75 nejkrásnějších citátů o přírodě (známé i méně známé)

Vytvořili jsme pro vás sbírku, ve které najdete ty nejkrásnější citáty o příroděKterý z citátů bude váš oblíbený?

Citáty můžete vybírat uspořádané podle následujících kategorií:

Nejlepší citáty o přírodě od slavných osobností

 1. Příroda je zdrojem všech skutečných znalostí. Má svou vlastní logiku, své vlastní zákony, nemá žádný účinek bez příčiny ani vynález bez nutnosti. —  Leonardo Da Vinci
 2. Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý, pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. —  Seneca
 3. Každou procházkou v přírodě dostanete více než hledáte. – John Muir
 4. Nemůžeme rozkazovat přírodě, můžeme ji jenom poslouchat. – Francis Bacon
 5. Obdivovat přírodu vždy a všude jest žití.  – May Švabinský
 6. Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání. —  Galileo Galilei
 7. Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda. – Hippokratés
 8. Věda slouží k poznání sebe sama a vlastní úlohy v prostoru a čase. Porozumíme-li zákonům, které řídí přírodu, pochopíme i to, co řídí nás, a naopak. —  Giordano Bruno
 9. V přírodě je více moudrosti než v knihách. – Bernard de Clairvaux
 10. Nejen lidské výrobky obsahují kurvítka – přírodou naprogramovaná smrt je velice podobný jev, ale živočichům obvykle dovoluje mnohem vyšší životnost. —  Sebastián Wortys
 11. Příroda obdařila lidi smíchem, aby jim vynahradila, že musejí přemýšlet. – Marcel Pagnol
 12. Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. – Hans Christian Andersen
 13. V přírodě je přežití a úspěch otázkou těch nejschopnějších a nejpřitažlivějších. – Charles Darwin
 14. Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla. – Johann Wolfgang von Goethe
 15. To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle. – Marcus Tullius Cicero
 16. Lesy jsou plícemi naší země, které čistí vzduch a dodávají našim lidem novou sílu. —  Franklin Delano Roosevelt
Nejlepší citáty o přírodě od slavných osobností

Krátké citáty o přírodě

 1. Největším dobrem je žít podle přírody. —  Marcus Tullius Cicero
 2. Podívej se hluboko do přírody a pak všechno lépe pochopíš. —  Albert Einstein
 3. Nevědomí je příroda a příroda nikdy nelže. —  Carl Gustav Jung
 4. Umění se zrodilo z vnímání a pozorování přírody. —  Marcus Tullius Cicero
 5. Co se děje ve shodě s přírodou, není zlo. —  Marcus Aurelius
 6. Příroda to tak vymyslela, že každý nakonec nějak dostane, co si zaslouží. —  Robert Fulghum
 7. Zázraky se nedějí v rozporu s přírodou, nýbrž s našimi znalostmi o přírodě. —  Aurelius Augustinus
 8. Boj stvořila příroda, nenávist vynašel člověk. —  Karel Čapek
 9. Příroda není nic jiného než Bůh ve věcech. —  Giordano Bruno
 10. Každý z nás dluží přírodě svoji smrt. —  Sigmund Freud
 11. Láska je největší léčivá síla v přírodě. —  Osho
 12. Nemiluj člověka méně, ale přírodu více. – Lord Byron
 13. Příroda rovné čáry nezná. – Simon Mawer
 14. Příroda spasí vás. V té bibli čtěte! – Svatopluk Čech
 15. Příroda nedělá nic bez účelu nebo zbytečně. – Joseph Addison
 16. Co je v souladu s přírodou musí být považováno za dobré. —  Marcus Tullius Cicero
 17. Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit. —  Marcus Tullius Cicero
 18. Kdo pochopíš krásu přírody, nemůžeš zabloudit. —  Marcus Tullius Cicero
 19. Kdo nezná přírodu, Ten nepoznal život.
Krátké citáty o přírodě

Citáty o lese a stromech

 1. V přírodě nenajdeš dva stejné stromy, dva stejné klasy … Nic se neopakuje, fantazie přírody je neopakovatelná. – Poeplau Wolfgang
 2. Jednotlivý strom nevytváří ještě les. – Čínské přísloví
 3. Nesmíme nikdy zamomínat na to, že každý mohutný strom započal svoji dráhu jako nepatrná sazenička. – Adenauer Konrad
 4. Bouře zpevňují kořeny stromů. – McDonald
 5. Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka. – John Rushin
 6. Co je pro člověka jeho jméno, to je pro strom jeho stín. – Čínské přísloví
 7. Stromy, které rostou nejpomaleji, mají nejlepší plody. – Koliere
 8. Do lesa jdu, abych ztratil mysl a našel svou duši. —  John Muir
 9. Pro lidi znamená tvář tolik, jako kůra pro stromy. – Čínské přísloví
 10. Stromy jsou básně, které země píše do nebe. – Neznámý autor
 11. Strom neoklameš: roste podle toho, jaký mu dáš směr. – Antoine de Saint-Exupéry
 12. Hlava je pro člověka právě tak důležitá jako koruna pro kmen stromu. – Čínské přísloví
 13. Jak se do lesa volá, tak hajný střelbou z brokovnice odpovídá. – Przeczek Lech
 14. V horách se vyskytují i tisícileté stromy, sotva však se setkáš se stoletým člověkem. – Čínské přísloví
 15. Když se kácejí stromy, naslouchá celý les. —  Ruské přísloví
 16. Suchý strom z jara zase vypučí, jen člověk není dvakrát mlád. – Přísloví čínské
 17. Les promlouvá jenom k těm, kdo se dovedou důvěrně přiblížit k jeho tvorům. —  Michail Michajlovič Prišvin
 18. Jednou z nejsmutnějších tragédií historické doby je jistě postupné mizení lesů z celého povrchu naší planety. —  Sávitrí Déví Mukherdží
Citáty o lese a stromech

Citáty o přírodě anglicky (s překladem)

 1. „We don’t inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children.“ – Zemi nedědíme po našich předcích, půjčujeme si ji od našich dětí. — Přísloví amerických indiánů
 2.  „I believe in God, only I spell it Nature.“ – Věřím v Boha, jen ho nazývám „Příroda“. — Frank Lloyd Wright
 3. „Heaven is under our feet as well as over our heads.“ – Nebe je pod našima nohama i nad našimi hlavami.  — Henry David Thoreau
 4. „To me a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug.“ – Pro mě je bujný koberec z jehličí nebo houbovitá tráva lepší než ten nejluxusnější perský koberec. — Helen Keller
 5. „Choose only one master—nature.“ – Vyberte si pouze jednoho učitele – přírodu. — Rembrandt
 6. „Nature does not hurry, yet everything is accomplished.“ – Příroda nespěchá, přesto je všeho dosaženo. — Lao Tzu
 7. „If you truly love nature, you will find beauty everywhere.“ – Pokud skutečně milujete přírodu, najdete krásu všude. — Laura Ingalls Wilder
 8. „Study nature, love nature, stay close to nature. It will never fail you.“ – Studujte přírodu, milujte přírodu, zůstaňte blízko přírody. Nikdy vás nezklame. — Frank Lloyd Wright
 9. „Men argue. Nature acts.“ – Muži se hádají. Příroda jedná. — Voltaire
 10. „Colors are the smiles of nature. “ Barvy jsou úsměvy přírody. — Leigh Hunt
 11.  „Land really is the best art.“ Země je opravdu nejlepší umění. — Andy Warhol
 12. „Spring is nature’s way of saying, ‘Let’s party!’ “ Jaro je způsob, jak příroda říká: „Pojďme na párty!“  — Robin Williams
 13. „Adopt the pace of nature. Her secret is patience. “ Osvojme si tempo přírody. Její tajemství je trpělivost. — Ralph Waldo Emerson
Citáty o přírodě anglicky (s překladem)

Citáty o přírodě a zvířatech

 1. Vše v přírodě – každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit. – Eckhart Tolle
 2. Tygr chrání les a les tygra. —  Bengálské přísloví
 3. Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná. —  Albert Einstein
 4. Zvíře má duši. —  Aristoteles
 5. Buď dobrý k lidem, k rostlinám i zvířatům. Nepronásleduj lidi ani zvířata a nepůsob jim bolest. —  Lao-c‘
 6. Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem. —  Mark Twain
 7. Zvířata jsou mí přátelé a já svoje přátele nejím. —  George Bernard Shaw
 8. Dokonalý člověk neznamená nic, pokud nešíří dobré skutky, pokud neutěšuje zarmoucené lidi i zvířata. —  Buddha

Čtěte také: 151 nejkrásnějších citátů o koních

Citáty o přírodě a zvířatech

Citáty o přírodě ke dni Země

 1. Myšlení pro budoucnost znamená být loajální vůči přírodě. —  Arne Næss
 2. Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, musíme se naučit žít v harmonii a míru mezi sebou a s přírodou. To není jen sen, ale nutnost. —  Dalajláma
 3. Lidem nepatří země, lidé patří zemi.
 4. Příroda vytvořila nás a my jen věci co narušuji přírodu.
 5. Až se vykácí poslední strom, až se zamoří všechny vody, až zemře poslední živočich a zůstaneme na Zemi sami, pak poznáme, že peníze nejsou vše.
 6. Lesy předcházejí lidstvo, pouště je následují. —  François-René de Chateaubriand

Latinské citáty o přírodě

 1. Natura, artis magistra. – Příroda, učitel výtvarné výchovy.
 2. Natura nihil fit in frustra. – . Příroda nedělá nic nadarmo.
 3. Natura in minima maxima. – Příroda je nejlepší v těch nejmeších věcech.
 4. Natura non facit saltus. – Příroda nedělá skoky.
 5. Natura abhorret a vacua. – Příroda oškliví prázdnotu.
 6. Sine sole sileo. – Bez slunce, ticho.

Další citáty o přírodě

 1. Vše v přírodě – každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit. —  Eckhart Tolle
 2. A je to příroda, která mne vždy povznáší. Jsem šťastná, když slyším, jak trylkují ptáci. Mám raději květiny než brilianty. —  Aenne Burda
 3. Příroda nedělá chyby. Správný a špatný jsou lidské kategorie. Přírodní proces je právě to, co je, a nic více – není to nesmysl a není to nerozumné. Fakt je ten, že my nerozumíme. —  Carl Gustav Jung
 4. Krása ženství je součástí přírody, kdežto síla mužství součástí vesmíru. —  Vincent Van Gogh
 5. Rozum je jedinný dar, který příroda rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo. —  Michel De Montaigne
 6. Lidský duch i jeho tělesná schránka musí žít v souladu s přírodou a se zákony vesmíru. Ztroskotá, kdykoli se od nich odchýlí. —  Otto František Babler
 7. Příroda nám ukazuje cestu k sobě domů, cestu z vězení vlastních myslí. – Eckhart Tolle
 8. Slyšeli jste již o růži, která vyrostla z trhliny v betonu, což dokazuje, že zákony přírody jsou nesprávné – naučila se chodit i bez nohou. —  Tupac Shakur
 9. Kdybych měl vyjmenovat tři nejcennější zdroje života, měl bych říci, knihy, přátelé a příroda. – John Burroughs
 10. Miluji přírodu! Zvlášť když má míry 90-60-90. – Žáček
 11. Škoda, když člověk propásne ty chvíle, kdy voněl les a pleť. —  František Branislav

Hledáte další inspiraci?

Líbily se vám citáty o přírodě? Podívejte se i na následující články plné citátů:

Uložte si citáty na později a svým kamarádům:

Citáty o přírodě od slavných osobností

Citáty o lese a stromech

Líbí se vám citáty? Nasdílejte je svým kamarádům!

Některé články mohou obsahovat affiliate odkazy. Získáváme za ně menší provize, ze kterých financujeme provoz webu.
shares

Do you like this article? Share it!

Share this with your friends: