75 nejkrásnějších citátů o přírodě (známé i méně známé)

Vytvořili jsme pro vás sbírku, ve které najdete ty nejkrásnější citáty o příroděKterý z citátů bude váš oblíbený?

Citáty můžete vybírat uspořádané podle následujících kategorií:

Nejlepší citáty o přírodě od slavných osobností

 1. Příroda je zdrojem všech skutečných znalostí. Má svou vlastní logiku, své vlastní zákony, nemá žádný účinek bez příčiny ani vynález bez nutnosti. —  Leonardo Da Vinci
 2. Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý, pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. —  Seneca
 3. Každou procházkou v přírodě dostanete více než hledáte. – John Muir
 4. Nemůžeme rozkazovat přírodě, můžeme ji jenom poslouchat. – Francis Bacon
 5. Obdivovat přírodu vždy a všude jest žití.  – May Švabinský
 6. Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání. —  Galileo Galilei
 7. Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda. – Hippokratés
 8. Věda slouží k poznání sebe sama a vlastní úlohy v prostoru a čase. Porozumíme-li zákonům, které řídí přírodu, pochopíme i to, co řídí nás, a naopak. —  Giordano Bruno
 9. V přírodě je více moudrosti než v knihách. – Bernard de Clairvaux
 10. Nejen lidské výrobky obsahují kurvítka – přírodou naprogramovaná smrt je velice podobný jev, ale živočichům obvykle dovoluje mnohem vyšší životnost. —  Sebastián Wortys
 11. Příroda obdařila lidi smíchem, aby jim vynahradila, že musejí přemýšlet. – Marcel Pagnol
 12. Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. – Hans Christian Andersen
 13. V přírodě je přežití a úspěch otázkou těch nejschopnějších a nejpřitažlivějších. – Charles Darwin
 14. Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla. – Johann Wolfgang von Goethe
 15. To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle. – Marcus Tullius Cicero
 16. Lesy jsou plícemi naší země, které čistí vzduch a dodávají našim lidem novou sílu. —  Franklin Delano Roosevelt
Nejlepší citáty o přírodě od slavných osobností

Krátké citáty o přírodě

 1. Největším dobrem je žít podle přírody. —  Marcus Tullius Cicero
 2. Podívej se hluboko do přírody a pak všechno lépe pochopíš. —  Albert Einstein
 3. Nevědomí je příroda a příroda nikdy nelže. —  Carl Gustav Jung
 4. Umění se zrodilo z vnímání a pozorování přírody. —  Marcus Tullius Cicero
 5. Co se děje ve shodě s přírodou, není zlo. —  Marcus Aurelius
 6. Příroda to tak vymyslela, že každý nakonec nějak dostane, co si zaslouží. —  Robert Fulghum
 7. Zázraky se nedějí v rozporu s přírodou, nýbrž s našimi znalostmi o přírodě. —  Aurelius Augustinus
 8. Boj stvořila příroda, nenávist vynašel člověk. —  Karel Čapek
 9. Příroda není nic jiného než Bůh ve věcech. —  Giordano Bruno
 10. Každý z nás dluží přírodě svoji smrt. —  Sigmund Freud
 11. Láska je největší léčivá síla v přírodě. —  Osho
 12. Nemiluj člověka méně, ale přírodu více. – Lord Byron
 13. Příroda rovné čáry nezná. – Simon Mawer
 14. Příroda spasí vás. V té bibli čtěte! – Svatopluk Čech
 15. Příroda nedělá nic bez účelu nebo zbytečně. – Joseph Addison
 16. Co je v souladu s přírodou musí být považováno za dobré. —  Marcus Tullius Cicero
 17. Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit. —  Marcus Tullius Cicero
 18. Kdo pochopíš krásu přírody, nemůžeš zabloudit. —  Marcus Tullius Cicero
 19. Kdo nezná přírodu, Ten nepoznal život.
Krátké citáty o přírodě

Citáty o lese a stromech

 1. V přírodě nenajdeš dva stejné stromy, dva stejné klasy … Nic se neopakuje, fantazie přírody je neopakovatelná. – Poeplau Wolfgang
 2. Jednotlivý strom nevytváří ještě les. – Čínské přísloví
 3. Nesmíme nikdy zamomínat na to, že každý mohutný strom započal svoji dráhu jako nepatrná sazenička. – Adenauer Konrad
 4. Bouře zpevňují kořeny stromů. – McDonald
 5. Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka. – John Rushin
 6. Co je pro člověka jeho jméno, to je pro strom jeho stín. – Čínské přísloví
 7. Stromy, které rostou nejpomaleji, mají nejlepší plody. – Koliere
 8. Do lesa jdu, abych ztratil mysl a našel svou duši. —  John Muir
 9. Pro lidi znamená tvář tolik, jako kůra pro stromy. – Čínské přísloví
 10. Stromy jsou básně, které země píše do nebe. – Neznámý autor
 11. Strom neoklameš: roste podle toho, jaký mu dáš směr. – Antoine de Saint-Exupéry
 12. Hlava je pro člověka právě tak důležitá jako koruna pro kmen stromu. – Čínské přísloví
 13. Jak se do lesa volá, tak hajný střelbou z brokovnice odpovídá. – Przeczek Lech
 14. V horách se vyskytují i tisícileté stromy, sotva však se setkáš se stoletým člověkem. – Čínské přísloví
 15. Když se kácejí stromy, naslouchá celý les. —  Ruské přísloví
 16. Suchý strom z jara zase vypučí, jen člověk není dvakrát mlád. – Přísloví čínské
 17. Les promlouvá jenom k těm, kdo se dovedou důvěrně přiblížit k jeho tvorům. —  Michail Michajlovič Prišvin
 18. Jednou z nejsmutnějších tragédií historické doby je jistě postupné mizení lesů z celého povrchu naší planety. —  Sávitrí Déví Mukherdží
Citáty o lese a stromech

Citáty o přírodě anglicky (s překladem)

 1. „We don’t inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children.“ – Zemi nedědíme po našich předcích, půjčujeme si ji od našich dětí. — Přísloví amerických indiánů
 2.  „I believe in God, only I spell it Nature.“ – Věřím v Boha, jen ho nazývám „Příroda“. — Frank Lloyd Wright
 3. „Heaven is under our feet as well as over our heads.“ – Nebe je pod našima nohama i nad našimi hlavami.  — Henry David Thoreau
 4. „To me a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug.“ – Pro mě je bujný koberec z jehličí nebo houbovitá tráva lepší než ten nejluxusnější perský koberec. — Helen Keller
 5. „Choose only one master—nature.“ – Vyberte si pouze jednoho učitele – přírodu. — Rembrandt
 6. „Nature does not hurry, yet everything is accomplished.“ – Příroda nespěchá, přesto je všeho dosaženo. — Lao Tzu
 7. „If you truly love nature, you will find beauty everywhere.“ – Pokud skutečně milujete přírodu, najdete krásu všude. — Laura Ingalls Wilder
 8. „Study nature, love nature, stay close to nature. It will never fail you.“ – Studujte přírodu, milujte přírodu, zůstaňte blízko přírody. Nikdy vás nezklame. — Frank Lloyd Wright
 9. „Men argue. Nature acts.“ – Muži se hádají. Příroda jedná. — Voltaire
 10. „Colors are the smiles of nature. “ Barvy jsou úsměvy přírody. — Leigh Hunt
 11.  „Land really is the best art.“ Země je opravdu nejlepší umění. — Andy Warhol
 12. „Spring is nature’s way of saying, ‘Let’s party!’ “ Jaro je způsob, jak příroda říká: „Pojďme na párty!“  — Robin Williams
 13. „Adopt the pace of nature. Her secret is patience. “ Osvojme si tempo přírody. Její tajemství je trpělivost. — Ralph Waldo Emerson
Citáty o přírodě anglicky (s překladem)

Citáty o přírodě a zvířatech

 1. Vše v přírodě – každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit. – Eckhart Tolle
 2. Tygr chrání les a les tygra. —  Bengálské přísloví
 3. Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná. —  Albert Einstein
 4. Zvíře má duši. —  Aristoteles
 5. Buď dobrý k lidem, k rostlinám i zvířatům. Nepronásleduj lidi ani zvířata a nepůsob jim bolest. —  Lao-c‘
 6. Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem. —  Mark Twain
 7. Zvířata jsou mí přátelé a já svoje přátele nejím. —  George Bernard Shaw
 8. Dokonalý člověk neznamená nic, pokud nešíří dobré skutky, pokud neutěšuje zarmoucené lidi i zvířata. —  Buddha

Čtěte také: 151 nejkrásnějších citátů o koních

Citáty o přírodě a zvířatech

Citáty o přírodě ke dni Země

 1. Myšlení pro budoucnost znamená být loajální vůči přírodě. —  Arne Næss
 2. Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, musíme se naučit žít v harmonii a míru mezi sebou a s přírodou. To není jen sen, ale nutnost. —  Dalajláma
 3. Lidem nepatří země, lidé patří zemi.
 4. Příroda vytvořila nás a my jen věci co narušuji přírodu.
 5. Až se vykácí poslední strom, až se zamoří všechny vody, až zemře poslední živočich a zůstaneme na Zemi sami, pak poznáme, že peníze nejsou vše.
 6. Lesy předcházejí lidstvo, pouště je následují. —  François-René de Chateaubriand

Latinské citáty o přírodě

 1. Natura, artis magistra. – Příroda, učitel výtvarné výchovy.
 2. Natura nihil fit in frustra. – . Příroda nedělá nic nadarmo.
 3. Natura in minima maxima. – Příroda je nejlepší v těch nejmeších věcech.
 4. Natura non facit saltus. – Příroda nedělá skoky.
 5. Natura abhorret a vacua. – Příroda oškliví prázdnotu.
 6. Sine sole sileo. – Bez slunce, ticho.

Další citáty o přírodě

 1. Vše v přírodě – každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit. —  Eckhart Tolle
 2. A je to příroda, která mne vždy povznáší. Jsem šťastná, když slyším, jak trylkují ptáci. Mám raději květiny než brilianty. —  Aenne Burda
 3. Příroda nedělá chyby. Správný a špatný jsou lidské kategorie. Přírodní proces je právě to, co je, a nic více – není to nesmysl a není to nerozumné. Fakt je ten, že my nerozumíme. —  Carl Gustav Jung
 4. Krása ženství je součástí přírody, kdežto síla mužství součástí vesmíru. —  Vincent Van Gogh
 5. Rozum je jedinný dar, který příroda rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo. —  Michel De Montaigne
 6. Lidský duch i jeho tělesná schránka musí žít v souladu s přírodou a se zákony vesmíru. Ztroskotá, kdykoli se od nich odchýlí. —  Otto František Babler
 7. Příroda nám ukazuje cestu k sobě domů, cestu z vězení vlastních myslí. – Eckhart Tolle
 8. Slyšeli jste již o růži, která vyrostla z trhliny v betonu, což dokazuje, že zákony přírody jsou nesprávné – naučila se chodit i bez nohou. —  Tupac Shakur
 9. Kdybych měl vyjmenovat tři nejcennější zdroje života, měl bych říci, knihy, přátelé a příroda. – John Burroughs
 10. Miluji přírodu! Zvlášť když má míry 90-60-90. – Žáček
 11. Škoda, když člověk propásne ty chvíle, kdy voněl les a pleť. —  František Branislav

Hledáte další inspiraci?

Líbily se vám citáty o přírodě? Podívejte se i na následující články plné citátů:

Uložte si citáty na později a svým kamarádům:

Citáty o přírodě od slavných osobností

Citáty o lese a stromech

Líbí se vám citáty? Nasdílejte je svým kamarádům!