101 nejlepších citátů o zdraví a uzdravení (známé, vtipné)

Přinášíme vám sbírku s nejlepšími citáty o zdraví. Citáty najdete rozdělené do následujících kategorií:

Nejlepší citáty o zdraví

 1. Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. —  Miguel de Cervantes
 2. Ve zdravém těle zdravý duch. — Latinské přísloví
 3. Nemoc dává poznat hodnotu zdraví, zlo hodnotu dobra, hlad nasycení, únava hodnotu klidu. –  Hérakleitos
 4. Zdraví je bohatství. —  Ralph Smart
 5. Devět desetin našeho štěstí spočívá výlučně ve zdraví. S ním se stává všechno zdrojem požitku. Naproti tomu bez něho není žádný vnější statek, ať je jakéhokoliv druhu, uchopitelný. – Arthur Schopenhauer
 6. Prevence chrání naše zdraví před zásahy lékařů. – Milan Kenda
 7. Před bránou dobrého lékaře je vždycky mnoho nemocných.
 8. Zdraví je nejdůležitější kvalita těla. – Aristoteles
 9. Zdraví je předpokladem všeho. – Miloš Kopecký
 10. Zdraví člověka může být posuzováno podle toho, co bere po dvou – prášky nebo schody. — Joan Welsh
 11. Spánek je zlatý řetěz, který k sobě svazuje naše zdraví a tělo. — Thomas Dekker
 12. Lenost snižuje zdraví i bohatství.- Robert Kiyosaki
 13. Pijeme na cizí zdraví a ničíme se vlastní. —  Jerome Klapka Jerome
 14. Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím. —  Arthur Schopenhauer
 15. Zdraví neznamená nepřítomnost nemoci, nýbrž je stavem fyzické, duševní a sociální pohody.
 16. Výcvik ke zdraví – toť střídmost v jídle a píle v námahách. —  Hippokratés
 17. Denně děláme jednu ze dvou věcí: Buď upevňujeme své zdraví, nebo podporujeme nemoc. – Adelle Davisová
Nejlepší citáty o zdraví

Vtipné citáty o zdraví

 1. Hypochondr je člověk, kterému je dobře, když je mu špatně. – Oldřich Fišer
 2. Skleróza nebolí, ale co se člověk naběhá! – české přísloví
 3. Zdraví nelze penězi zaplatit, ale některému doktorovi to nevysvětlíte. – Václav Dušek
 4. Štěstí – to je prostě dobré zdraví a špatná paměť. —  Ernest Hemingway
 5. Když se pacientka začne malovat, znamená to, že se uzdravuje. – Basile Hillaire 
 6. Nemoc je svátkem pro lenochy, neboť nemusí za svou prací. – Antifón z Rhamnúntu
 7. Nemoc, to je stav, kdy nám nechutná ani to, co nám lékař přímo zakázal. – Alexi Andrejev
 8. Dočetl jsem se, že kouření doutníků škodí zdraví. Tak jsem se rozhodl, že přestanu číst. —  Winston Churchill
 9. Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům. —  Aischylos
 10. Patrně jediný způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst, co ti nechutná, pít, co se ti oškliví, a dělat, co se ti nechce. —  Mark Twain
 11. Člověk je zdravý, když ho bolí pokaždé někde jinde.- George Bernard Shaw
 12. Hloupost je nejzvláštnější za všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj. –  Jacques Prevért
Vtipné citáty o zdraví

Citáty o zdraví slavných osobností

 1. Raději chci být zdravý, než bohatý. – Marcus Tullius Cicero
 2. O významu zdraví nejlépe svědčí to, že zdravý žebrák je šťastnější než nemocný král. —  Arthur Schopenhauer
 3. Co mě na světě nejvíce překvapuje, je člověk. Protože obětuje své zdraví, aby vydělal peníze. Pak obětuje své peníze, aby obnovil své zdraví. —  Dalajláma
 4. Štěstí se podobá zdraví. Dokud je máte, ani si ho nepovšimnete. —  Ivan Sergejevič Turgeněv
 5. Kdo nepěstuje svůj vnitřní svět, nemůže pochopit, jak obrovský vliv na člověka mají jeho vnitřní hodnoty. Vnitřní klid a vyrovnaná mysl jsou zdrojem štěstí a dobrého zdraví. —  Dalajláma
 6. Moudří lidé už dávno postřehli, že štěstí je jako zdraví: když člověku nechybí, ani o něm neví. —  Michail Bulgakov
 7. Skutečné přátelství je jako pevné zdraví; stěží se uvědomujeme jeho hodnotu, dokud o něj nepřijdeme. —  Charles Caleb Colton
 8. Medicína je nepochybně nejšlechetnější ze všech umění – Hippokratés
 9. Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme. – Pýthagorás
 10. První poklad je zdraví. — Peter Henry Emerson
 11. Pět nejdůležitějších stavebních kamenů zdraví: vzduch – voda – sluneční svit – potrava – pohyb. – Paul Bragg
 12. Kdo se cítí zdráv, bude zdráv; kdo se cítí bohatý, bude bohatý. – Joseph Murphy
Citáty o zdraví slavných osobností

Citáty o uzdravení

 1. Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se. – Seneca
 2. Víc než zdraví si ceníme uzdravení. – Patricie Holečková 
 3. Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda. —  Hippokratés
 4. Veselá mysl a srdce pokojné jsou nejlepší lékové pro zdraví. —  Václav Matěj Kramerius
 5. Poznání vlastní nemoci a ochota brát léky předepsané lékařem – to už je začátek uzdravení – Miguel de Cervantes y Saavedra
 6. Pocit uzdravení je z nejpříjemnějších – Alexandr Sergejevič Puškin
 7. Láska k bližnímu, přátelskost, bratrský soucit je trpícímu často potřebnější než všechny léky – Fjodor Michajlovič Dostojevskij
 8. Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří. – Hippokratés
Citáty o uzdravení

Citáty o nemoci

 1. Negativní emoce způsobují nemoce. – Václav Dušek
 2. Zdravé tělo je hostitel, nemocné žalářník. – Francis Bacon
 3. Teprve, když zdravý onemocní, uvědomí si, co měl. – Thomas Carlyle
 4. Nejspolehlivější lék proti nemoci je nevšímat si jí a tvářit se, jako by nebyla. – Arabské přísloví
 5. Pacient zvídá, aniž chce znát celou pravdu. A umění odpovědět patří k nejobtížnějším medicínským disciplínám – Adolf Branald
 6. Existuje tisíce nemocí, ale jen jedno zdraví. – Ludwing Börne
 7. Nemoc zničí v jedněch lidech odvahu, v jiných strach – ba dokonce lásku k životu. – Luc de Clapiers Vauvenargues
 8. Dlouho trvající utrpení unaví nejen nemocného, ale i soucit druhých. – Stefan Zweig 
 9. Nemoc je zlá, ale horší je hrůza vyvolaná pohledem na nemoc druhých. – André Maurois
 10. Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele. —  Menandros
 11. Co jsme, ukazuje nám nemoc lépe než zdraví. —  Vincenc z Pauly
Citáty o nemoci

Citáty o zdravém životním stylu

 1. POZOR! Cvičení způsobuje zdraví a radost!
 2. Zdravý životní styl je nakažlivý, ale nečekejte, až ho chytíte od někoho jiného. Buďte raději ten, od koho to chytí ostatní. — Tom Stappard
 3. Zdravý zevnějšek má původ uvnitř. — Robert Urich
 4. Být zdravý a fit není hloupý nápad nebo trend, ale životní styl. 
 5. Nic nebude lidskému zdraví prospěšnější a nic nezvýší šance na zachování života na Zemi více než přechod na vegetariánskou stravu. —  Albert Einstein
 6. Udržovat si zdravé tělo je povinnost… jinak nebudeme schopni udržet naši mysl silnou a čistou. — Buddha
 7. Chceš udržet své zdraví? Nejez do sytosti a nelekej se námahy. —  Hippokratés
 8. Běhej pro život, ale nežij pro běh. – Uhlenbruck
 9. Je lehčí vstát brzy a zacvičit si, než aby se vám každý den při pohledu do zrcadla nelíbilo, co vidíte.— Jayne Cox
 10. Jestliže to chcete vzdát, zamyslete se nad tím, proč jste začali. 
 11. Ti, kteří říkají, že nemají čas na cvičení, si budou dříve nebo později muset najít čas na nemoc. — Edward Stanley
 12. Cvičení dodává odvahu a udržuje silnou mysl.  — Marcus Tullius Cicero
 13. Těžké časy jsou jako fyzická aktivita. Nemusí se vám to líbit, když zrovna cvičíte, ale zítra díky tomu budete silnější.  
 14. Už jen žít deset minut denně v souladu se svým snem představuje pokrok.  —  Paulo Coelho
Citáty o zdravém životním stylu

Lidová rčení a přísloví o zdraví

 1. Kdo se těší dobrému zdraví, je bohatý, ačkoliv o tom neví. — italské přísloví
 2. Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme. —  Latinské přísloví
 3. Nemoc na koni přijíždí a pěšky odchází. – české přísloví
 4. Nemoc člověka nekrášlí. – ruské přísloví
 5. Čistota –  půl zdraví. – české příloví
 6. Nemocnému nepomůže, že leží ve zlaté posteli. – španělské přísloví
 7. Když se starý člověk jednoho rána probudí a nic ho nebolí, znamená to, že je mrtvý. – české přísloví
 8. Kdo nemá dluhy, je bohatý, kdo žije bez nemoci, je šťastný. – mongolské přísloví 
 9. Ať už máte zdraví jakékoli, do konce života vám nevydrží. – české přísloví
 10. Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno. —  Indické přísloví
 11. Je lepší být zdravý a bohatý než chudý a nemocný. —  Murphyho zákon
 12. Pečuj o zdraví, dokud jsi zdravý. – slovenské přísloví
 13. Příliš zaměstnaný člověk, který nepečuje o své zdraví, je jako mechanik, který se nestará o své nářadí. — španělské přísloví
Lidová rčení a přísloví o zdraví

Latinské citáty o zdraví

 1. Citrus vincit pathos. – Citron vítězí nad nemocí
 2. Salus populi est suprema lex. – Zdraví lidu je nejvyšším zákonem.
 3. Pretiosa quam sit sanitas morbus docet. –  Nemoc učí,  jak cenné je zdraví
 4. Facile omnes, cum valemus, recta consilia aerotis damus. – Jsme-li sami při dobrém zdraví, snadno se to nemocným radí.
 5. Valere malo quam dives esse. – Chci být raději zdravý než bohatý.
 6. Bona diagnosis, bona curatio. – Dobrá diagnóza, dobrá léčba.
 7. Aegrescit medendo. – Léčba je horší než nemoc.
 8. Mens sana in corpore sano. – Zdravá mysl, zdravé tělo.

Další citáty o zdraví

 1. Snadno všichni jsouce zdrávi dobré rady nemocným dáváme. – Marcus Terentius
 2. Největší ze všech bláznovství je obětovat své zdraví, ať je to pro cokoli, pro výdělek, postup, učenost, slávu, nemluvě o rozkoši a prchavých požitcích: spíš by člověk měl dávat zdraví přednost přede vším ostatním. —  Arthur Schopenhauer
 3. Jsou nejlepší věci za peníze, nebo zadarmo? Ani jedno. Ty nejlepší věci si musíte tvrdě zasloužit: Dobré vztahy, rodina, zdravé tělo, o které se staráte, spravedlivý spánek, sportovní výkon… —  Ivo Lukačovič
 4. Svoboda není nic jiného než schopnost následovat hlas rozumu, zdraví, dobrotivosti, svědomí proti hlasu iracionálních vášní. —  Erich Fromm
 5. Hypochondr – nemocný z povolání. – Wiesław Brudziňski

Hledáte další inspiraci?

Líbily se vám citáty o psech? Podívejte se i na následující články plné citátů:

Uložte si citáty o zdraví na později a svým kamarádům:

Vtipné citáty o zdraví

Citáty o zdraví slavných osobností

Líbí se vám citáty o zdraví? Nasdílejte je svým kamarádům!