v horském terénu mimo povolené turistické cesty a turistiky v ledovcovém terénu; v místech s nadmořskou výškou nad 3 000 m je vyloučen i pohyb v terénu nižšího stupně obtížnosti
létání jakýmikoliv prostředky (např. létání ultralehkými letadly, bezmotorové létání, paragliding, parasailing, seskoky s padákem z letadel a z výšin) s výjimkou letadla pravidelné letecké osobní dopravy.

Kompletní znění výluk najdete v oficiální příručce k pojištění na straně číslo 5.

Výluky z pojištění Mutumutu

Kolik dostanete vyplaceno

Pojištění pracovní neschopnosti

V případě pracovní neschopnosti delší než 30 či 60 dní vám bude pojišťovna vyplácet měsíční rentu, která dorovná vaše ušlé příjmy, které nepokryje státní nemocenská podle průměrného čistého měsíčního příjmu dle následující tabulky:

Měsíční dohodnutá částka plněníPříjem zaměstnancePříjem OSVČ
do 15 000 Kčnezkoumá sebez omezení
16 500 Kč21 500 Kč16 500 Kč
18 000 Kč22 500 Kč18 000 Kč
19 500 Kč23 500 Kč19 500 Kč
21 000 Kč25 000 Kč21 000 Kč
22 500 Kč27 500 Kč22 500 Kč
24 000 Kč31 000 Kč24 000 Kč
25 500 Kč34 500 Kč25 500 Kč
27 000 Kč37 000 Kč27 000 Kč
28 500 Kč39 500 Kč28 500 Kč
30 000 Kč41 500 Kč30 000 Kč

Co to znamená průměrný čistý měsíční příjem?

 • Zaměstnanec – průměrný čistý měsíční výdělek stanovený zaměstnavatelem.
 • OSVČ, používající výdajový paušál – 50 % vašich příjmů.
 • OSVČ, ostatní – od příjmů se odečtou výdaje na dosažení příjmů, daně z příjmu, sociální a zdravotní pojištění

Pojištění invalidity:

Stát uznává tři stupně invalidity:

 1. Invalidita 1. stupně – týká se státních pojištěnců (sociální pojištění), jejichž schopnost pracovat poklesla v rozmezí 35 % až 49 %.
 2. Invalidita 2. stupně – pokles v rozmezí 50 % až 69 %.
 3. Invalidita 3. stupně – pokles nad 70 %.

V případě invalidity vám pojišťovna bude vyplácet měsíční částky, které si stanovíte při sjednání pojištění do maximální výše podle následující tabulky:

Stupeň InvalidityMaximální možné měsíční plnění
1. stupeň6000 Kč
2. stupeň10000 Kč
3. stupeň20000 Kč
Pojištění invalidity

Porovnání cen Mutumutu s konkurencí

Pro srovnání cen s konkurencí si vytvoříme dva modelové příklady:

 1. Třicetiletá učitelka s čistým měsíčním příjmem 20000 Kč, jedním dítětem a bez hypotéky.
 2. Čtyřicetiletý stavební dělník s měsíčním příjmem 30000 Kč, dvěma dětmi a hypotékou.

Podle následujících tabulek můžete vidět, že pojištění Mutumutu patří opravdu k těm nejlevnějším na trhu.

Věk3040
PovoláníUčitelkaDělník
Čistý příjem20000 Kč30000 Kč
HypotékaNeNe
DětiJednoDvě
Pojištění úmrtí500000 Kč1000000 Kč
Invalidita 2. a 3. stupně900000 Kč1200000 Kč
Denní dávka při pracovní neschopnosti250 Kč400 Kč
Přibližná cenaPřibližná cena
Mutumutu420 Kč1287 Kč
Allianz445 Kč1512 Kč
Simplea476 Kč1431 Kč
MetLife631 Kč1963 Kč
AXA842 Kč1325 Kč
Generali982 Kč1778 Kč

Podrobnou cenu pojištění Mutumutu na míru pro vás si můžete nezávazně spočítat pomocí této online kalkulačky.

Porovnání cen Mutumutu s konkurencí

Jak získat 30% slevu za zdravý životní styl?

Jedním z největších lákadel pojištění Mutumutu jsou odměny za zdravý životní styl. Má to hned dvě výhody – zaprvé můžete ušetřit až 30 % z ceny pojistného a zadruhé vás to bude motivovat aktivně sportovat. Sleva se skládá ze tří složek:

 1. 5 % pro nekuřáky – roční slevu 5 % získáte tím, že nebudete kouřit. Nekouření potvrzujete čestným prohlášením.
 2. 5 % za lékařské prohlídky – roční slevu dalších 5 % získáte za absolvování preventivních lékařských prohlídek alespoň jednou za 2 roky.
 3. 20 % za aktivní sportování – každý kvartál (3 měsíce) můžete získat až 20 % slevu za dosažení cílů stanovených pro chůzi, běh, jízdu na kole nebo jiné aktivity na sportovištích. Aktivity musíte zaznamenávat do mobilní aplikace, proto je k této slevě nutné vlastnit chytrý telefon s GPS.

Jak funguje získávání bodů za sportování?

 • Za veškerou denní aktivitu si sčítáte body.
 • Za jeden den můžete získat maximálně 40 bodů.
 • Za jeden týden můžete získat maximálně 100 bodů.
 • Za každých 250 bodů získáte 5 % slevu na pojistném za daný kvartál.
AktivitaDenní minimum pro získání 5 bodů1 bod získáte za dalšíDenní maximum
Chůze7500 kroků500 kroků25 000 kroků (40 bodů)
Běh15 minut1 minuta50 minut (40 bodů)
Jízda na kole15 minut3 minuty120 minut (40 bodů)
Aktivita na sportovištiAlespoň 45 minut (získáte 20 bodů)nelze1 aktivita (20 bodů)

K získání slevy 20 % vám stačí:

 • Běhat 130 minut týdně.
 • Jezdit na kole 5 hodin týdně.
 • 5x týdně se věnovat aktivitám na sportovištích.
 • Jakákoliv kombinace výše uvedeného.

Zde si můžete spočítat, jakou slevu získáte.

Jak získat 30% slevu za zdravý životní styl?

Jak získat chytré hodinky zdarma?

Do 31. března má Mutumutu akci, že pokud splníte sportovní výzvu, dostanete jako dárek zdarma sportovní hodinky. A nejde o žádné extra levné cetky. Můžete si vybrat mezi Apple Watch 3 (prodejní cena kolem 5500 Kč) a Garmin Vívoactive 3 (prodejní cena kolem 3900 Kč), případně kupónem v hodnotě 5000 Kč na nákup chytrých hodinek nebo fitness náramku na e-shopech Smarty.cz nebo CZC.cz.

Jaké podmínky musíte splnit pro získání hodinek?

 1. Sjednat pojištění do 31.3.2021 – musíte si sjednat pojištění nejpozději do 31. března a do 30 dnů uhradit první pojistné.
 2. Splnit měsíční sportovní výzvu – v období prvních 4 týdnů od začátku pojištění musíte získat plněním sportovních aktivit 400 bodů. Kompletní pravidla na získávání bodů popisujeme výše.
 3. Nasdílet svoji sportovní fotografii veřejně na sociální síti (Facebook, Twitter, LinkedIn nebo Instagram), u fotografie musíte uvést hashtag #mutumuturespekt a označit účet Mutumutu
 4. Neukončit předčasně jiné pojištění Mutumutu, které jste si sjednali v předcházejících 24 měsících,
 5. Nevypovědět smlouvu – nevypovědět ani jinak předčasně neukončit tuto smlouvu do dvou měsíců od jejího uzavření, a uhradit řádně a včas prvních 60 splátek pojistného. V případě porušení podmínek budete muset zaplatit sankci podle následující tabulky:
Trvání smlouvy (měsíce)1–1112–2324–3536–4748–59
Sankce5000 Kč4000 Kč3000 Kč2000 Kč1000 Kč

Přesné znění pravidel najdete v této příloze.

Jak získat chytré hodinky zdarma?

Shrnutí a důležité dokumenty

Pokud uvažujete o životním pojištění, Mutumutu rozhodně patří k nejlepším možnostem na trhu. Hlavní výhodou je jednoduchost, férovost a srozumitelnost. Pojištění vás navíc bude motivovat k pravidelným sportovním aktivitám a zdravému životnímu stylu. Pokud ještě váháte, spočítejte si nezávazně cenu pojištění, což vám pomůže se rozhodnout.

Důležité dokumenty:

Další tipy pro vaše cestování:

Připravili jsme pro vás přehledný seznam odkazů, slev a zdrojů na plánování cestování přehledně na jednom místě. Uložte si tuto stránku do záložek a kdykoliv budete v budoucnu plánovat dovolenou, stačí ji otevřít a ušetří vám spoustu času s hledáním.

1) A určitě nezapomeňte na cestovní pojištění do zahraničí!

2) Kde rezervovat ubytování?

3) Jak hledat letenky?

4) Jaké vybavení na cesty?

5) Jak na půjčení auta?

 • Na porovnání nejlepších nabídek od všech dostupných společností doporučujeme srovnávací portál RentalCars.com.

Recenze – uložte si ji na později a pro své kamarády:

Mutumutu recenze

Pomohla vám recenze? Nasdílejte ho svým kamarádům! Třeba i jim pomůže!

▷ Mutumutu recenze 2024: veškeré info, výhody a nevýhody
Mutumutu recenze 2024: veškeré informace, výhody a nevýhody

Mutumutu recenze 2024 - veškeré informace, které potřebujete vědět – co pojištění kryje? Jaké jsou výhody a nevýhody? Jaké jsou výluky? Jak získat slevu?

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
4.7

Napsat komentář