137 nejlepších citátů o škole, učení, vzdělávání a učitelích

Přinášíme vám sbírku nejlepších citátů o škole, vzdělání a vzdělávání. Najdete mezi nimi krátké, vtipné, pedagogické, citáty o učitelích, o vzdělání i ty od samotného učitele národů – Jana Amose Komenského.

Citáty můžete vybírat uspořádané podle následujících kategorií:

Citáty o škole od známých osobností

 1. Vzdělání je klíčem k odemčení světa, je pasem svobody. – Oprah Winfreyová
 2. Žáci ze státních škol se bojí chybovat, bez chyb se ale nic nenaučíte. —  Markéta Fibigerová
 3. Škola je chrámem výchovy – a proto nejvíce nezbedností natropí děti ve škole. —  Mark Twain
 4. Ne to, co mám, ale to, co vím, je mým bohatstvím. —  Carlyle
 5. Nikdo z nás není natolik moudrý, že by z času na čas nepotřeboval poradit. —  Schlesinger
 6. Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír. – Jan Masaryk
 7. Školák nezlobí svého učitele jen z nenávisti nebo pohrdání, ale prostě z radosti, že dělá nedobrotu: to odpovídá potřebě jeho povahy.  – Edouard Claparéde
 8. Co si ze střední školy pamatuju nejvíce jsou vzpomínky, které jsem si vytvořil se svými přáteli. – J. J. Watt
 9. Uč se co nejvíce, když jsi mladý, protože život je později příliš zaneprázdněný. – Dana Stewart Scott
 10. Učení je poklad, který bude všude následovat svého majitele. – Čínské přísloví
Citáty o škole a vzdělání

Vtipné citáty o škole a učení

 1. Kdyby nebe vyslyšelo dětské modlitby, nezůstal by naživu ani jeden učitel. – perské přísloví
 2. Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky. – Eduard Bass
 3. Mnohý žák prospívá špatně jen proto, že má víc rozumu než učitel. – František Vymazal
 4. Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání. – Mark Twain
 5. Učíme se po celý život. Až na školní léta. —  Gabriel Laub
  Nejúčinnější by bylo dětem školu přísněji zakázat. – A. P. Herbert
 6. Když čteme zprávy učitelů o našich dětech, máme pocit úlevy a dokonce štěstí, že nikdo nikomu nepodává zprávy o nás. – John Boynton Priestley
 7. Učíme se zejména od toho, koho milujeme. – Johann Wolfgang Goethe
Vtipné citáty o škole a učení

Krátké citáty o škole

 1. Knihy jsou němí učitelé. – Aulus Gellius
 2. Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám. – Neznámý autor
 3. Ve škole miluj studování, za školou studuj milování. – Neznámý autor
 4. Prostý absolvent školy má tři druhy znalostí: cenné, cenné před třiceti lety a bezcenné. – Milan Zelený
 5. Praxe je nejlepší učitelka. —  Marcus Tullius Cicero
 6. Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé. —  Karel Čapek
 7. Neučíme se pro školu, ale pro život. —  Seneca
 8. Historie je učitelkou života. —  Marcus Tullius Cicero
 9. Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky. —  Indíra Gándhí
 10. Škola nemá býti trestnicí, ale domovem lásky a trpělivosti. —  Jakub Jan Ryba

Přečtěte si také: 73 nejlepších vtipů o škole, u kterých se zasmějete

Krátké citáty o škole

Pedagogické citáty

 1. Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. – Charles Farrar Browne
 2. Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlastním vlivem. – Bruce Lee
 3. Nuda je smrtelný hřích učitele. – Johann Friedrich Herbart
 4. Žádný učitel neztroskotal na své nevědomosti – může ztroskotat, jen pokud nevychází s třídou. – Ezra Pound
 5. Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě více u svých druhů, ale nejvíce u svých žáků. –  Talmud
 6. Pamatujme si: Jedna kniha, jedno pero, jedno dítě, a jeden učitel mohou změnit svět. – Malala Yousafzai
 7. Nezáživný učitel je jako vyprahlá půda pro něžné rostliny. —  Marcus Fabius Quintilianus
 8. Co učitelé stráví, tím žáky krmí. —  Karl Kraus
 9. Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem. —  Galén
Pedagogické citáty

Motivační citáty pro studenty

 1. Říci – Končím! není tak těžké; mnohem těžší je říci – Zkusím to!  – Wright
 2. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. – Ralph Waldo Emerson
 3. Vzdělání má trpké kořínky, ale sladké plody . Aristoteles
 4. Abychom uspěli v dnešním světě, potřebujeme správnou kvalifikaci, správné školy a správné přátele na správných místech. – Jonas Ridderstrale
 5. Stručnost je sestra talentu. A.P. Čechů
 6. Pokud se chceš naučit cizí jazyk, najdi si přítelkyni, která jím mluví.
 7. Střední škola je to, co z tebe dělá člověka, kterým jsi. Mám skvělé vzpomínky, dobré i špatné, některé zkušenosti s učením a některé, které si s sebou vezmu do konce života.  – Giancarlo Stanton
 8. Střední škola je o nalezení toho, kdo jsi, protože to je důležitější než snažit se být někým jiným. – Nick Jonas
 9. Cesta ke svobodě – kdykoli a kdekoli na světě – začíná ve třídě. – Hubert Humphrey

Čtěte také: 101 skvělých motivačních citátů, které tě nakopnou!

Citáty o vzdělání

 1. Největším nepřítelem vědění není ignorance, je to iluze vědění. —  Stephen Hawking
 2. Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha. —  Seneca
 3. Jedním z cílů vzdělávání by mělo být naučit se, že život je drahocenný. —  Abraham Maslow
 4. Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole. —  Karel Čapek
 5. Člověk, který přestane studovat jen proto, že dokončil školu, je navždy a beznadějně odsouzen k průměrnosti, bez ohledu na jeho povolání. Cesta k úspěchu je cestou neustálého získávání nových znalostí. – Napoleon Hill
 6. Gramotnost je formou otroctví, dokud čtenář nepraktikuje systematickou formu kritického myšlení. – Richard Grove
 7. Čím více člověk ví, tím je větší. – Maxim Gorkij
  Odměny a tresty jsou nejnižší formou vzdělávání. —  Čuang-c‘
 8. Neznalost je strašně nebezpečnou zbraní. Většina pomluv a urážek nevzniká proto, že by byli lidé špatní, ale protože nevědí. Největší zločiny lidstva byly spáchány z fanatizmu. Fantismus je otcem nevědomosti. To s úrovní vzdělání nemá nic společného. Sebeovládání, trpělivost, úcta k druhým, schopnost jít v životě cestou dobra, kráčet za ideály humanizmu – jsou daleko důležitějšími faktory než formální školní vzdělání, byť i univerzitního charakteru. – Jan Berwid-Buquoy
Citáty o vzdělání

Citáty o škole a vzdělání – Jan Amos Komenský

 1. Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.
 2. S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.
  Škola bez kázně – mlýn bez vody.
  Každému člověku je jeho věk školou.
   Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.
 3. Význačné věci opakovat je klíč a hřebík k paměti.
 4. Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.
 5. Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách něměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.
 6. Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory Tvůrci nejpodobnějšími.

Citáty o učitelích

 1. Slabosti velikánů uhodnou malí lidé, jako děti uhodnou slabosti učitelů. —  Jean Paul
 2. Vyučuje-li učitel, jen aby si zajistil obživu, nudí se jeho žáci, jsou unaveni a skomírají s ním. – Konstantin Sergejevič Stanislavskij
 3. Dobrý člověk je učitelem horšího, horší člověk je materiálem člověka dobrého. Ten, kdo si neváží svého učitele anebo nemá rád materiál, s kterým pracuje, dopouští se chyby. —  Lao-c‘
  Učitelé a dospělí vám některé věci neřeknou nikdy.  – Robert Fulghum

O škole a životě a tak trochu i o škole života.

 1. Život je nejlepší školou života. – Jára Cimrman
 2. Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří někoho vychovat, je život. —  Gabriel Laub
 3. Celý život je neustále jen vzdělávání. —  Eleanor Roosevelt
 4. Ve škole musíme dávat pozor – a v životě ještě větší. —  Pavel Kosorin
 5. Z příkladu jiných lidí se nauč, co máš dělat a co ne. Život jiných je naším učitelem. – Marcus Porcuis Cate Censorius
 6. Žijeme proto, abychom se učili. Ale když se vše naučíme, bývá bohužel příliš pozdě na to, abychom žili. – Carolyn Wells
 7. Mít příliš krásnou ženu je pro muže stejný úděl jako získat vysokoškolský diplom. Obojím se může před ostatními chlubit, ale zároveň musí celý život dokazovat kvality, jimiž si je zasloužil. – Zdeňka Ortová
 8. Zapsali jste se na denní studium školy jménem život. Každý den budete mít příležitost se něco naučit. Vyučování se vám může buď líbit, nebo ho můžete považovat za zbytečné a hloupé. – Chérie Carter-Scott
 9. Koho museli do školy pohlavkovat, jak dorostl, hned se stal přítelem a podporovatelem školy. – Jakub Arbes
 10. Čas je dobrý učitel. Škoda jen, že ho nikdo z jeho žáků nepřežije. – Kurt Götz
 11. Ve škole života není prázdnin, ani svátků, ani nedělí. —  Vlasta Burian
 12. I ve škole života zanedbávají mnozí své domácí úkoly. —  Zdeňka Ortová
 13. Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný. —  Thomas Carlyle

Čtěte také: Citáty o životě – 100 nejlepších citátů pro každý den

O škole a životě a tak trochu i o škole života.

Další citáty o škole

 1. Ve škole jsem získal více tím, že jsem koukal z okna a fantazíroval, než naslouchal výkladům. – Robert Redford
 2. Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele. – Sókratés
 3. Učitelky mají v sobě něco, z čeho mi naskakuje husí kůže. – Agatha Christie
 4. Škola vykoná dost, když nezabije v žákovi rozum. —  František Vymazal
 5. Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pán-bůh: je toho dost pro největší pýchu vychovatelů. – Karel Čapek
 6. ,Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učilo žít s lidmi a se světem. – Adam Mickiewicz
 7. Školy plní stejné sociální funkce jako věznice a blázince – definují, třídí, řídí a regulují lidi. —  Michel Foucault
 8. Škola je místo, kde se mnohdy pracně učíme něco, co pak už nikdy v životě nebudeme potřebovat. —  Lech Przeczek
 1. Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. —  Robert Fulghum
 2. Studentům je systematicky vštěpováno, aby se spokojili s vyučováním namísto učení se, postupem na vyšší stupeň školy namísto vzdělání, s vysvědčením či diplomem namísto znalosti věci a se sebevědomým projevem namísto schopnosti říci něco nového. Škola je směřuje k tomu, aby akceptovali služby namísto hodnot. —  Ivan Illich
 3. Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učila žít s lidmi a se světem.  – Adam Mickiewicz
 4. Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem. Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem. – čínské přísloví
 5. Negramotní 21. století nebudou ti, kteří nebudou umět číst a psát, ale ti, kteří se nebudou umět učit. – Alvin Toffler
 6. Inovátoři a kreativní géniové nebudou nikdy vychováni na školách. Protože jsou to přesně ti lidé, kteří odmítají to, co je na škole učili. – Ludwig von Mises
 7. Zkušenost je drahá škola, ale hlupáci do ní nechodí.
  Benjamin Franklin
 8. Je pravda, že synové boháčů a králů se mohou naučit dokonale pouze jízdě na koni, ale ničemu jinému, neboť ve školách jim svým vychvalováním podkuřuje učitel, při zápasu jim úmyslně podléhá soupeř: jen kůň, který neví a nerozlišuje, kdo je boháč a kdo chuďas, shodí vždy jen ty, kteří neumějí jezdit. —  Plútarchos

Hledáte další inspiraci?

Líbily se vám citáty o úsměvu? Podívejte se i na následující články:

Uložte si citáty o škole na později a svým kamarádům:

Citáty o škole od známých osobností

Vtipné citáty o škole a učení

Líbí se vám citáty o škole? Nasdílejte je svým kamarádům!