Bermudský trojúhelník od A do Z: záhady, teorie, vysvětlení

Bermudský trojúhelník fascinuje lidstvo mnoho let. Tento termín je opředený mnoha legendami a snahou jej vysvětlit. Ty, kteří na něj věří, může pěkně děsit. Jiní jej mají za pouhé bajky a pověsti, které se tradují.

Co je na povídačkách o bermudském trojúhelníku pravdy? Jaké známe jeho vysvětlení a jaké nejznámější příhody se s ním pojí? To vše si přiblížíme a objasníme v tomto článku.

Co je bermudský trojúhelník?

Nejprve si musíme vysvětlit, co pod pojmem bermudský trojúhelník vlastně rozumíme.

  • Bermudskému trojúhelníku se leckdy přezdívá také ďáblův trojúhelník.
  • Jde o oblast v Atlantickém oceánu mezi jižním cípem Floridy, Portorikem a Bermudským souostrovím na pomezí Mexického zálivu a západního Atlantiku. Zahrnuje tak i část Sargasového moře a protéká jím Golfský proud.
  • Trojúhelník je téměř rovnostranný, jeho rozloha činí přibližně 1 134 105,5 kilometrů čtverečních.
Bermudský trojúhelník

Čím je trojúhelník specifický?

Oblast bermudského trojúhelníku už několik let děsí lidstvo tím, že v ní z údajně nevysvětlitelných důvodů mizí lodě a letadla. Jejich vraky a ani pasažéry se doposud nepodařilo nalézt. Případně z lodí zmizely záhadně posádky a plavidla byla nalezena opuštěná.

Bermudský trojúhelník nicméně není schváleným a uznávaným zeměpisným názvem, píše se proto s malým písmenem na začátku.

Nejznámější záhady bermudského trojúhelníku

Problémy v oblasti bermudského trojúhelníku jsou zmiňovány odnepaměti. Už Kryštof Kolumbus je zmiňuje ve svém lodním deníku z roku 1942. Podle jeho záznamů se kompas choval divně a nad mořem přelétl ohnivý pás, námořníci viděli pohybující se světlo a neobvyklé záblesky.

Nicméně až v druhé polovině 20. století, kdy byly technologie již na slušné úrovni, bylo zaznamenáno několik záhadných událostí v této oblasti Atlantiku. Blíže si je představíme.

1) Let číslo 19

Jedná se o případ americké letky z 5. prosince 1945. Tehdy záhadně zmizelo pět amerických bombardérů Grumman TBF Avenger.

Pětice letadel se za jasného a klidného dne vydala na cvičný let ze základny ve Fort Lauderdale na Floridě. Měla úkol proletět zadanou trasu s nácvikem bombardování.

Velitel letky Charles Taylor začal náhle v komunikaci s věží hovořit o zhoršení viditelnosti, divné barvě moře, podivném chování obou palubních kompasů a problému s hodinami. Pak se spojení přerušilo a letadla v oblasti trojúhelníku zmizela.

Bylo po nich vyhlášeno pátrání, ale letadla se už nikdy nenašla. Aby toho nebylo málo, tak se při pátrání ztratil i letoun Martin Mariner s třináctičlennou posádkou. Jeho vrak se také nikdy nepodařilo nalézt.

Oficiální vysvětlení:

Vyšetřovací komise dospěla k závěru, že příčinou ztráty bylo špatné počasí a to, že velitel letky neuposlechl pokyny a letěl špatným směrem. Tak se dostal přímo nad Atlantik a letadla po vyčerpání veškerého paliva postupně havarovala v moři.

Bermudský trojúhelník od A do Z: záhady, teorie, vysvětlení

2) Loď Cyclops

Další zmizení v oblasti bermudského trojúhelníku bylo zaznamenané v případě nákladního plavidla Cyclops, které převáželo manganovou rudu. Na palubě bylo 309 členů posádky.

Loď zmizela začátkem března 1918 při plavbě z Barbadosu do Norfolku ve Virginii. Do cíle nedoplula. Co je záhadné, tak to, že nebylo zaznamenáno ani volání o pomoc, ačkoliv vysílačka byla k dispozici.

Pátrání bylo neúspěšné. Nepodařilo se najít vrak ani nikoho z námořníků.

Oficiální vysvětlení:

Úřady se shodly nejprve na tom, že mohla plavidlo zničit některá z německých ponorek. Později však bylo prokázáno, že v té době v dané oblasti žádná nebyla, stejně tak došlo k vyloučení přítomnosti námořní miny.

Některé teorie hovoří o vzpouře posádky na lodi, případném únosu plavidla kapitánem.

Bermudský trojúhelník od A do Z: záhady, teorie, vysvětlení

3) Loď Marine Sulphur Queen

Další zmizení bylo v této oblasti zaznamenáno v roce 1963. Tehdy se ztratilo nákladní plavidlo Marine Suplhur Queen, které plulo z Beaumontu v Texasu do Norfolku ve Virginii.

Loď o délce 142 metrů převážela náklad patnáct tisíc tun roztavené síry. Na palubě se nacházela posádka o 39 mužích. Co je zvláštní, tak že loď opět zmizela náhle a nebyly zaznamenány rádiové pokusy o spojení a volání o pomoc.

Pátrání stejně je v předchozích případech nepřineslo žádné uspokojivé výsledky. Zmizení je doposud záhadou, kterou se nepodařilo uspokojivě objasnit.

Oficiální vysvětlení:

Jako nejpravděpodobnější příčina zmizení je uváděn výbuch nákladu síry. Operovalo se také s variantou únosu ze strany Kubánců nebo otravou posádky plyny z roztavené síry či rozlomením trupu lodi. Za nejpravděpodobnější vysvětlení události se však pokládá bouře.

Bermudský trojúhelník od A do Z: záhady, teorie, vysvětlení

Co se v oblasti bermudského trojúhelníku děje?

  • V prostoru bermudského trojúhelníku dochází relativně často k náhlé ztrátě viditelnosti. Nelze při tom určit polohu obzoru.
  • Dochází také k poruchám kompasu, kdy střelka vykonávala chaotické pohyby nebo se otáčela kolem své osy.
  • Podle některých vědců však za záhadné jevy v bermudském trojúhelníku mohou převážně obyčejné magnetické nezvyklosti. To znamená, že střelka kompasu se místo k magnetickému severu, jak to má být správně, otáčí k pravému zeměpisnému severu.
  • Také se dějí podivuhodné mimozemské jevy, kdy se zjeví tajemná světla na obloze nebo pod hladinou moře.
  • Nepochopitelné časové posuny nejsou výjimkou. Letadla například doletěla příliš brzy nebo příliš pozdě na to, jakou rychlostí a na jakou vzdálenost letěla.
Bermudský trojúhelník

Oficiální teorie k bermudskému trojúhelníku

1) Golfský proud

Podle některých badatelů za tajuplné úkazy může Golfský proud. Tato podmořská řeka široká až 80 kilometrů teče rychlostí čtyři metry za sekundu. Proud je tedy opravdu rychlý. Proto může vraky zanést daleko od místa ztroskotání. Oceán je nesmírně rozlehlý, takže je může zanést i do nejrůznějších kaňonů a údolí. Možností je spousta.

2) Metan

Plyn metan může mít v záhadných jevech také prsty. Pod Floridou se totiž nachází podmořská plošina Blake, která má obrovské zásoby metanu. Podle výzkumníků z Anglie právě tento plyn způsobuje potápění lodí.

V praxi to funguje tak, že když metan vystoupá z mořských hlubin na hladinu moře ve větším množství, tak dovede snížit hustotu vody. Kvůli tomu se může plavidlo snadno potopit. Stane se to tak rychle, že posádka nemá dostatek času na to, aby je opustila.

3) Modré díry

Potopení lodí a letadel hrozí také z důvodu takzvaných modrých děr. O co jde? V oblasti Baham se rozprostírá pod hladinou spousta propastí, tunelů a vápencových útvarů. Jedná se o modré díry, uvnitř nichž působí silné proudy. Při přílivu a odlivu vtlačují vodu dovnitř děr a způsobují tak trychtýř, který má na hladině podobu víru a dokáže vcucnout plavidla.

Neoficiální teorie k bermudskému trojúhelníku

1) Mimozemšťané

Jedním z často zmiňovaných vysvětlení je kontakt s UFO a návštěvami kosmických civilizací ve vesmírných lodích. Podle této teorie mimozemské bytosti unáší lidi, aby je mohli zkoumat a dělat na nich pokusy.

Jiná teorie zase tvrdí, že ufouni mají hluboko pod vodou své základny, odkud startují na průzkumné lety. A možná právě kvůli tomu jsou pod vodou k vidění tajuplná světla různých tvarů.

Někteří odvážlivci dokonce tvrdí, že viděli UFO vlétnout do moře anebo z něj naopak vylétnout.

Něco pravdy na tom možná bude, hlášení o pozorování UFO v této oblasti je statisticky vyšší než z okolních částí USA nebo Mexika.

2) Cestovatelé v čase

Podle některých lidí v oblasti bermudského trojúhelníku existuje okno neboli průchod do jiné časoprostorové dimenze. Vysvětlovalo by to, proč tam čas běží jinak a nezvyklé časové posuny, o nichž jsme psali výše.

3) Atlantida

Kdo by neznal bájnou Atlantidu – kontinent, na kterém žila velice vyspělá civilizace. Tu zničila mohutná přírodní katastrofa před několika tisíci lety (tato událost se datuje k roku 9600 před naším letopočtem).

Někteří odvážlivci věří tomu, že v jeskyních pod vodou v bermudském trojúhelníku mohou žít potomci obyvatel Atlantidy, takzvaných Atlanťanů. Některá z jejich zařízení a “technologií” mohou být stále v provozu a způsobit tak výpadek přístrojů v letadlech a lodích.

Čtěte také:

Sdílejte a uložte si článek – bermudský trojúhelník svým kamarádům:


Mindfulness od A do Z - co to je? V čem pomáhá? Jak začít? 5

Gabriela

Naše kamarádka Gabriela odmalička miluje texty. Nejen, že je velmi ráda čte, ale sama tvoří. Na našem webu se zaměřuje především na lifestylová témata. Kromě toho, že ji hodně baví literatura, tak cvičí jógu a zajímá se o seberozvoj. V budoucnu by ráda vyrazila na Saharu. Tak se třeba dočkáme i reportáže z tohoto putování.