Lidské orgány: 19 nejdůležitějších orgánů lidského těla

Lidské tělo je záhadný mechanismus. Vykonává spoustu věcí a funkcí, aniž bychom o tom mnohdy věděli. Většinu z nich totiž nemusíme ovládat vědomě. Což je dobře, jinak bychom většinu dne řešili, co má který orgán vykonávat za práci.

Zkrátka a jednoduše – tělo člověka je neuvěřitelná alchymie. Na funkci tohoto složitého systému se podílí celá řada orgánů. Celkem jich je v těle neskutečných 78. Ne všechny jsou však nezbytně důležité. Mezi ty, bez nichž se neobejdeme patří: mozek, srdce, játra, plíce, ledviny.

Níže si důkladněji představíme nejdůležitější orgány lidského těla rozdělené podle jednotlivých orgánových soustav, které se v lidském těle nachází.

Dýchací soustava

Dýchací soustava je významně propojená se soustavou oběhovou. Stará se o výměnu plynů mezi organismem a vnějším prostředím.Zodpovídá za výměnu kyslíku za oxid uhličitý.

Běžně se dělí na horní a dolní cesty dýchací. Horní cesty dýchací se skládají z dutiny nosní, vedlejších dutin nosních, nosohltanu a hltanu. Dolní cesty dýchací pak tvoří hrtan, průdušnice, průdušky a průdušinky. Vlastním dýchacím orgánem této soustavy jsou plíce a těm se budeme podrobněji věnovat.

1) Plíce

Jedná se o párový orgán. Nachází se v hrudní dutině a tvoří její většinu. Najdeme je za hrudní stěnou, kterou jsou chráněny. Ta je tvořena dvanácti páry žeber a mezižeberními svaly. Spodní část plic je mírně vyklenuta a nasedá na bránici.

Hlavním úkolem plic je přenos kyslíku ze vzduchu do krve a vylučování kysličníku uhličitého z krve do vzduchu. Kyslík je nezbytný k životu a také k chemickým reakcím, které probíhají v těle. Při nich se totiž tvoří energie. Zároveň však také vzniká kysličník uhličitý, který musí být z organizmu odstraněn.

Přenos kyslíku ze vzduchu do krve a vylučování kysličníku uhličitého z krve do vzduchu je důmyslně zařízeno na úrovni plicních sklípků a plicních kapilár, což jsou vlásečnice. Kyslík přestupuje přes jemnou buněčnou výstelku plicních sklípků a plicních kapilár do krve. Kysličník uhličitý přestupuje zpátky. Porucha tohoto mechanismu vede ke zhoršení zásobování organismu kyslíkem. K tomu dochází při nemocech dýchacích cest i při nemocech plicních cév.

Lidské orgány: 19 nejdůležitějších orgánů lidského těla 1

Oběhová soustava

Slouží zejména k přenosu živin, plynů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Děje se tak za pomocí krve nebo hemolymfy. Nachází se zde jeden z nejdůležitějších orgánů člověka a tím je srdce.

2) Srdce

Jedná se o sval velký asi jako pěst. Jeho úkolem je pohánět krev skrze cévy. Každý den se proto stáhne asi 100 tisíckrát a vyšle do těla přibližně osm tisíc litrů krve. Bije přibližně 80x za minutu, což za 80 let života dělá více než 3 miliardy úderů.

Srdce se skládá ze čtyř částí. Ty se střídavě stahují a uvolňují. Jedná se o levou síň, levou komoru, pravou síň, pravou komoru.

Tento orgán si lze představit jako dvě pumpy, přičemž každá má jinou funkci a zároveň jsou obě nezbytně důležité. Do pravé části srdce vstupuje z těla dutou žílou odkysličená krev, která následně putuje skrze plicnici do plic. Do levé části srdce zase vstupuje plicní žílou odkysličená krev z plic a aortou (největší tepnou v lidském těle) je pumpována do celé tělního oběhu.

Jedná se o životně důležitý orgán, který je nenahraditelný. Kromě fyzických funkcí také symbolizuje naše city.

Srdce je neunavitelné. Jedná se o sval, který tluče a pracuje neustále. Jakmile se zastaví srdce, člověk umírá.

Lidské orgány: 19 nejdůležitějších orgánů lidského těla 2

Nervová soustava

Jejím úkolem je správně zachytit a zpracovat podněty působící na organismus a adekvátně na ně reagovat. Ovládá tedy činnost všech orgánů v těle a vytváří chování organismu. Tvoří ji mozek, mícha a nervy.

3) Mozek

Jedná se o orgán, který slouží jako organizační a řídící centrum nervové soustavy. Je to nejsložitější a nejkomplikovanější část těla, lidstvo jej stále poznává.

Mozek je umístěný v hlavě a váží asi jeden a půl kila. Obsahuje přibližně 100 tisíc neuronů neboli nervových buněk. Skládá se z mozečku, mozkového kmenu a mozkové kůry.

Kromě toho, že řídí a koordinuje většinu našeho chování a pohybu, tak ovládá motorické schopnosti, emoce, vzpomínky a také zrak. Je to zkrátka takový všeuměl.

Mozek dělíme dále na pravou a levou mozkovou hemisféru. Obě jsou velice důležité a zodpovědné za různé druhy myšlení a fungování. Lidé, kteří mají obě poloviny rovnoměrně vyvinuté, nemají žádné potíže s učením.

Levá polovina mozku je zodpovědná za duševní procesy, které jsou založeny na logických souvislostech. Také je zodpovědná za řeč a za porozumění a znalosti.

Pravá polovina má na starosti neverbální komunikaci a vyjadřování.

Lidské orgány: 19 nejdůležitějších orgánů lidského těla 3

Mízní soustava

Tato soustava bývá leckdy opomíjená, přece jen o lymfě se hovoří zejména v posledních letech. Naše babičky obvykle nevěděly, o co jde. 🙂

Mízní soustava odvádí přebytečný tkáňový mok z tkání zpět do krevního oběhu. Z toho důvodu původní tkáňový mok mění své složení a přeměňuje se na mízu, což je bezbarvá tekutina. V míze se nacházejí bílé krvinky, které ničí choroboplodné zárodky.

Slezina a brzlík jsou důležitými součástmi mízní soustavy.

4) Slezina

Jedná se o jedno z významných obranných míst těla. Slezina je důležitou součástí imunitního systému. Její oslabení okamžitě poznáme na mandlích, které jsou s ní propojeny lymfatickým systémem. Slezina je filtrem lymfy a zachycuje unavené červené krvinky. Zároveň také za tvorbu červených krvinek a krevních destiček odpovídá, funguje jako zásobník krve.

Nalezneme ji v levé části těla v rozmezí devátého až jedenáctého žebra. Lemuje ji zespoda tlusté střevo, zprava slinivka břišní a žaludek. Pokud je člověk zdravý, tak nebývá hmatatelná.

Z duchovního hlediska se jedná o místo, které se ozývá zejména v případě, že na něčem moc lpíme – obvykle se jedná o utkvělé myšlenky a představy, kterých se nechceme pustit.

Lidské orgány: 19 nejdůležitějších orgánů lidského těla 4

5) Brzlík

Tento orgán přezdívaný jako “místo štěstí” bývá neprávem opomíjený, ačkoliv je důležitý, hraje totiž zásadní roli v našem imunitním systému. Jeho název pochází z řečtiny a znamená “životní síla”.

Jedná se o lymfatickou žlázu složenou ze dvou stejně velkých laloků, které se nacházejí za hrudní kostí, ale před srdcem.

Brzlík slouží jako dílna, která vytváří typ bílých krvinek známých jako T-lymfocyty. Ty řídí buněčnou imunitu, což znamená, že pomáhají buňkám rozpoznávat a ničit bakterie či viry, které naše tělo napadnou, abnormální buněčný růst, jako je rakovina, a cizí tkáň.

Lidské orgány: 19 nejdůležitějších orgánů lidského těla 5

Trávicí soustava

Tato soustava zajišťuje příjem potravy, její zpracování, vstřebání živin a vyloučení zbytků z těla. Jejím hlavním úkolem je trávení.

Měří neuvěřitelných osm metrů. Skládá se z dutiny ústní, trávicí trubice a žláz trávicí soustavy.

Dutinou ústní začíná trávicí soustava člověka. Skládá se ze zubů, jazyka a slinných žláz. Už v ústech tak dochází k trávení potravy.

Následuje trávicí trubice, kterou tvoří hltan, jícen, žaludek, tenké střevo a tlusté střevo. Zde probíhá nejpodstatnější část trávení.

Lidská trávicí soustava obsahuje i důležité žlázy a těmi jsou játra a slinivka břišní.

6) Žaludek

Jedná se o svalový vakovitý orgán o objemu jeden až dva litry. Nachází se pod levou brániční klenbou. Z jedné strany navazuje pomocí trávicí trubice na jícen a z druhé z něj vychází dvanácterník. Žaludek se vyskytuje mezi slezinou a játry.

Jeho úkolem je mechanické a chemické trávení potravy. Orgán zpracovává, promíchává potravu, štěpí tuky a bílkoviny. Mechanické trávení zajišťují stahy žaludku, následně pak vzniká chymus neboli trávenina.

Chemické trávení pak probíhá za účasti kyseliny chlorovodíkové a enzymů pepsinu, chymozinu a částečně i lipázy. Funkcí kyseliny chlorovodíkové je ničení bakterií, nabobtnání bílkovin, což usnadní jejich dalšího trávení a aktivace pepsinu. Chymozin sráží mléčnou bílkovinu. Lipáza slabě štěpí tuky na glycerol a mastné kyseliny. Zbytky stravy se následně přesouvají do střev. Pokud je funkce žaludku oslabená, zvýší se tím zátěž na střeva.

Z hlediska symboliky nám žaludek ukazuje, jak dobře zvládáme strávit životní situace.

Lidské orgány: 19 nejdůležitějších orgánů lidského těla 6

7) Tenké střevo

Tato část trávicí soustavy má průměr tři centimetry, přičemž měří tři až šest metrů. Jeho hlavní úlohou je trávení a vstřebávání živin.

Odehrává se v něm tedy chemické trávení pomocí tří různých šťáv: střevní šťávy, šťávy slinivky břišní a žluči. Střevní šťáva je produkována žlázkami tenkého střeva a obsahuje erepsin, jenž odpovídá za rozklad bílkovin, lipázy, které se starají o rozklad tuků a amylázu, jenž zase rozkládá cukry.

Tenké střevo se dělí na dvanáctník, lačník a kyčelník.

Lidské orgány: 19 nejdůležitějších orgánů lidského těla 7

8) Tlusté střevo

Tlusté střevo je konečným úsekem trávicí trubice. Je dlouhé asi jeden a půl metru, průměr má pět až sedm centimetrů. Skládá se ze tří částí: slepého střeva, tlustého střeva a konečníku.

V tomto orgánu dochází k zahuštění potravy a probíhá v něm k vstřebávání vody, soli a vitaminů. Čím více vody střevo vstřebá, tím vzniká hustější stolice. Jakmile vstoupí stolice do konečníku, tak nervová zakončení v dané oblasti vyvolávají nutkání na vyprázdnění.

V tlustém střevě se také nachází bohaté bakteriální osídlení, které pomáhá se správným trávením. Jedná se o takzvanou střevní mikroflóru.

Lidské orgány: 19 nejdůležitějších orgánů lidského těla 8

9) Játra

Játra jsou orgánem nacházejícím se pod pravou plící, přičemž jsou chráněna žebry. Váží asi jeden a půl kilogramu, což je podobně jako mozek. Skládají se z pravého a levého laloku. Mají červenohnědou barvu. Jedná se o největší a nejzatěžovanější orgán v těle, protože zbavuje tělo toxinů a filtruje naši krev.

Játra jsou zásobním orgánem a hlavním metabolickým centrem organismu. Mají hned několik funkcí – detoxikační, termoregulační a rozpadají se v nich červené krvinky. Plní přes pět set různých funkcí, a dokonce jsou schopná svou vlastní tkáň regenerovat. Absorbují a ukládají tuky, sacharidy a bílkoviny z potravy, které pak přetváří v energii nebo ukládají jako tukovou tkáň.

Lidské orgány: 19 nejdůležitějších orgánů lidského těla 9

10) Žlučník

Žlučník bývá přiřazován k játrům, protože je uložený v takzvané žlučníkové jámě na spodní ploše pravého jaterního laloku. Měří osm až dvanáct centimetrů a má objem 30 až 80 mililitrů. Funkčně je spojen právě s játry.

Ve žlučníku se skladuje žluč, což je průhledná, žlutohnědá tekutina. Ta vzniká v játrech a pomáhá rozkládat potravu, zejména tuky, čímž podporuje zažívací pochody.

Lidské orgány: 19 nejdůležitějších orgánů lidského těla 10

11) Slinivka břišní

Slinivka je známá především tím, že pekelně bolí, když je s ní něco špatně. Ale k čemu dalšímu slouží?

Jedná se o podlouhlý orgán o délce čtrnáct až osmnáct centimetrů. Slinivka je uložená v ohbí dvanáctníku, váží asi 85 gramů. Říká se jí také pankreas.

Slinivka se skládá z lalůčků, takzvaných tubulů, vyúsťujících trubičkami do hlavního vývodu. Ten dále ústí do dvanáctníku.

Jejím hlavním úkolem je vylučování šťávy, která obsahuje bikarbonátové ionty, jejichž cílem je neutralizovat žaludeční kyselinu, a především vyrábět trávicí enzymy, které štěpí bílkoviny. Pomáhá také v trávení uhlohydrátů a tuků. Slinivka tedy vyloučí denně okolo jednoho až dvou litrů šťávy v závislosti na skladbě potravy.

Všechny sliznice v těle jsou ovlivňovány slinivkou. Pokud je nějaká sliznice v nerovnováze a nefunguje správně, poukazuje to na oslabenou slinivku břišní.

Tento orgán také zodpovídá za regulování hladiny cukru v krvi.

Lidské orgány: 19 nejdůležitějších orgánů lidského těla 11

Vylučovací soustava

Tato orgánové soustava ručí za vylučování odpadních látek z těla. Zpracovávají se v ní tekutiny a vylučuje se s její pomocí z těla moč. Ta je vyráběna v ledvinách a protéká močovody do močového měchýře, odkud míří do močové trubice.

12) Ledviny

Podobně jako v případě plic se jedná o párový orgán. Ledviny jsou fazolovitého tvaru. Mají délku asi dvanáct centimetrů, šířku přibližně šest centimetrů a hmotnost okolo 150 gramů. Jsou uloženy po stranách bederní páteře v tukovém obalu, který je chrání před mechanickými otřesy. Povrch ledvin tvoří světlejší kůra a pod ní se nachází tmavší dřeň s osmi až patnácti pyramidovými útvary, které přes ledvinový kalich nasedají na dutou ledvinovou pánvičku.

V ledvinách začíná proces vyměšování, čištění krve od škodlivých látek a udržování hladiny živin. Také regulují objem vody a obsah solí v těle.

Lidské orgány: 19 nejdůležitějších orgánů lidského těla 12

13) Močový měchýř

Jedná se o orgán se stěnami z hladké svaloviny. Má objem 600 až 1200 mililitrů. Slouží k uchovávání moči, přičemž už při naplnění 150 až 400 mililitry tekutin pociťuje osoba nutnost močit.

Lidské orgány: 19 nejdůležitějších orgánů lidského těla 13

Rozmnožovací soustava

Tato soustava umožňuje lidem se rozmnožovat. Jejím úkolem je zajištění vzniku pohlavních buněk a přenosu jejich dědičné informace na potomky, což znamená pohlavní rozmnožování.

Rozlišujeme mezi mužskou a ženskou rozmnožovací soustavou.

Pohlavní soustava muže se skládá z pohlavních žláz, což jsou varlata, nadvarlat a Cowperovy žlázy. Dále také vývodných cest pohlavních, kam patří chámovod a předstojná žláza. Nesmíme zapomenout ani na penis a šourek.

Pohlavní soustava ženy se skládá z vaječníků, Skeneho žlázy, Bartholiniho žlázy, vejcovodů, dělohy, děložního hrdla, pochvy, vulvy, malých pysků, velkých pysků a poštěváčku.

14) Penis

Jedná se o vnější orgán mužské vylučovací a rozmnožovací/pohlavní soustavy. Penis je kopulačním orgánem muže. Skládá se ze čtyř částí – kořen, bulbus, tělo a žalud. Jeho vnitřní stavba je tvořena třemi topořivými tělesy, které umožňují erekci, což je změna velikosti a polohy penisu.

V celé jeho délce prochází močová trubice, která je společným ústím vylučovací i pohlavní soustavy. Při erekci penis umožňuje pohlavní styk.

Lidské orgány: 19 nejdůležitějších orgánů lidského těla 14

15) Děloha

V děloze se vyvíjí plod dítěte. Žena, která ještě nerodila a není těhotná, má obvykle dělohu o délce sedm a půl až osm centimetrů, šířce pěti centimetrů a váze asi 50 gramů. U těch, které již rodily, mohou být hodnoty vyšší.

Děloha se skládá ze dvou částí – děložního hrdla a děložního těla.

Tento orgán je speciálně přizpůsobený k přijetí oplozeného vajíčka, které se zahnízdí do její sliznice. Buňky sliznice jsou naplněné glykogenem a slouží k výživě zárodku před vznikem placenty. Plod se až do porodu vyvíjí v děloze.

Lidské orgány: 19 nejdůležitějších orgánů lidského těla 15

Pohybová a opěrná soustava

Jedná se o orgánovou soustavu, která nám umožňuje se pohybovat. Sestává převážně ze svalů a kostí a kloubů.

Soustava žláz s vnitřní sekrecí neboli endokrinní soustava

Tato soustava vylučuje hormony, jenž cirkulují v těle v krevním oběhu a ovlivňují orgány i naše chování. Reguluje, řídí a koordinuje spolu činnost organismu s nervovou soustavou.

Soustava žláz s vnější sekrecí neboli exokrinní soustava

Tato soustava žláz narozdíl od endokrinní soustavy vylučuje tekutiny na povrch těla. Jedná se třeba o pot nebo mazové žlázy.

Krycí soustava neboli kožní soustava

Pokrývá zevní povrch těla a odděluje tak vnitřní prostředí od vnějšího. Zároveň chrání tělo. Skládá se z pokožky, škáry, podkožního vaziva, chlupů, vlasů, nehtů. Pomáhá regulovat teplotu.

Čtěte také:

Uložte si článek – lidské orgány na později a svým kamarádům:

orgány lidského těla

Sdílejte článek – orgány lidského těla svým kamarádům:

Některé články mohou obsahovat affiliate odkazy. Získáváme za ně menší provize, ze kterých financujeme provoz webu.

Do you like this article? Share it!

Share this with your friends: